Bilecik Gölpazarı SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.

SYDV İlanları 13.09.2012, 22:07 13.09.2012, 22:07
Bilecik Gölpazarı SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları...


 GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINASÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bir (1) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel ile bir(1) adet “Büro Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.Müracaatlar 10.09.2012 tarih ve 24.09.2012 tarihleri arasında http://www.sosyalyardimlar.gov.tr ana sayfası üzerinde SYDV Personel Alım İlanlarından kayıt olunarak yapılacaktır. Evrak son teslim tarihi 28.09.2012 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Müracaat yapılsa da evrakını vakfımıza teslim etmeyen kişilerin müracaatları geçerli sayılmayacaktır.GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINASOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ UNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIALINACAK PERSONEL SAYISI : 11- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak (Askerlikle ilişiği bulunmamak),5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,7) Görevin özelliğine göre aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.9- Vakfın İlana çıkım tarihinden önce Gölpazarı sınırları içerisinde ikamet etmek.10- Gölpazarı İlçemiz ve köylerinde Sosyal yapıyı biliyor, çevreyi tanıyor olmak.11-Bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve özellikle ofis programlarına hakim olmak,12-Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak,13- İyi derecede bilgisayar programları (Ofis Programları) kullanıyor olması tercih sebebi olacaktır.14- En az B sınıfı ehliyetinin olması tercih sebebi sayılacaktır. 2- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvurular 10.09.2012 tarih ve 24.09.2012 tarihleri arasında müracaatlar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr ana sayfası üzerindeki SYDV Personel alım ilanlarından online yapılacaktır. Yapılan müracaatlara istinaden en yüksek KPSS P3 puanı alan ve evraklarını vakfımıza teslim eden 3 kişinin ismi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden vakfımıza bildirilecektir. Bildirilen ve mülakata hak kazananların listesi Gölpazarı Kaymakamlığı' nın resmi internet adresi olan http://www.golpazari.gov.tr adresinden ilan edilecektir ve mülakat günü ilgi adreste belirtilecektir.Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3-BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:1- Sözleşmeli iş talep Formu(vakfımızdan temin edilecektir)2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı sureti3- Nüfus cüzdan fotokopisi4- KPSS P3 sınav sonuç belgesi5- İlçe sınırları içerisinde ne kadar süredir kaldığını gösterir ikametgah belgesi veya nüfus aile kayıt belgesi6- Varsa iş deneyim belgesi7- Varsa bilgisayar, Yabancı Dil vb. kurs sertifikaları8- Varsa (ehliyet) sürücü belgesi fotokopisi9- 2 Adet vesikalık fotoğraf10- Adli Sicil Raporu11- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden kazanan personel için istenecektir)12- ÖzgeçmişMÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaatlar www.aile.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır.Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Tel: 02284113012 GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINABÜRO GÖREVLİSİ UNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIALINACAK PERSONEL SAYISI : 11- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf (askerlikle ilişiği bulunmamak) olmak ,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,7) Görevin özelliğine göre aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Maliye, Muhasebe, Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.9) Bilgisayar kullanabilmek ve özellikle ofis programlarına hakim olmak Windows, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop vb. programları kullanabiliyor olmak10) Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak,11)Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,12)Başvuru ilan tarihinden önce ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,13) Gölpazarı İlçemiz ve köylerinde Sosyal yapıyı biliyor, çevreyi tanıyor olmak.2- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvurular 10.09.2012 tarih ve 24.09.2012 tarihleri arasında müracaatlar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr ana sayfası üzerindeki SYDV Personel alım ilanlarından online yapılacaktır. Yapılan müracaatlara istinaden en yüksek KPSS P3 puanı alan ve evraklarını vakfımıza teslim eden 3 kişinin ismi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden vakfımıza bildirilecektir. Bildirilen ve mülakata hak kazananların listesi Gölpazarı Kaymakamlığı' nın resmi internet adresi olan http://www.golpazari.gov.tr adresinden ilan edilecek ve mülakat günü ilgi adreste belirtilecektir.Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3-BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:1- Sözleşmeli iş talep Formu(vakfımızdan temin edilecektir)2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı sureti3- Nüfus cüzdan fotokopisi4- KPSS P3 sınav sonuç belgesi5- İlçe sınırları içerisinde ne kadar süredir kaldığını gösterir ikametgah belgesi veya nüfus aile kayıt belgesi6- Varsa iş deneyim belgesi7- Varsa bilgisayar, Yabancı Dil vb. kurs sertifikaları8- Varsa (ehliyet) sürücü belgesi fotokopisi9- 2 Adet vesikalık fotoğraf10- Adli Sicil Raporu11- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden kazanan personel için istenecektir)12- ÖzgeçmişMÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaatlar www.aile.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır.Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Tel: 02284113012

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü