Bilecik Osmaneli SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

SYDV İlanları 13.09.2012, 20:25 13.09.2012, 20:25
210
Bilecik Osmaneli SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

T.C. BİLECİK İLİ

OSMANELİ İLÇESİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyelerince ; 03.09.2012 tarih ve 37 karar no’lu oturumunda alınan 07 sıra no’lu karar gereği; Vakfımıza 1 (Bir) adet Sosyal İnceleme Görevlisi...


 T.C. BİLECİK İLİOSMANELİ İLÇESİSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyelerince ; 03.09.2012 tarih ve 37 karar no’lu oturumunda alınan 07 sıra no’lu karar gereği; Vakfımıza 1 (Bir) adet Sosyal İnceleme Görevlisi, 1 (Bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi alımı için sistem üzerinden ilana çıkılmış ancak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğün 06.07.2012 tarih ve 12233 sayılı, Vakıf Personel Uygulamaları Hakkında göndermiş oldukları yeni düzenlemeler gereği daha önce çıkılmış olan personel alımı iptal edilmiş olup; 10.09.2012 tarih ve 38 karar no’lu oturumunda alınan 07 sıra no’lu karar gereği tekrar ilana çıkılmasına karar verilmiştir. Buna göre;Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen 2012/12 sayılı genelge doğrultusunda, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bir (1) adet “SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ” ve (1) adet “YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. A - SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN :ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sakatlığı bulunmamak,3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4- İş tanımı ve özelliklerinden dolayı Erkek olmak, Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.7- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden) mezun olmak,8- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,9- En az B sınıfı ehliyet sahibi ve fiilen araç kullanıyor olmak.10- Bilgisayar Ofis Programları Kullanabilir (Milli Eğitim Bakanlığından onaylı) sertifika sahibi olmak,11- İngilizce -yabancı dil eğitimi gördüğüne ilişkin sertifika ve transkrip örneği ,12- İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olması,13- En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak (son işyerinden referans mektupları istenecektir.) N O T: İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR ,http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden yada http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ SYDV PERSONEL ALIM İLAN listesi sayfasında bulunan BAŞVUR düğmesine tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. **Vakfımıza doğrudan veya posta, kargo, e-mail v.b. şekilde yapılacak başvurular geçerliolmayacaktır.****Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Usul ve esaslar uyarınca başvuruların KPSS P3 puanına göre sistem tarafından sıralanmasından sonra puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, kadro sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.Başvuran Adaylar İstenilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asıllarını göstererek, fotokopisini Vakfa teslim etmek zorundadırlar.** SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN MÜRACAAT EDENADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER : İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.),Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanı,Nüfus Aile Kâğıt Örneği ve İkametgah (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı),Bitirdiği Okul Diploması (Aslı veya Onaylı Sureti),Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,Erkek adaylar için askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge, (askerlik terhis belgesi),KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi ,Adli Sicil Durum Raporu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.)Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu, (Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)10. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren sertifika,11. Özgeçmiş. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde ),(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde .)12-Sürücü Belgesi Fotokopisi,13-Son çalıştığı yerden alınacak referans mektubu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.) **Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personeli istihdam edip etmeme konusunda serbesttir.****Vakfımızda istihdam ettirilecek personel 2 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.****Vakıf Personelinin İstihdam edildiği Vakıfta çalışması esastır.****İşkanunu Hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve Tüzel Kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma veDayanışma Vakfında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: 12.09.2012 - 19.09.2012EVRAK TESLİM TARİHİ : 19.09.2012- 25.09.2012MÜLAKAT TARİHİ : 27.09.2012 Perşembe günü saat:10:00 İlanen DuyurulurOsmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıB-YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN :  ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sakatlığı bulunmamak,3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4- İş tanımı ve özelliklerinden dolayı Erkek olmak , Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.7- En az Lise mezunu olmak,Yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir,8- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,9-En az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi ve fiilen araç kullanıyor olmak,10-En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak (son işyerinden referans mektupları istenecektir.11-Mülakat tarihi itibari ile son 2 yıl İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olması,N O T: İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR ,Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza Müracaat edeceklerdir.**Vakfımıza posta,kargo,e-mail v.b. şekilde yapılacak başvurular geçerliolmayacaktır.****Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Usul ve esaslar uyarınca başvuruların KPSS P94 puanına göre sistem tarafından sıralanmasından sonra puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, kadro sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.Başvuran Adaylar İstenilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asıllarını göstererek, fotokopisini Vakfa teslim etmek zorundadırlar.**YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ İÇİN MÜRACAAT EDENADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.),Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanıNüfus Aile Kâğıt Örneği ve İkametgah (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı),Bitirdiği Okul Diploması (Aslı veya Onaylı Sureti),Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,Erkek adaylar için askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge,(askerlik terhis belgesi),KPSS P94 Sınav Sonuç Belgesi ,Adli Sicil Durum Raporu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.)Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu,(Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)10. Özgeçmiş. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde ),(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özelmeziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.(A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde .)11-Sürücü Belgesi Fotokopisi,12-Son çalıştığı yerden alınacak referans mektubu (Mülakata girecek adaylardanistenecektir.)**Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personeli istihdam edip etmeme konusunda serbesttir.****Vakfımızda istihdam ettirilecek personel 2 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.****Vakıf Personelinin İstihdam edildiği Vakıfta çalışması esastır.****İşkanunu Hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve Tüzel Kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve**Dayanışma Vakfında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: 12.09.2012 - 19.09.2012EVRAK TESLİM TARİHİ : 19.09.2012- 25.09.2012MÜLAKAT TARİHİ : 27.09.2012 Perşembe günü saat:09:00  İlanen DuyurulurOsmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-6°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 23 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:58
Öğle 13:05
İkindi 15:40
Akşam 18:03
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü