İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: İşverenlerimiz İşe Alacakları Kişide Mesleki Beceri ve Tecrübe Arıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya İstihdamda 3i dergisinde " İşverenlerimiz işe alacakları kişide mesleki beceri ve tecrübe arıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın yazısı şöyle;

2007 yılından itibaren her yıl periyodik olarak işgücü piyasasının talep tarafına yönelik Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı araştırmalarını gerçekleştiriyoruz. Son 7 yılda 700 binden fazla işvereni ziyaret ederek işverenlerin mevcut istihdamı, açık işleri, temininde güçlük çektikleri meslekleri ve istihdam beklentilerine yönelik bilgileri derliyoruz. Daha iyi ve daha etkin işleyen bir işgücü piyasası inşa ederek istihdamı korumak ve artırmak, işsizlik sorunuyla mücadele etmek gayesiyle İŞKUR olarak 81 milyonun hayatına etki ediyoruz.

Hizmetlerimizin etkin ve verimli şekilde sunulması için işgücü piyasasındaki gelişmelerin doğru okunması ve ihtiyaçların gerçekçi şekilde tespit edilmesi neticesinde veri temelli politika ve uygulamaların geliştirilmesi son derece önemlidir. Başta nitelikli işgücü yetiştirilmesi hususu olmak üzere faaliyetlerimize esas teşkil edecek veriye ulaşılması noktasında en önemli araçlarımızdan biri İşgücü Piyasası Araştırmalarımızdır. Bu çalışmamız ile aktif işgücü programlarımızı planlıyor, ihtiyaç duyulması halinde yeniden şekillendiriyoruz; lise ve üniversitelerde açılması gereken alanlara ve bölümlere ilişkin veri sunuyoruz. Her bir ilimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yerel aktörler iş birliğiyle il bazlı yıllık işgücü eğitim planı hazırlıyor ve Mesleki Eğitim Kurslarımızın açılmasında bu araştırma sonuçlarımızı rehber ediniyoruz. Böylece sadece istihdam politikalarının değil, eğitim politikalarının şekillenmesi sürecine de katkı sunuyoruz.

Bu araştırma verilerinden Türkiye genelinin yanı sıra il ve sektörler düzeyinde de sonuçlar üretiyoruz. Bu çerçevede sektörlerin ihtiyaç duyduğu işgücü yetiştirilmesine, teminine yönelik stratejiler geliştiriyoruz. Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yaptığımız bu araştırmada 20 ve daha fazla istihdamlı işyerlerinde 77 ilde tam sayım, 4 ilde örneklem yöntemiyle sahaya çıkıyoruz. Yani 20+ istihdamlı işyerlerinin tamamını ziyaret ediyoruz. Araştırmamız vesilesiyle Kurumumuz hizmetlerini oldukça geniş bir ölçekte işverenlerimize tanıtma imkânı da elde ediyoruz. Bu nedenle, bu Araştırmalarımız hizmetlerimizin esaslı parçalarından birini oluşturmaktadır. Araştırmalarımız işgücü piyasamızın tüm taraflarına son derece anlamlı mesajlar içermektedir. 2018 yılı çalışma sonuçlarımıza göre işverenler işe alacakları kişide en çok mesleki beceri ve tecrübe aramaktadır. Bu veri çerçevesinde İŞKUR olarak başta işbaşı eğitim programlarımız olmak üzere aktif işgücü programlarımızı sahanın ihtiyaçları ile uyumlu hale getiriyor, programlardan istifade düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Eğitim hayatı devam eden gençlerimizin bu programlara katılmasını teşvik ediyor, eğitimden iş hayatına geçişi bu sayede kolaylaştırıyoruz. İşgücü piyasası araştırmalarımız açıkça ortaya koymaktadır ki işin gerektirdiği pratik becerilere sahip olmak en az diploma sahibi olmak kadar önemlidir; işverenlerimizin en çok aradıkları niteliğe sahip eleman bulamamaktan yakınmaktadır. Araştırmamızdan sağlık sonuçlar elde edebilmek için çalışmanın tüm aşamalarında katılımcılığa ve diyaloğa önem veriyoruz. Hazırlık, raporlama ve analiz aşamalarında kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerini alıyoruz. İşgücü Piyasası Araştırmalarını başta politika yapıcı kamu kurumları olmak üzere tüm yararlanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak ileri seviyelere taşıyor; tüm paydaşların istifadesine sunuyoruz. İŞKUR olarak her geçen gün gelişen, çeşitlenen hizmetlerimizle çalışma hayatının ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynaklar; İstihdamda 3İ Dergisi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

- KPSS Cafe, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4234891/iskur-genel-muduru-cafer-uzunkaya-isverenlerimiz-ise-alacaklari-kiside-mesleki-beceri-ve-tecrube-ariyor