Katkı payı için gözden geçirme

Engelliler, 18 yaş altı kullanıcılar ve bazı kronik hastalıklarda sağlık uygulaması sırasında alınan katkı payları gözden geçirilip tekrar düzenlenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sorumluluğunda sağlık teminat paketlerinin etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirilmesinde engelliler, 18 yaş altındaki yararlanıcılarla bazı kronik hastalıklar gibi istisnai durumlar dikkate alınacak ve belirlenen bir kısım sağlık ürün ve hizmetlerinden alınan katkı payları gözden geçirilecek.
Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı'nın içeriğinde sağlık teminat paketlerinin etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirileceğine vurgu yapıldı.
Eylem Planı'na göre, sağlık teminat paketlerinin etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirilmesinde engelliler, 18 yaş altındaki yararlanıcılarla bazı kronik hastalıklar gibi istisnai durumlar dikkate alınacak.
Ayrıca belirlenen bir kısım sağlık ürün ve hizmetlerinden alınan katkı payları gözden geçirilecek.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4235185/katki-payi-icin-gozden-gecirme