Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Trakya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayımladığı ilanında kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 2 sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti.  

İlan 17 Haziran 2016 tarihinde yayımlandı. İlana başvuru yapacak olan adayların en geç 1 Temmuz 2016 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlanda 1 adet eczacı 1 adetde hemşire personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. 

ARANANILAN KOŞULLAR

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3- Nöbet usulü çalışmaya engel halinin bulunmaması,

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya 

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek 

taraflı feshetmemiş olmak. 

Kılavuz İçin Tıklayınız. 

Kpsscafe.com.tr / ANKARA 

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4228038/trakya-universitesi-sozlesmeli-personel-aliyor