Memuriyetten çıkarılan kişi KPSS ile atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkûr 125 inci madde de disiplin cezaları;

A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.
657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde “Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.” olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile Memuriyetten ihraç edilen memurlar bir daha memur olarak atanamamaktadırlar.

Ancak disiplin affı hakkında kanun çıkması halinde 657 sayılı Kanun 92 maddesi veya 

KPSS

sınavına girmek suretiyle sınav sonucuna göre memur kadrosuna atanmanız mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak: http://www.kpsscafe.com.tr/haber-memuriyetten-cikarma-cezasi-alan-kpss-ile-memur-olabilir-mi-86058.html

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4227218/memuriyetten-cikarilan-kisi-kpss-ile-atanabilir-mi