Giresun Çanakçı SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

  GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI       Çanakçı.

SYDV İlanları 12.09.2012, 17:30 12.09.2012, 17:30
218
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

 

GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

GİRESUN İLİ

ÇANAKÇI İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

 

 

Çanakçı...


 GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANIGİRESUN İLİÇANAKÇI İLÇESİSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI   Çanakçı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Vakıf Mütevelli Heyetinin 11.09.2012 tarih ve 2012/20-8 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca ve ÖSYM tarafından yapılan 2011-2012 yılı KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklerde Belirsiz Süreli (2 Ay Deneme Süreli) 1 adet (Erkek) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giriş.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 12.09.2012-19.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Merkez Mahallesi Hükümet Konağı 3.Kat Çanakçı/GİRESUN adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Evrak teslim tarihi 20.09.2012 tarihinde başlayıp 24.09.2012 tarihinde 17:00’da sona erecektir. 1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER GENEL ŞARTLAR Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 28 yaşını doldurmamış olmak. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR ÖSYM tarafından 2011-2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,Dört Yıllık Lisans programlarının ; Sosyoloji, Psikoloji,Sosyal Hizmetler,Rehberlik ve Psikolojik danışmanlıkHalkla İlişkiler veya diğer fakültelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak.(Müracaatlarda öncelik yukarıdaki sıralamaya göre olacaktır.) Bilgisayar kullanmak,Windows,ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.Erkek Olmak.Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS,KPSS,TOEFL,IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.Öğrenmeye sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak.Çanakçı veya Görele İlçesinde İkamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. (Sınavda başarılı olanlar için geçerli) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE UNVAN : Unvan : Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi Ücret : İşe alınacak personele 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı karar ile düzenlenen, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ekindeki EK-(I) sayılı cetvelde gösterilen ve Fon Kurulunca belirlenen Brüt ücret ödenecektir. 2- BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER Özgeçmiş. Diploma veya mezuniyet belgesinin sureti. Nüfus cüzdan tasdikli sureti.(T.C.Kimlik Numaralı) İkametgah Belgesi. 2011 -2012 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya sureti. Adli sicil kaydı. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığı gösterir belge. Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika. Ehliyet Fotokobisi. Varsa iş deneyim belgeleri. Yukarıda istenen belgelerin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) Evrak teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır.Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 20 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 24 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 ‘a kadar şahsen teslim edilecektir.Posta yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 3 kişi (alınacak personel sayısının 3 katı aday) mülakata çağrılarak alınacak 1 kişi belirlenecektir. 3-MÜLAKATI KAZANAN ADAYDAN İSTENECEK BELGELER Sağlık Kurulu Raporu. (Kazanan adaydan istenecektir.)  4- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1-Başvurular http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden elektronik ortamda 12.09.2012-19.09.2012 tarihleri arasında müracaat edeceklerdir. 2- http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSSP3 puan türünden belirtilen unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak 3 kişinin listesi 24 Eylül 2012 tarihinde Çanakçı Kaymakamlığı resmi web adresinde (www.canakci.gov.tr) ilan edilecektir. 3-Mülakata çağrılan adaylar yukarıda sayılan belgelerin aslını Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 24 Eylül 2012 saat 17:00’a kadar elden teslim edeceklerdir. 4- Mülakat sınavı, oluşturulan komisyon tarafından Merkez Mahallesi Hükümet Konağı Çanakçı Kaymakamlığı Makam odasında 25/09/2012 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecektir. 5- Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. 6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Çanakçı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Telefon : (0454) 591 32 60-591 25 25 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇLARI Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananın ismi Çanakçı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.canakci.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybedecektir . Personelin işe başlatılması Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayından sonra işe başlatılacaktır.5- DİĞER HUSUSLARSözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu,sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.2 Ay Deneme süresinde personelin verimsiz olması, belirtilen şartlarda olmadığının tespit edilmesi durumunda deneme süresi içerisinde İdare ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini fesheder. 7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.  İLANEN DUYURULUR  Mehmet Fatih KARAKaymakamVakıf Başkanı


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:26
Güneş 07:53
Öğle 13:07
İkindi 15:47
Akşam 18:11
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü