Denizli Serinhisar SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

  T.

SYDV İlanları 11.09.2012, 19:02 11.09.2012, 19:02
Denizli Serinhisar SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

 

T.C. DENİZLİ İLİ

SERİNHİSAR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI(I)

 

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Şenel Müdürlüğü Denizli ili Serinhisar İlçesi Sosyal...


 T.C. DENİZLİ İLİSERİNHİSAR İLÇESİSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIBELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI(I) Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Şenel Müdürlüğü Denizli ili Serinhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Doğrultusunda , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nin 29.08.2012 tarih ve 17 Sayılı Kararı gereği , Denizli İli Serinhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet Belirsiz Süreli “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve “Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.İşin Süresi: Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 ay Deneme Süreli)İstenilen işgücü Sayısı : 1 (bir) adetPersonelin Niteliği/Unvanı: 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi1-BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA)GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak ,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları da taşımak,8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,9) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSSP3 puan türünde en az 75 puan almış olmak şartları aranır.B) ÖZEL ŞARTLAR1) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik , Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinden ) mezun olmak,2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSS P3 puan türünde en az 75 puan almış olmak,3) Word, Excel, Powerpoint ve Windows İşletim sistemini bilmek gerekirse sertifika istenecek4) En az B sınıfı ehliyete sahip olmak5) Sınava başvuru yapacak adayların Denizli İl sınırları içinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Denizli il sınırları dışında ikamet edip başvuru yapanlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sınavı kazanıp işe başlatılan Serinhisar İlçesi mülki hudutları dahilinde ikamet etmek zorundadır. Başvuru esnasında ilçe dışında oturan kişiler işe alınması durumunda 1 ay içinde Serinhisar’a yerleşerek belgesini Vakfa sunmak zorundadır. Aksi takdirde aday işe giriş şartlarından birini kaybetmiş sayılır.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.7) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak8) Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.9) Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım İnceleme Görevlisinde işin niteliğine uygun olan personel tercih edilecektir.2-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :1) Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nünhttp://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır2) Başvuru başlangıç tarihi 06.09.2012, bitiş tarihi 14.09.2012 Cuma‘dır.Bu başvurudan sonra KPSSP3 puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek 3 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar 17.09.2012 Pazartesi günü Serinhisar Kaymakamlığı internet adresinde (http://www.serinhisar.gov.tr) ve Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilip yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 3-BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,2) Nüfus Müdürlüğü’nden alınan nüfus kayıt örneği3) 2011 veya 2012 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi4) 3 adet vesikalık fotoğraf,5) Ehliyet fotokopisi6) Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası kazanan adaydan istenecektir)7) Adli sicil kaydı,8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi9) Özgeçmiş (A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde ),10) Bilgisayar kullanım sertifikası aslıAdaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; eğer Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları 17.09.2012 Pazartesi 17:30 ‘ a kadar Vakfımıza teslim edilerek , evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları/İşe alım İşlemleri / İşe alım Talebi sorgula menüsünden “ Evrak Teslim İşlemleri” sekmesi seçilerek ilgili kişi bulunacak ve “ Evrak Teslim Edildi” olarak işaretlenerek ilgili adaya “ Evrak alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır. 4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI1) Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2) Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra Şenel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişinin mülakatı 19.09.2012 Çarşamba günü Saat: 11:00’ Kaymakamlık Makamında Mülakat Komisyonu tarafından yapılacaktır. olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.3) Sağlık raporu yerleştirmesi yapılan adaydan istenecektir.4) Verilen süre içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine Komisyonun belirlediği sıradaki yedek adaylardan çağrılabilir ve sözleşme imzalanabilir.5) Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle ( eş durumu, sağlık vb. ) nakil talebinde bulunamazlar.6) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.İLETİŞİM BİLŞİLERİ:Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfıHükümet Konağı Kat:1 Serinhisar/DENİZLİTel: 0 258 5913967 - http://www.serinhisar.gov.tr/Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 07.09.20122 tarihinde belirlenmiştir.  İLANEN DUYURULUR     DENİZLİ SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞISOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI "YARDIMCI HİZMETLİ GÖREVLİSİ" ALIM İLANISerinhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve SYD Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları.Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalınma Şartlarına İlişkin Esaslar" çerçevesinde 03.04.2012 tarihinde yayınlanan 2012'12 sayılı Genelge ve 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıya istinaden, mülakat ile 1 adet "Yardımcı Hizmetli Görevlisi" alınacaktır.A - İSTİHDAM ÖZELLİKLERİİşin Süresi : Belirsiz Süreli Sözleşme ile Daimi Personelİstenilen İş Gücü Sayısı : 1 kişi (Erkek)B - ADAYLARCA ARANAN NİTELİKLERa- Genel Koşullar1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.2 - Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.3 - Başvuru tarihi itibarı ile yaşını bitirmiş 30 yaşından gün almamış olmak.4 - Erkek adayların, çalışacağı süre zarfında askerlikle ilişkisinin olmaması. (Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf. Erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)5 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.6 - Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas.. irtikap; rüşvet hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,7 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya mevcut sakatlığı ile özrü bulunmamak.b- Özel Koşullar1- Serinhisar ilçesinde sınırlarında ikamet ediyor olmak,2- B sınıfı ehliyete sahip olmak ve Seyahate engel bir rahatsızlığı bulunmamak3- En az Lise mezunu olmak.C - BAŞVURU İÇİN ÎSTENEN BELGELERAşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri verilebilecektir.Başvuru dilekçesi ekinde,1 - Özgeçmiş.2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi ( sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)3 - Nüfus cüzdanı sureti.4 - 2 adet vesikalık fotoğraf.5 - Askerlik terhis veya tecil belgesi.6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)7- Sabıka kaydı8- Sözleşmeli Personel İş talep formuD - SINAVA BAŞVURU VE SINAVA. İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ( 6. ve 7. Maddede istenen belgeler Sınavı kazanan adaylardan sınav soması istenecektir) ile birlikte Serinhisar ilçesi Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ( Hükümet Konağı Kat:2 ) şahsen 17.09.2012 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.2- Aranan şartlan taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenler sınavı kazanmış olsalar da. kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır.3 - istenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 19.09.2012 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayları değerlendirirken, öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecek, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.4 - Mülakat Sınav Komisyonu tarafından saat ll:00'da gerçekleştirilecek olup; en yüksek puanı alan 1 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.MÜRACAAT ADRESİ:Serinhisar Hükümet Konağı Kat:1İRTİBAT TELEFONU VE FAKS: .0258 591 3967/ 0258 591 3967'ÎLANEN DUYURULUR


Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:48
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gaziantep FK 14 17
12. Çaykur Rizespor 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Antalyaspor 15 13
16. Kasımpaşa 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Altay 15 20
9. Fatih Karagümrük 14 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 14 19
12. Adana Demirspor 15 18
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü