Kamuya 2022 Memur Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Başvuru Şartları...

Kamu ilanlarını yakından takip eden okurlarımız ve ziyaretçilerimiz için alım yapan kurumları ve güncel ilanları derleyerek faydalı içerikler oluşturmaya devam ediyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından farklı kamu kurum ve kuruluşların personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni ilanlar yayınladı.

Öncelikle alım y apan kurumlara bakalım.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 12 Personel alımı yapıyor.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 5 personel alımı yapıyor.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alımı yapıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 ASDEP personeli alımı yapıyor.Çukurova Üniversitesi 5 personel alımı yapıyor.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 45 mühendis ve 45 işçi olmak üzere toplamda 90 personel alımı yapıyor.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iç denetçi, uzman personel, hukuk müşaviri gibi kadrolarda görevlendirilmek üzere 12 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 12 Aralık 2019 tarihinde başlayıp 27 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.Başvurular, 12 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi saat 23.59'a kadar www.sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için aranan genel şartlar şöyle;

a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, d) Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, f) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ilanı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen başvuru kılavuzunu inleyebilirler.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPARA PERSONEL ALIMI DETAYLARI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar yani düz memur maaşının 4 katı kadar yüksek maaş ödeneceği de verilen bilgiler arasında yer alıyor.

21 Kasım 2019 tarihinde başlayan başvurular 5 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvurmak isteyen adaylar başvurularını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı'na yapacak.  Her  bir kadro için özel şartlar bulunurken başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şöyle açıklandı;

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.) d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı ile ilgili detaylara ulaşmak isteyen adaylar başvuru kılavuzunu inceleyebilirler.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı kısa adıyla KUZKA yayınladığı ilan ile 10 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 12 Aralık 2019 tarihi ile 27 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak. Yayınlanan ilanda "TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 8 (Sekiz) Uzman Personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvurmak isteyen adaylarda aranan genel nitelikler şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması (personel alım süreci içerisinde Ajans tarafından yaptırılacaktır) yapılmış olmak, Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan ilana başvurmak isteyen adaylar başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeliler.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 1000 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzun zamandır beklenen ilanı nihayet yayınladı. 2019 yılının bitmesine sayılı günler kala yayınlanan ilanda 1000 memur alımı yapılacak. Yayınlanan ilanda "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen bölüm ve sayıda Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Aile Bakanlığı 81 il için toplamda 1000 personel alımı yapacak.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 personel alım ilanına başvurmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar şöyle açıklandı;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak, 3 T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak. e) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak f) KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.

1000 ASDEP alımına başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını Bakanlığın web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında yapacaklardır. Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir. Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır. Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir. Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hangi ile kaç ASDEP personeli alımı yapacağını ve ilanın detaylarını görmek için başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ALIMI YAPIYOR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda 'İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik (lisans) Programından mezun olmak ve 2018 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak' şartıyla 5 hemşire alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şöyle;

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. *Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır. *Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması, *Aranılan Nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak *Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. *Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. *Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri tavsiye edilmektedir.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU MÜHENDİS VE İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından yayınlanan iki farklı ilanda 45 mühendis 45 işçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru genel şartları şöyle;

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden, Makine, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, 3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki başvuru kılavuzlarını dikkatlice inlemeliler.

TTK 45 Mühendis alımı başvuru kılavuzu

TTK 45 İşçi alımı başvuru kılavuzu

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4231398/kamuya-2022-memur-aliniyor-iste-alim-yapan-kurumlar-ve-basvuru-sartlari