Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Personel Alım Başvuruları Sürüyor (KPSS ŞARTI YOK)

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Personel Alım Başvuruları Sürüyor (KPSS ŞARTI YOK)

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilan duyuruları kapsamında kuruma personel alımları gerçekleştirilecek.

Bünyesine katacağı personellerin oldukça titizlik ile seçen Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, adaylarında çok sayıda şart görmek istiyor.

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun adaylarında aradığı genel şartlar; Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak , Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak, Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,  667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak şartlarının tamamına uygun olması olarak sıralanır iken, bir de özel şartlar bulunuyor.

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu personel alım ilanı başvuruları  “www.mam.tubitak.gov.tr” üzerinden yapılıyor. 10 Mayıs 2017'ye kadar devam edecek olan başvurular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ.

Şimdi kolay, ücretsiz ve anında haber alma imkanına ulaşın! Memur grubumuza katılmak için --->tıklayınız   ios mobil uygulamamızı cep telefonunuza yüklemek için ----> tıklayınız android mobil uygulamamızı ücretsiz yüklemek için ---->>> tıklayınız

kpsscafe.com.tr|ANKARA

- KPSS Cafe, KPSS'siz bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4231616/turkiye-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-kurumu-personel-alim-basvurulari-suruyor-kpss-sarti-yok