Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dpb.gov.tr üzerinden yayımladı ilan ile 47 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 22.10.2018, 14:48 22.10.2018, 21:11
802
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dpb.gov.tr üzerinden yayımladı ilan ile 47 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

T.C.VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

 1. 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
 2. Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
 3. Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

 1. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,
 2. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe
 3. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
 4. Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
 5. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 6. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
 8. İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren ( Haftasonu veya Resmi Tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent

Kadroları için Rektörlüğe; Dr. Öğretim Üyesi Kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15. inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru değerlendirmeya alınmayacaktır.

İLK BAŞVURU TARİHİ 20.10.2018

SON BAŞVURU TARİHİ 03.11.2018

BİRİM /BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

Doktor Öğretim Üyesi

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FİZİK EĞİTİMİ

1

FEN TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (STEM) EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

MÜZİK EĞİTİMİ

1

SES EĞİTİMİ VE KORO EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMASI OLMAK.

MÜZİK EĞİTİMİ

1

KEMAN EĞİTİMİ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ

1

EĞİTİM FELSEFESİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

1

TANZİMATTAN CUMHURİYETE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

1

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

1

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONNU KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

GEOMETRİ

1

KİNEMATİK VE ROBOTİK MODELLEME KONULARINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

1

BANACH CEBİRLERİNİN SÜREKLİLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

1

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BAHÇE BİTKİLERİ

1

BAĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK

BAHÇE BİTKİLERİ

1

SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

1

MEYVE, SEBZE VE KURU YEMİŞ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

1

İŞLENMİŞ GIDA ARTIKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

GENEL JEOLOJİ

1

SİSMİTLER KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAP DİLİ VE BELEGATI

1

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

1

İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ

1

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

DERMOTOLOJİ

1

KULAK-BURUN-BOĞAZ

1

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

GÖZ HASTALIKLARI

1

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

1

MİKRO CERRAHİ EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK (BELGELENDİRMEK KAYDIYLA) VE FASİAL PARALİZİLER KONUSUNDA ÇALIŞMASI OLMAK.

PSİKİYATRİ

1

EPİDEMİYOLOJİK ALANDA PSİKON GELİŞİMİ VE RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

PSİKİYATRİ

1

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ GÖREN KADINLARDA PSİKOLOJİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

KARDİYOLOJİ

1

TAKOTSUBO KARDİYOMİYOPATİLİ HASTALARDA LEVOSİMENDAN ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

KARDİYOLOJİ

1

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

1

NÜKLEER TIP

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK FİZYOLOJİ

1

PROTEİN İNHİBİTÖR ENZİM SİSTEMLERİNDE ELEKTROFORETİK ÇALIŞMASI OLMAK.

VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ

1

STREPTOCOCLARDAN TİPLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMIŞ OLMAK.

VETERİNERLİK BİYOKİMYASI

1

VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE HERHANGİ BİR MEYVE ÇEKİRDEĞİNİN DİYABET ÜZEREİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR.

1

YEMLER VE HAYVAN BESLEME ALANINDA VE SLAJ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK İSLAM SANATLARI

1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

1

ŞEHİR TARİHİ VE VAN GÖLÜ HAVZASI ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

1

DİN SOSYOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

PROHİSTORYA

1

BİYO ARKEOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

1

ANADOLU VE MEZOPOTOMYA ZİYAFET RİTÜELLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

1

YÖNETİM ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

1

SPOR FİZYOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK ESASLARI

1

KARDİYOLOJİ ALANINDA UZMAN OLMAK.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

TÜRK HALK MÜZİĞİ

1

HALK MÜZİĞİ VEYA GİTAR ALANINDA SANATTA YETERLİLİK UNVANINA SAHİP OLMAK.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 02 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü