Ankara Komisyonu Zabıt Katibi, Mübaşir ve Teknisyen Mülakat Sonuçları Açıklandı

Ankara Adliyesi resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı.

Ankara. adalet.gov.r adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir ve teknisyen alımı mülakat sonıçlarının açıklandığı duyuruldu.

Ankara Adalet komisyonu tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17/08/2017 tarihli, 300 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Ankara Adliyesi için 104 Sözleşmeli Zabıt Katipliği, 40 Sözleşmeli Mübaşirlik, 2 Sözleşmeli Ahşap Teknisyenliği, 2 Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği, 1 Sözleşmeli İnşaat Teknisyenliği, 1 Sözleşmeli Makine Teknisyenliği ve 2 Tesisat Teknisyenliği alımı için sınav izni verilmiş olup, sözlü ve uygulamalı mülakatlar sonucunda başarılı olan ve nihai başarı listelerinde isimleri yer alan;

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Vukuatlı Nufüs Kayıt Örneği (2 adet)

Sabıka Kağıdı (Evli bayanlar evlenmeden önceki soyisimleri gösterir sabıka kaydı da alacaklardır.)

Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (2 adet)

Diploma Fotokopisi (Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alanlarca diplomalarının aslı getirilmesi ile tarafımızca onaylanması veya aslının suretinin noterlerce tasdik ettirilmesi gerekmektedir.)

Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına dair Bildirim

Mal Bildirim Formu

6x9 Ebadında Vesikalık Fotoğraf( Son üç ay içerisinde çekilmiş)

Sağlık Beyanı

Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden Onaylı)

Eş beyanı

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü Adalet Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet bölümü, Adalet Önlisans Programı, Adalet Meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmayan adayların daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladıklarına dair belge aslı veya sınav birimince onaylı örnegi ya da başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikası aslı veya sınav birimince onaylı örneği,

Teknisyen kadroları için Meslek Liseleri veye Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olduklarına dair belge veya ilgili bölümlerle ilgili olarak alınmış sertifikaların aslı veya sınav birimince onaylı örneği

Başarılı olan asil adayların yukarıda bildirilen evrakları eksiksiz bir şekilde en geç 20/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları Cumhuriyet Savcılıkları aracılığı ile veya şahsen Adalet Komisyonu Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3.fıkrası uyarınca "Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

EK-1: SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ EK-2: SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ EK-3: SÖZLEŞMELİ AHŞAP TEKNİSYENLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ EK-4: SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ EK-5: SÖZLEŞMELİ İNŞAAT TEKNİSYENLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ EK-6: SÖZLEŞMELİ MAKİNE TEKNİSYENLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ EK-7: SÖZLEŞMELİ TESİSAT TEKNİSYENLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ EK-8: Başka Kurum veya Kuruluşlara Mecburu Hizmetle Yükümlü olmadığına dair bildirim EK-9: Mal Bildirim Formu EK-10: Sağlık Beyanı EK-11: Eş Beyanı

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4230595/ankara-komisyonu-zabit-katibi-mubasir-ve-teknisyen-mulakat-sonuclari-aciklandi