Gençlik ve Spor Bakanlığından O Personellere Günlük 140 Dolar!

Gençlik ve Spor Bakanlığı bugün (5 Kasım 2015) yürürlüğe giren bir kararla bazı görevli ve koordinatörler için günlük olarak ücret ödeneceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofislerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

 

Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan 2015/8133 sayılı "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Değişiklik ile, Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna "Bu şekilde görevlendirilenlere, koordinatörler için 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen günlük net ücret ödenir." şeklinde cümle eklendi.

Yapılan bu değişiklik ile; Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt dışında program, proje ve faaliyetlerinin yoğunluğunun müstakil bir koordinasyon ofisi kurmayı gerektirmediği durumlarda veyurtdışı ofislerin açılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süre için, yabancı ülkelerde diğer kurumlar tarafından açılmış ofisler veya yurt dışı temsilciliklerde görevli personelden görevlendirme yapılması durumunda, bu personele ödenecek günlük ücretin ne kadar olacağı belirlenmiş oldu.

Buna göre, yabancı ülkelerde diğer kurumlar tarafından açılmış ofis veya yurt dışı temsilciliklerde görevli personelin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ofis açılması işlemlerinde görevlendirilmesi durumunda, kendilerine; kadro dereceleri, görevlendirildikleri ülkenin ekonomik ve sosyal şartları ile ofisin bulunduğu şehrin hayat standartları göz önünde bulundurularak, koordinatörler için belirlenmiş olan günlük net 140 ABD Doları tutarını geçmeyecek şekilde ödeme yapılacak.

Bugün yürürlüğe giren Karar için tıklayınız .

(memurunyeri.com)

- KPSS Cafe, Spor bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4232381/genclik-ve-spor-bakanligindan-o-personellere-gunluk-140-dolar