Mersin Tarsus SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.

SYDV İlanları 14.09.2012, 21:43 14.09.2012, 21:43
241
Mersin Tarsus SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.09 .2012 tarih ve 35 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen...


 TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANITarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.09 .2012 tarih ve 35 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan sözlü sınav ile 8 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.BAŞVURU TARİHLERİ: 17.09.2012 - 24.09.2012EN SON EVRAK TESLİM TARİHİ28.09.2012BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular internet üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV Personel Alım İlanları http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online şeklinde olacaktır.MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 01.10.2012 P.TESİ SAAT 09:00MÜLAKAAT YERİ : Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) Müracaat tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak, 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affaUğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.B) ÖZEL ŞARTLAR1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. 2-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme SınavındaKPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.(2011-2012 yılı) 3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 4- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları) 5- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrubeli olmak) 6-Tarsus’ta ikamet ediyor olmak.(Başvuru tarihinden itibaren ikametini Tarsus’a alanların başvuruları kabul edilmeyecektir.) 7-İşe alımı kabul edilen adayların işe başladıkları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde 20.000,00 T.L.(yirmi bin) tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.2-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:İŞİN ÖZETİ: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere "Sosyal İnceleme Raporunu" hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme GörevlisiÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)ÇALIŞMA KOŞULLARI:Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00 Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer.Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli) 3- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev veyacep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi3-Yerleşim yeri belgesi4-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.5-Diploma fotokopisi.6-Adli sicil belgesi.7-Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işeneden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibikonulardan bahsedilecektir).9-Ehliyet Belgesi fotokopisi,10- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge11- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi.(2011 veya 2012)12-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu.(Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.) 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI1- Başvuruda bulunacak adayların, istenilen belgelerle birlikte 28.09.2012 Cuma günü saat 17.00’a kadar Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus (Muhasebe Bürosu) adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.Evrak teslim eden adaylara “Evrak teslim alındı “belgesi verilecektir.Evrak teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.3- Sözlü sınav hakkı kazanan adaylar istenen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini mülakat tarihinden (01.10.2012) önce ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.4-Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. İnceleme sonucunda nitelikleri uygun olan ve KPSSP3 puanına göre en yüksek puana sahip ilk 24 aday sözlü sınav yapılmak üzere mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak adayların isimleri http://www.tarsus.gov.tr sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacak olup 01.10.2012 tarihinde Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu”nda Saat 09:00 da sözlü sınav yapılacaktır.5- Sınav Komisyonu tarafından başarılı gösterilen 8 aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) yetkililerinin değerlendirilmesi adına SYGM’ ne iletilecektir.SYGM yetkililerinin işe alım talebini değerlendirmesi ile beraber, durumu kabul edilen adaylarla sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanacak adayların isimleri http://www.tarsus.gov.tr sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır.6- Vakfımız mülakat sonucunda istediği sayıda personel alıp almamakta serbesttir.7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat yeri: Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıReşadiye Mah. Fatih Özel İdare İşhanı Kat: 2 Tarsus/MERSİNTarsus SYD Vakfı : (324) 613 98 20- 614 70 40e-posta: tarsussydv@gmail.comİLANEN DUYURULUR.


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-2°
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:58
Öğle 13:05
İkindi 15:40
Akşam 18:03
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü