Garanti Bankasında Müfettiş Yardımcısı Olmak İster misiniz?

Türkiye'nin en güçlü bankalarından birisi olan Garanti'de, siz de müfettiş yardımcısı olmak ister misiniz? Garanti Bankası ile sağlam bir kariyer yapmaya hazırlanın. Garanti Bankası sizlere çok farklı iş deneyim imkanları sunuyor.

 Garanti'nin bir parçası olmak ister misiniz? "Mezun olduktan sonra denetimle ilgili bir işte çalışmayı hedefliyorum. Bankada bununla ilgili hangi pozisyona başvurabilirim?" "Bankaların Müfettiş Yardımcısı alım programları ile ilgileniyorum. Bu alanda sunulan kariyer fırsatları nelerdir?" Bankacılık ve denetim konusuna ilgi duyuyor, kariyerinize bankacılığın temel değerlerini en iyi şekilde öğrenerek başlangıç yapmak istiyorsanız "Müfettiş Yardımcısı" alım programımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Nasıl Başvurulur?

Bankamızın yılda 1 kez açtığı "Müfettiş Yardımcısı" programına dahil olmak için Garantili Kariyer'de özgeçmişinizi oluşturarak, her yıl Mart ayında yayınlayacağımız ilanımıza online başvurmanız gerekmektedir. Aranan Özellikler Analitik düşünen, Detaycı, Öğrenmeye ve gelişime açık, İletişimi kuvvetli, Takım çalışmasına yatkın, Farklı koşullara kolay uyum sağlayabilen, T.C. vatandaşı olan, 27 yaşını aşmamış, Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış ya da en az  Temmuz 2016'ya kadar erteletmiş olan , Yurtiçi / yurtdışı seyahat engeli bulunmayan, Sağlığı Türkiye'nin her yerinde ve yurtdışında görev yapmaya elverişli olan, 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü,  Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) Ekonomi, İşletme/Finans konulu Yüksek Lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan birini bitirmiş ya da Temmuz 2015'te diplomasını alacak olan, İyi derecede İngilizce bilen, TOEFL'dan min. 75 veya IELTS'ten min. 6 puan almış ve belgesi Temmuz 2015 tarihine kadar geçerli olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru sırasında TOEFL alanını doldurmaları gerekmektedir. TOEFL veya IELTS belgesi olmayan ya da geçerlilik süresi Temmuz 2015 tarihinden önce dolmuş olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınacaktır. Önceki dönemlerde açılmış olan bankamız Müfettiş Yardımcısı / Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı / Management Trainee/ Sales Trainee sınavlarına bir kereden fazla katılmamış veya bankamız Müfettiş Yardımcısı / Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı alım sürecinde mülakatlardan elenmemiş olan.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, bankamızın günlük faaliyetlerini bağımsız bir şekilde; banka ilke ve mevzuatlarında uygun olup olmadığını inceleme, izleme ve raporlama yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın misyonu, Bankamızın ve iştiraklerimizin operasyonel risklerini minumuma indirmektir. Kurul, faaliyetlerini teftiş, soruşturma ve inceleme çalışmaları şeklinde ve risk odaklı denetim anlayışı ile gerçekleştirir. İşe Alım Süreci

Sınav Uygulaması

Müfettiş Yardımcısı alım sınavı İstanbul ve Ankara ve İzmir'de yapılmaktadır ve 3 bölümden oluşmaktadır: 1. Genel Yetenek Sınavı Genel yetenek sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Sayısal kavrama testi   Sözel kavrama testi   2. Genel Bilgi Sınavı Genel bilgi sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır. Ekonomi  Mikro İktisat Makro İktisat Türkiye Ekonomisi Uluslararası İktisat Para-Banka-Kredi İşletme/Pazarlama  İşletme Ekonomisi İşletme Finansmanı Pazarlama Kavramları ve Teknikleri Hukuk  Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku İstatistik Olasılık Hesapları ve Olasılık Dağılımları Veri Özetleme Yöntemleri Örnekleme Dağılımları Tahmin Hipotez Sınama Korelasyon ve Regresyon (Eşit Dağılım) Muhasebe/ Maliye  Genel Muhasebe Banka Muhasebesi Mali Tablolar Analizi Maliye Politikası Finansman Politikası Kamu Bütçesi ve Türk Bütçe Sistemi Vergi Sistemi 3. Yabancı Dil Sınavı Yabancı dil sınavında İngilizce testi uygulanmaktadır. Yabancı dil sınavından alınan sonuç, daha sonra gerçekleştirilecek sözlü sınav aşamasının sonucu ile birlikte Bankamızda verilen yabancı dil tazminat derecesini belirleyecektir. Mülakat Süreci Sınav sürecinde başarılı olanlar, en az iki aşamadan oluşan mülakatlara davet edilirler. Son aşama olarak, adaylar Bankamız üst düzey yöneticilerinin katılacağı bir mülakata davet edilecektir. Görev Teklifi ve Eğitim Sınav ve mülakat süreçlerinde başarılı olan adaylara görev teklifi yapılır. Görev teklifini kabul eden adaylar, iki aylık yoğun bir eğitim programına katılırlar. Ayrıca, Müfettiş Yardımcıları bu süreç içerisinde birimlerde ve şubelerde kısa süreli staj yaptıktan sonra eğitim sürecinin bitmesi ile birlikte görevlerine atanırlar. Kariyer Yolları
İki yıl boyunca Müfettiş Yardımcısı olarak görev  yaptıktan sonra, "Yetki Sınavı" na girerler ve başarılı olanlar "Yetkili Müfettiş Yardımcısı" unvanı alırlar. Yetkili Müfettiş Yardımcıları 1 yıl sonra, performansları doğrultusunda  yeterlilik eğitim programına alınırlar. Eğitim sonrasında "Yeterlilik Sınavı"na girerler ve "Müfettiş" ünvanını alırlar. Müfettiş Yardımcıları kariyerlerine Teftiş Kurulu içerisinde veya banka birim ve şubelerinde devam etme şansına sahiptirler.

Ücret ve Yan Haklar

Müfettiş Yardımcıları, Bankamızdaki diğer çalışanlar gibi, aylık maaşın yanı sıra her ay maaşın 1/3’ü oranında ikramiye ve yılda 2 defa performansa bağlı prim alırlar. Ayrıca, ülkemizin ekonomik koşulları doğrultusunda yılda 2 kez maaş artışı yapılmaktadır. Maaşa ek olarak, İstanbul dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alınır. İstanbul dışında yapılan görevlendirilmelerde, günün şartlarına uygun olarak belirlenen limitler dahilinde, Kurul üyelerinin görev yerine ulaşım, konaklama ve yemek harcamaları da karşılanır. İstanbul dışında görev yapılan süre içinde, iki haftada bir uçakla İstanbul'a dönme hakkı vardır. Ayrıca; özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Türkiye'nin en güçlü bankalarından birisi olan Garanti'de, siz de müfettiş yardımcısı olmak ister misiniz? Garanti Bankası ile sağlam bir kariyer yapmaya hazırlanın. Garanti Bankası sizlere çok farklı iş deneyim imkanları sunuyor. http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/insan_kaynaklari/garantili_kariyer/yeni_mezunlar/mufettis_yardimcisi.page

- KPSS Cafe, Bankacılık bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4235067/garanti-bankasinda-mufettis-yardimcisi-olmak-ister-misiniz