Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği, Resmi Gazete' de yayımlandı.

Türkiye 16.05.2016, 09:23 16.05.2016, 09:30
260
Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Yayımlandı
Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Yayımlandı

16.05.2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmelik kapsamında, Anadolu Üniversitesi' nin Yaz Okulu Yönetmeliği kamuoyuna duyurulmuş oldu. Yayımlanan yönetmelik ve tüm hükümlerine kpsscafe.com.tr adresinde erişim sağlayabilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin, enstitülerin, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yaz okulunda uygulanacak usul ve esaslarını düzenler.
(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerini, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünü ve Yabancı Diller Yüksekokulunu kapsamaz.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesi hükümlerine, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Anabilim/Anasanat dalı: Anadolu Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarını,
c) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarını,
ç) Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı kurulunu,
d) Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurulunu,
e) Bölüm: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarındaki bölümleri/programları,
f) GNO: Genel Not Ortalamasını,
g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yaz Okulu: Bu Yönetmelik esasları uyarınca Üniversitede yaz aylarında yapılan eğitimi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulu açılması

MADDE 4 – (1) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.
(2) Yaz Okulu Akademik Takvimi, bu Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

Süre ve dersler
MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dâhil olmak üzere 5 haftadan az olamaz.
(2) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.
(3) Yaz okulunda açılacak dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan toplam saat ve AKTS kredileri esas alınır.

Başarı durumunun değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO’su, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.
(2) Öğrenci bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası almışsa yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilir.
(3) Bahar yarıyılında öğrencilik hakkı saklı tutulan öğrenci isterse yaz okulundan ders alabilir.

Ders açılması
MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak ön lisans/lisans dersleri, ilgili bölümlerin/programların; lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim/anasanat dallarının önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Kayıtlar
MADDE 8 – (1) Yaz okulu öğrenci kayıtları, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır.
(2) Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.
(3) Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok 20 AKTS kredilik derse, yaz okulu sonu itibarıyla mezun durumundaki öğrenci en fazla 25 AKTS kredilik derse, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Başka yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci için ilgili birim yönetim kurulu, kurum dışı kontenjan belirleyebilir.
(4) Öğrenci, başka yükseköğretim kurumlarında açılan ve eşdeğerliği kabul edilen derslere de 3 üncü fıkradaki sınırları aşmamak ve ilgili dersi daha önce bir kez alıp devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulunda Üniversitede açılan bir ders yerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedikçe başka bir yükseköğretim kurumunda açılan bir ders alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ders/derslerin, kredi/kredilerin ve not/notların öğrencinin not durum belgesine işlenmesi 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(5) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra, ders ekle/sil/çekilme işlemleriyle ilgili talepler dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre derslere devam zorunluluğu vardır.

Mazeret sınavı
MADDE 10 – (1) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biriyle sınavlara katılamayan öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir.

Kayıt iptali
MADDE 11 – (1) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak istekte bulunan öğrencinin yaz okulu kaydı, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir. Kaydı iptal edilen öğrencinin, yaz okulu öğretim ücreti iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 22/7/1996 tarihli ve 22704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yukarıda yayımlandığı üzere ilgili yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi rektörü yürütecektir, yönetmelik bugün itibariyle yürürlükte bulunmaktadır.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-5°
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:58
Öğle 13:05
İkindi 15:40
Akşam 18:03
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü