İşsizlik maaşından kimler nasıl yararlanır?

İşsizlik maaşı yeniden hükümetin gündeminde. İşsizlik maaşı artacak ve işsizlik maaşının süresi uzayacak. Aynı zamanda işsizlik maaşı için bir çok kolaylık gelecek. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır?

Hükümet işsizlik maaşının süresini uzatmak ve işsizlik maaşını artırmak için harekete geçti. İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü 72 milyar lirayıgeçti; hükümet, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının esnetilmesi, süresinin uzatılması için düğmeye bastı. Peki işsizlik sigortası kapsamında devletten maaş alma hakları nelerdir?

İşte madde madde kriterleri...

1. Kimler, işsizlik sigortası kapsamındadır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler,

işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

2. İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilme koşulları nelerdir? Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İNTERNETHABER

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4233860/issizlik-maasindan-kimler-nasil-yararlanir