Muhasebe Elemanı Alım İlanları 2015

Şirketler hızla gelişip büyürken, yeni yeni şirketler açılırken, belki de en fazla ihtiyaç duyulan alan muhasebeciler. Bu yüzden muhasebeciler için bir çok iş ilanı var.

Muhasebecilerden Genel Olarak Ne Nitelikler İstenir?
MS Office ve muhasebe programlarını kullanabilen(tercihen LOGO) Temel muhasebe ve finans bilgilerine hakim, Analitik düşünebilme becerisine sahip, Sorgulama kabiliyeti olan, Tutarlı, güvenilir bir kişiliğe ve iyi bir iş ahlakına sahip, Takım çalışmasına yatkın, Güler yüzlü ve titiz,

TANIM

Serbest muhasebeci ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince defterini tutan bilanço kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir. 

GÖREVLER 

- Serbest iş yapan kişilerin resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini çeşitli adlardaki (işletme defteriserbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder - Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler - Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemleri yapar.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ 

- Bilgisayar hesap makinesi - Yasal defterler beyannameler makbuzlar - Çeşitli kırtasiye malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Muhasebeci olmak isteyenlerin; - Sayılarla işlem yapabilme yeteneğine - Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip- Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan - Düzenli sorumlu sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Serbest muhasebeciler büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken zaman zaman işletme sahipleriyle vergi daireleri personeliyle Sosyal Sigortalar Kurumu personeliyle bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler. Ekonomik hayatın gelişmesi sonucu vergi mevzuatının kapsamının ve etkinliğinin artırılmasıyla serbest muhasebecilere duyulan ihtiyaç da artacaktır. Özel şirketler muhasebe konularında ehliyetli insanları çalıştırmayı tercih etmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince; · Hukuk İktisat Maliye İşletme Muhasebe Bankacılık Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde (bu fakültelerden ön lisans düzeyinde diploma almış olmak yeterlidir) · Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim veren yüksekokullarda · Yukarıda yazılı bölümlerde denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinde · Ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

İlgili fakülte ve yüksekokullara girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak meslek lisesi düzeyinde eğitime girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest muhasebeci adayları stajlarını yeminli mali müşavir serbest muhasebeci – mali müşavir veya serbest muhasebecilerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yaparlar. Staj süresi ön lisans mezunları için 4 yıl ticaret lisesi ve maliye meslek lisesi mezunları için 6 yıldır. - Adayların staj konuları çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Bu merkezlerin şubeleri ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler odaları staj konuları çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler. - Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj ara dönem değerlendirmeleri ve stajın stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmesinde 100 üzerinden en az 60 puan alması yanında staj yptığı meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

MESLEKTE İLERLEME

Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için hukuk iktisat maliye işletme muhasebe bankacılık kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birinde lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir.


Muhasebe İlanlarına 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

- KPSS Cafe, KPSS'siz bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4229029/muhasebe-elemani-alim-ilanlari-2015