TBMM'ye Sunulan İnfaz Düzenlemesinin Özeti ve Tam Metni Nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'de Ak parti grup başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak parti grup başkanvekili Cahit Özkan 70 maddeden oluşan düzenlemeyi Meclis başkanlığına ilettiklerine dile getirdi.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Teklifin özeti nedir?

Teklif ile, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin cezalarının infazının bir yıl süreyle ertelenerek koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Adalet Komisyonu nedir?

Adalet Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur.

Adalet Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendisine havale edilen adalet işleri ile medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar kanunu gibi temel kanunlar, sivil ve askeri yargılama hukuku, mahkemelerin kuruluş ve işleyişleri,  kaçakçılıkla mücadele, af, terörizmle mücadele, hâkimler, savcılar, avukatlar vb. ile ilgili konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4227115/tbmmye-sunulan-infaz-duzenlemesinin-ozeti-ve-tam-metni-nedir