Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı(18 Eylül 2012)

  Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı     AĞLI İLÇESİ   SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI   BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ   PERSONEL ALIM İLANI   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

SYDV İlanları 18.09.2012, 15:25 18.09.2012, 15:25
250
Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı(18 Eylül 2012)

 

Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı

 

 

AĞLI İLÇESİ

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı...


 Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı


 


 


AĞLI İLÇESİ


 


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


 


BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ


 


PERSONEL ALIM İLANI


 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları ile 4857 sayılı İş yasası uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün 13/08/2012 tarih ve 14575 sayılı Personel Alım İşlemlerinin Yeniden Başlatılması konulu yazıları doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyetinin 31/08/2012 tarih ve 2012/18-7 sayılı kararı ile bir (1) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve bir (1) adet “Büro Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli toplam iki (2) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.


 


KURUM BİLGİLERİ


 


Kurum Adı: Ağlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


 


Adres : Merkez Mahallesi Mustafa Yanıkkaya Caddesi No:33 Hükümet Konağı AĞLI/KASTAMONU


 


Telefon : (366) 737 13 82


 


Faks : (366) 737 13 84


 


TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ


 


Açık İş Sayısı : 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi


 


1 (Bir) Büro Görevlisi


 


Başvuru Tarihleri : 14/09/2012- 21/09/2012 (Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu günleri de başvuru yapılabilecektir.)


 


Başvuru Adresi : Merkez Mahallesi Mustafa Yanıkkaya Caddesi No:33 Hükümet Konağı AĞLI/KASTAMONU


 


İrtibat : Cemil TOPRAK / Vakıf Müdürü


 


1


 


PERSONEL UNVANLARI,İŞ TANIMLARI ;


 


Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;


 


-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütür,Mütevelli Heyetine sunulmak üzere ‘’Sosyal İnceleme Raporunu’’ hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür.06.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen;sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine,hedef kitleyi izlemeye,hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler.


 


Gerekli nitelikler;


 


- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak(ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji,Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,Halkla İlişkiler,İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)


 


- işe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak


 


-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


 


-İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek,işaret dili bilmek,bilgisayar programlarını kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.


 


-Büro Görevlisi:Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder,genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.


 


Gerekli nitelikler;


 


-En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak


 


-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


 


-Bilgisayar sertifikası(zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)


 


-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.


 


2


 


MESLEKİ ÖZELLİKLER


 


İşin Süresi : Belirsiz Süreli (6 ay deneme süreli)


 


PERSONEL ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR;


 


Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.


 


A-GENEL ŞARTLAR


 


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


 


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,


 


7)Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak.


 


8)Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü,Muhasebeci,Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından her bir ünvanın iş tanımında belirlenen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek ,bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da anabilir.


 


9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.


 


B-ÖZEL ŞART


 


En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş deneyimine sahip olmak,


 


 


 


MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER


 


Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek fotokopisini Vakıflara teslim edecektir.


 


1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (vakıftan temin edilecektir),


 


2- Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi,


 


3- Diploma aslı veya onaylı sureti,


 


4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,


 


5- KPSS P3 sınav sonuç belgesi,


 


6- Adli sicil kaydı,


 


7- Yerleşim Yeri Belgesi,


 


8- Nüfus Kayıt örneği,


 


9- Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti/askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Erkek adaylar için),


 


10- Ehliyet fotokopisi(başvuru sırasında aslı görülecektir),


 


11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi(zorunlu değildir),


 


12- Varsa iş deneyim belgeleri.


 


3.DİĞER HUSUSLAR


 


Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


 


SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


 


1-) SINAV İLANI;


 


14 EYLÜL 2012 ile 21 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Ağlı Kaymakamlığı web sitesi (www.agli.gov.tr)’nde ilan ettirilecektir.


 


2-) BAŞVURU ;


 


14 EYLÜL 2012 – 21 EYLÜL 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,30’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web adresinden online olarak başvuracaklar.


 


Başvurular sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yukarıda sayılan diğer belgeler, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.


 


3-) MÜLAKAT :


 


1) Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 21/09/2012 tarihinde Ağlı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.agli.gov.tr ilan edilecektir.


 


2) Mülakat sınavına hak kazanan adayların başvuru için istenen belgeleri 26/09/2012 günü saat 17:30’a kadar Ağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden ulaştırması zorunludur. Bu tarihten sonra gönderilen evraklar veya evraklardan herhangi bir tanesinin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


 


3)Adaylar için Geçerli (2011 KPSS veya 2012 KPSS Sonuçları) KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. (Mülakata hak kazanan son kişinin KPSS P3 puanı ile aynı puanda olan adayların tamamı mülakata çağırılacaktır.)


 


4) Sözlü sınav(mülakat) Ağlı Kaymakamlığı toplantı salonunda 27/09/2012 tarihinde Saat 10:00 da gerçekleştirilecektir.


 


5) Mülakat sınavı sonuçları www.agli.gov.tr adresinde, Vakıf Bürosu ve Hükümet Konağı ilan panosunda ilan edilecektir.


 


6) Mülakat sınavı sonucunda her bir pozisyon için en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek aday tespit edilecektir. Sınavı kazanan asil aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onaylamasına müteakip, kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.


 


7) Personele ; unvanı ,eğitimi kıdemi ve vakıfların il ilçe sınıflandırılmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir.Belirlenen ücretler ,her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ,Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında arttırılır.


 


16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırılması bazında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarında belirlenen ücret verilecektir.


 


8)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.


 


İLANEN DUYURULUR.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:58
Öğle 13:05
İkindi 15:40
Akşam 18:03
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü