TEOG Sınavı Sonuçlarına İtiraz Edilebilir mi?

TEOG çilesi bitmek bilmiyor.

 Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG sınavı soru ve sonuçlarına itirazlar için adayların neler yapması gerektiğini şöyle açıkladı ;  
-Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.
-Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir.
-Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
-Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
-İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


MEB Yetkilileri soru itirazlarına hangi açıklamayı yapıyor?
İşte bir itirazın gerekçesi ve MEB'in yanıtı;

''Sayın Abbas Güçlü,   Hatalı sorulara yaptığımız itirazlarla ilgili olarak M.E.B.'den gelen cevaplar özetle aşağıdadır.Ben de kendi yorumlarımı ve itirazlarımı belirttim.Gelen cevabın tam metnini ayrıca ekte gönderiyorum.   Sesimizi kamuoyuna duyurmanızı ve yardımınızı bekliyoruz.   Saygılarımla,   A.Doğan     1)A kitapçığı 10. İngilizce sorusu:     Soruda, Mary Sanders isimli başarılı bir ressamdan bahsedilmektedir. " Mary Sanders ölmeden önce,......." şeklinde başlayan cümleyi yapı ve anlam yönüyle tamamlayan   seçeneğin işaretlenmesi istenmiştir.     İtiraz konusu C seçeneğinde Present Perfect Tense kullanılmış olup bu ifade yapısal açıdan hiçbir şekilde soru kökünü tamamlamamaktadır.Seçenekler arasında  zaman açısından uygun   olan tek ifade "D" seçeneğinde bulunan   'could' (-a/ebildi) yapısıdır. Anlamsal olarak soruyu incelediğimiz zaman ise iddia edildiği gibi C seçeneğinin doğru cevap olabilmesi için   iki cümle arasında sebep sonuç ilişkisi kurulmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle soruda   "Mary Sanders başarılı bir ressamdı, çünkü ölmeden önce pek çok ödül kazanmıştı" gibi bir kurgu yer almalıdır.   Kullanılan fiilin anlamı bakımından herhangi iki cümleciğin bir araya gelmesi mantıklı görünse bile zaman uyumu olmayan iki yan cümleciğin bir araya gelmesi söz konusu olamaz.    Bu soruda beklenen, anlamsal olarak diğer çeldiricilere takılmadan, yapı yönünden uyumlu olan ve 'ölmeden önce' öznenin gerçekleştirdiği bir eylemi yansıtan "She could draw many   pictures" (çok sayıda resim yapabildi) ifadesinin yer aldığı yan cümleyi veren D seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü D seçeneğinde Mary Sanders'ın çok sayıda resmi tamamlayabilmiş   olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir.   Sonuç olarak;   İtiraz konusu soruda, adaylardan hem yapısal hem de anlamsal açıdan doğru olan seçeneği bulmaları beklenmektedir. Bu özellikler yalnızca D seçeneğinde mevcuttur.   BENİM YORUMUM: YUKARIDA "HEM YAPISAL HEM DE ANLAMSAL AÇIDAN DOĞRU SEÇENEĞİN D SEÇENEĞİ OLDUĞU" BELİRTİLİYOR. ANCAK BAŞARININ ÖLÇÜSÜ NİCELİK DEĞİL (YANİ ÇOK SAYIDA RESİM YAPMASI DEĞİL) , NİTELİKTİR (VE NİTELİK NEDENİYLE KAZANILAN ÖDÜLDÜR). DOLAYISIYLA D SEÇENEĞİ ANLAMSAL AÇIDAN DOĞRU DEĞİLDİR.   2)A kitapçığı 20. İngilizce sorusu:   Soru kökünde bir öğretmenin öğrencilerine uyguladığı bir anketin sonuçları verilmiş ve   adaylardan soruyu bu anket metnine göre cevaplamaları istenmiştir.   İlgili metinde 41-60 puan arası alan öğrencilerin doğal birer lider olduklarından bahsedilip   buna ek olarak çok düşünceli oldukları için aileleri ve arkadaşları tarafından daima takdir   edildikleri belirtilmiştir. Bu bilgilerden hareketle adaylardan  D seçeneğinde verilen   "thoughtful" sıfatını işaretlenmesi beklenmiştir. Metinde geçen 'considerate' kelimesi ile   doğru cevap olan "thoughtful" kelimesi eş anlamlıdır.   Aynı zamanda bahsi geçen her iki sıfat 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı   Atlantik Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabında yer almaktadır. ( bakınız: Student's Book   pg.5/ pg.106). Çeldirici olarak verilen A,B, C seçeneğindeki sıfatlar her ne kadar olumlu anlamlar   taşıyor olsalar da metinde adayları bu seçeneklere yönlendirecek her hangi bir bilgiye yer verilmemiştir.   Adaylardan yorum yapmaları değil, ilgili metni okumak suretiyle metinde yer alan bilgiler   doğrultusunda doğru cevaba ulaşması beklenmektedir.   BENİM YORUMUM: YUKARIDA ADAYLARIN YORUM YAPMAMALARININ BEKLENDİĞİ BELİRTİLİYOR ANCAK BUNU ÖNLEYECEK ŞEKİLDE  SORUDA  EŞ ANLAMLI KELİMENİN YAZILMASI ÖZELLİKLE TALEP EDİLMİYOR.DOLAYISIYLE MANTIKLI BİR CEVAP OLAN  "SUPPORTIVE" SEÇENEĞİNİN DE DOĞRU KABUL EDİLMESİ GEREKİR.SORUNUN BİRDEN FAZLA  CEVABI BULUNUYOR.     3)A kitapçığı 9.  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorusu:   Türk Millî Eğitim Sistemi'nin aşağıdaki esaslarından hangisi sosyal devlet anlayışını   yansıtmaktadır?   İlgili sorudaki bilgilerin müfredat ve kazanım dışı olduğu iddia edilmektedir.   İlgili soru, programın (Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar) ünitesinin "3 Mart     1924'te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği     değişimleri fark eder." kazanımını ölçmektedir. Ayrıca sorunun içerdiği bilgilerden olan Millî     Eğitim Sistemi'nin Esasları, MEB Yay. 2014 baskılı "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8"   ders kitabının 97. sayfasında "Öğrenimde Birlik Sağlanıyor" konusunda yer almaktadır.   Dolayısıyla sorumuz Talim Terbiye Kurulunun belirlediği 8. sınıf T. C. İnkılap Tarihi ve   Atatürkçülük dersinin kazanımlarıyla birebir uyumludur. Ölçme değerlendirme anlamında   herhangi bir sorun taşımamaktadır.     3 Mart 1924 tarihinde çıkartılan "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile millî eğitim   sistemimiz, sorunun seçeneklerinde verilen esaslara kavuşmuştur. Böylece toplumumuz laik,   çağdaş, akılcı, bilimsel, halkçı ve sosyal devlet anlayışına sahip bir eğitime kavuşmuştur.   Ayrıca "sosyal devlet" ve "halkçılık" anlayışında "Devlet, millet içindir." anlayışı hâkimdir.   Bu nedenle sorunun doğru cevabı olarak verilen seçenek bu anlayışın bir sonucudur.   BENİM YORUMUM: M.E.B.'İN DAĞITTIĞI 2014 BASKILI SEMİH OFSET SEK YAYINLARI  "T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8" DERS KİTABININ 82. SAYFASINDA "EĞİTİM ÖĞRENİM BİRLİĞİ'NİN (TEVHİDİTEDRİSAT) SAĞLANMASI" KONUSUNDA İLKÖĞRETİMİN ZORUNLU OLMASI  HUSUSUNA YER VERİLMEKLE BİRLİKTE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDAN BAHSEDİLMEMEKTEDİR.BÖYLE BİR BİLGİ İŞLENEN KONUDA YER  ALMAMAKYADIR.DOLAYISIYLA MÜFREDAT DIŞIDIR. YUKARIDAKİ CEVAPTA BAHSEDİLEN M.E.B. YAYINI  OLAN KİTAPTA BELKİ BU BİLGİ YER ALMIŞ OLABİLİR.        ''Sayın Abbas Güçlü,   Kızımın ilk sınavda hiç yanlışı yoktu. 2. sınavda ise internette de dolaşan 2 tanesi yanlış İngilizce , bir tanesi de müfredat dışı İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili olmak üzere 3 yanlışı var.   Bu soruların iptal edilmesi için bugün MEB'e başvurmaya çalıştık. ALO 147'den başvurunun sınav itiraz ücreti olarak 20TL'nin  Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası ATM'lerine yatırılmasından sonra MEB Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesindeki  sınav itiraz modülü kullanılarak yapılması gerektiği bilgisini aldık. İtirazın 5 takvim günü (tatil günlerini de dahil ediyorlar) içinde yapılması gerektiğini belirttiler.   Ancak sitede verilen http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx linkini kullanıp kızım ile ilgili bilgileri girdiğimizde "İtiraz edilebilecek başvuru bulunamadı " cevabı ile karşılaştık.Durumu bir kaç kez ALO176 ile görüştük.Onlar da sitede bir hata olduğunu kabul ettiler ve durumu MEB'e ileteceklerini söylediler. Zaman kaybetmemek için "yazılı olarak başvuru yapalım" dediğimizde dilekçe ile başvuruların dikkate alınmayacağını belirttiler.   Durumu kamuoyuna duyurmanızı ve itiraz etmeye çalışan bizim gibi velilere yardımcı olmanızı bekliyoruz.   Saygılarımla''   A.Doğan
   

BİLİMSEL DOĞRULUK RAPORU

30 Nisan 2015 tarihinde yapılan 8. Sınıflar 2. dönem Merkezi Ortak Sınavının İngilizce dersi A kitapçığı 10., B kitapçığı 1., C kitapçığı 3. ve D kitapçığı 11. soruna yönelik itirazınız incelenmiştir.
İtiraz konusu soru, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığını 2014-2014 Eğitim ve Öğretim yılı İngilizce Dersi çalışma takvimi doğrultusunda “ Expressing (in) ability in the past” kazanımı hedef alınarak hazırlanmıştır.
Soruda, Mary Sanders isimli başarılı bir ressamdan bahsedilmektedir. “ Mary Sanders ölmeden önce,.......” şeklinde başlayan cümleyi yapı ve anlam yönüyle tamamlayan seçeneğin işaretlenmesi istenmiştir.
Mary Sanders’ın ölmüş olduğu bilgisi soru kökünde verildiği için doğru cevap olarak bir geçmiş zaman ifadesi aranmalıdır.
Bu verilerden yola çıkarak seçenekler incelediğinde, A seçeneğinde “present” anlam taşıyan bir modal verb kullanılmıştır. Dolayısıyla doğru cevap bu seçenek olamaz.
B seçeneğinde yine “present” anlam taşıyan bir modal verb kullanıldığından bu seçeneğin de doğru cevap olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
İtiraz konusu C seçeneğinde Present Perfect Tense kullanılmış olup bu ifade yapısal açıdan hiçbir şekilde soru kökünü tamamlamamaktadır.
Seçenekler arasında “past (geçmiş zaman)” yapıya zaman açısından uygun olan tek ifade “D” seçeneğinde bulunan “past ability” (geçmişte yetkinlik) kullanımıyla ‘could’ (-a/ebildi) yapısıdır. Bu nedenle aday ilk bakışta doğru yanıta kolaylıkla ulaşabilmektedir.
Anlamsal olarak soruyu incelediğimiz zaman ise iddia edildiği gibi C seçeneğinin doğru cevap olabilmesi için iki cümle arasında sebep sonuç ilişkisi kurulmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle soruda “Mary Sanders başarılı bir ressamdı, çünkü ölmeden önce pek çok ödül kazanmıştı” gibi bir kurgu yer almalıdır.
İngilizce dersinde bir sorunun cevabını ararken; İngilizce dilbilgisi kurallarını görmezden gelmek, yalnızca seçeneklerde kullanılan fiillerin anlamlarını göz önünde bulundurarak bu fiillerin kullanıldığı zaman yapısına göre cümlenin anlamının değişeceği gerçeğini göz ardı etmek, doğru bir yöntem değildir. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım öğrencilerimizi bu ve benzeri soruları yanlış cevaplamaya yönlendirecektir.
Oysaki İngilizcede bileşik cümleleri oluşturan yan cümlelerin ve temel cümlenin zaman uyumu esastır. Yan cümleler ile temel cümle arasındaki zaman uyumları ve 8. Sınıf İngilizce Öğretim programında öğrencilerden beklenen davranışlar arasında yer almıştır. Yani kullanılan fiilin anlamı bakımından herhangi iki cümleciğin bir araya gelmesi mantıklı görünse bile hiçbir İngilizce sınavında zaman uyumu olmayan iki yan cümleciğin bir araya gelmesi söz konusu olamaz. Bu bağlamda, C seçeneği ilk bakışta dikkat çekse de ölmüş bir birey için hiçbir şekilde Present Perfect Tense kullanılamayacağından söz konusu seçeneğin doğru cevap olması mümkün değildir. Bilimsel açıdan değerlendirildiğinde C seçeneği güçlendirilmiş bir çeldirici olmaktan öteye hiçbir şekilde gitmemektedir.
Bu soruda beklenen, anlamsal olarak diğer çeldiricilere takılmadan, yapı yönünden uyumlu olan ve ‘ölmeden önce’ öznenin gerçekleştirdiği bir eylemi yansıtan “She could draw many
    pictures” (çok sayıda resim yapabildi) ifadesinin yer aldığı yan cümleyi veren D seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü D seçeneğinde Mary Sanders’ın çok sayıda resmi tamamlayabilmiş olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir.
Sonuç olarak;
İtiraz konusu soruda, adaylardan hem yapısal hem de anlamsal açıdan doğru olan seçeneği bulmaları beklenmektedir. Bu özellikler yalnızca D seçeneğinde mevcuttur.
Yapılan inceleme sonucunda soruda herhangi bir bilimsel hata bulunmadığı tespit edilmiştir.  

İNGİLİZCE KOMİSYONU

BİLİMSEL DOĞRULUK RAPORU

30 Nisan 2015 tarihinde yapılan Merkezi Ortak Sınavın İngilizce dersi A kitapçığı 20, B kitapçığı 15, C kitapçığı 20 ve D kitapçığı 15.sorusuna yönelik itirazınız incelenmiştir.
İtiraz konusu soru, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığını 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı İngilizce Dersi çalışma takvimi doğrultusunda “ Identifying and expressing personel strengths and weaknesses” kazanımı hedef alınarak hazırlanmıştır.
Soru kökünde bir öğretmenin öğrencilerine uyguladığı bir anketin sonuçları verilmiş ve adaylardan soruyu bu anket metnine göre cevaplamaları istenmiştir.
İlgili metinde 41-60 puan arası alan öğrencilerin doğal birer lider olduklarından bahsedilip buna ek olarak çok düşünceli oldukları için aileleri ve arkadaşları tarafından daima takdir edildikleri belirtilmiştir. Bu bilgilerden hareketle adaylardan 41-60 puan arası alan öğrenciler için D seçeneğinde verilen “thoughtful” sıfatını işaretlenmesi beklenmiştir. Metinde geçen ‘considerate’ kelimesi ile doğru cevap olan “thoughtful” kelimesi eş anlamlıdır.( bakınız: Oxford University Press Advanced Learner’s Dictionary International Student’s Edition, 7. Edition pg.310) Aynı zamanda bahsi geçen her iki sıfat 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı Atlantik Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabında yer almaktadır. ( bakınız: Student’s Book pg.5/ pg.106)
Çeldirici olarak verilen A,B, C seçeneğindeki sıfatlar her ne kadar olumlu anlamlar taşıyor olsalar da metinde adayları bu seçeneklere yönlendirecek her hangi bir bilgiye yer verilmemiştir.
Sonuç olarak;
      İtiraz konusu soruda, adaylardan yorum yapmaları değil, ilgili metni okumak suretiyle metinde yer alan bilgiler doğrultusunda doğru cevaba ulaşması beklenmektedir. Bu durumda doğru seçenek D’dir.
Yapılan inceleme sonucunda soruda herhangi bilimsel bir hata bulunmadığı tespit edilmiştir.
Sınavın Adı

İNGİLİZCE KOMİSYONU

BİLİMSEL DOĞRULUK RAPORU

  30 Nisan 2015 tarihinde yapılan 8. Sınıf 2. Dönem T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Merkezi Ortak Sınavı
İtiraza Konu Olan Soru A Kitapçığı 9 - B Kitapçığı 14 - C Kitapçığı 3 - D Kitapçığı 6
Türk Millî Eğitim Sistemi’nin aşağıdaki esaslarından hangisi sosyal devlet anlayışını yansıtmaktadır?
A) Eğitim sistemi laiktir ve millî kültür birliğini sağlamayı amaçlar. B) Öğretim programları çağın gereklerine uygundur. C) İlköğretim parasız ve zorunludur. D) Karma eğitim esastır.
şeklinde olup sorunun doğru cevabı “C” seçeneğinde verilen “İlköğretim parasız ve zorunludur.” maddesidir.

İtiraz Gerekçesi

İlgili sorudaki bilgilerin müfredat ve kazanım dışı olduğu iddia edilmektedir.

Komisyon Değerlendirmesi

İlgili soru, programın (Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar) ünitesinin “3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.” kazanımını ölçmektedir. Ayrıca sorunun içerdiği bilgilerden olan Millî Eğitim Sistemi’nin Esasları, MEB Yay. 2014 baskılı “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8” ders kitabının 97. sayfasında “Öğrenimde Birlik Sağlanıyor” konusunda yer almaktadır. Dolayısıyla sorumuz Talim Terbiye Kurulunun belirlediği 8. sınıf T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımlarıyla birebir uyumludur. Ölçme değerlendirme anlamında herhangi bir sorun taşımamaktadır.
Sorunun A seçeneğindeki millî eğitimin temel esası “laiklik ve milliyetçilik”le, B seçeneğindeki temel esası “çağdaşlık”la, C seçeneğindeki temel esası “sosyal devlet ve halkçılık” anlayışıyla, D seçeneğindeki temel esası da “halkçılık” ilkesiyle ilişkilidir.
3 Mart 1924 tarihinde çıkartılan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile millî eğitim sistemimiz, sorunun seçeneklerinde verilen esaslara kavuşmuştur. Böylece toplumumuz laik, çağdaş, akılcı, bilimsel, halkçı ve sosyal devlet anlayışına sahip bir eğitime kavuşmuştur. Ayrıca “sosyal devlet” ve “halkçılık” anlayışında “Devlet, millet içindir.” anlayışı hâkimdir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı olarak verilen seçenek bu anlayışın bir sonucudur. Türk Milli Eğitim Sistemi’nin temelleri “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile atıldığı için söz konusu soru kazanım ile doğrudan ilgilidir.
Sonuç olarak ilgili soru ölçme ve değerlendirme anlamında herhangi bir sorun taşımamaktadır.
TARİH KOMİSYONU  kaynak: egitimajansi.com

- KPSS Cafe, TEOG Haberleri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4226753/teog-sinavi-sonuclarina-itiraz-edilebilir-mi