TSE KPSS 70 Puanla Yüksek Maaşla Memur Alıyor!

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı,Ağ Uzmanı ve Veri Ambarı Uzmanı pozisyonlarında görevlendirilmek üzere yaklaşık olarak 10 bin TL maaşla 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

TSE KPSS 70 Puanla Yüksek Maaşla Memur Alıyor!

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan ilanda "Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca, 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (onüç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

 1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması
 3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 1. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri
 2. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

 1. .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

 1. Çok iyi derecede ,NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 2. En az 5 yıl C#/ASP.NET tecrübesi aranmaktadır.
 3. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
 4. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
 5. NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
 6. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 7. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
 8. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 9. Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 10. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 11. MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
 12. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,
 13. .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

Tercih Sebepleri

 1. Microsoft Dynamics CRM konusunda tecrübe sahibi olmak,

 1. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,
 2. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak
 3. Mobil cihazlar için (Android, İOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
 4. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış.

 1. Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (6 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

 1. Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
 2. Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,
 3. Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (TFS, Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,
 4. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,
 5. JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,
 6. SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
 7. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,
 10. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Tercih Sebepleri

 1. Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,
 2. İş süreçleri yönetimi konusunda eğitim katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
 3. IBM Business Process Manager konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 1. Süreç tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 1. Sistem Uzmanı ( 1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

 1. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 2. MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,
 3. Microsoft Exchange 2013, Skype for Business, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 4. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),
 5. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,
 6. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
 8. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 9. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. Tercihen Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE),Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2,VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından bir ya da daha fazlasına sahip olmak.

 1. Ağ Uzmanı ( 1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
 2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 1. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 3. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
 4. Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,
 5. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 6. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
 7. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,
 8. Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.
 9. RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahip olmak.
 10. SAN, switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak.

 1. Veri Ambarı Uzmanı ( 1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 1. İş Zekâsı, Veri Ambarı ve raporlama konularında en az 5 yıl tecrübeli,
 2. Analitik düşünme, planlama, raporlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli,
 3. Tercihen MSSQL veri tabanında daha önceden proje geliştirmiş,
 4. Veri temizliği, veri hazırlama ve formatlama konusunda projelerde deneyimli,
 5. İlişkisel veritabanı modelleri üzerinde raporlama yapabilecek,
 6. En az bir ETL toolu kullanmış (IBM Data stage, Informatica, MS SSIS, Oracle ODI, Talend vb.. )
 7. SQL diline hakim, veritabanı tasarımı, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi,
 8. Analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve gelişime açık,
 9. BI araçları (tercihen Power BI) konusunda bilgili olan,
 10. Veri tabanı modelleme konusunda bilgi sahibi,

 1. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.

İstenilen Belgeler:

 • Başvuru formu (Fotoğraflı)
 • Özgeçmiş
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.)
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 • Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
 • Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)
 • Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli ve Tarihi:

Başvurular, Türk Standardları Enstitüsü (www.tse.org.tr) web adresinde bulunan ilan metninde yer alan “Başvuru Sistemine” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda 01/07/2019 tarihi saat 10:00 ile 13/07/2019 tarihi saat 23:59 arasında yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı

esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

 1. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi, sözlü sınav tarihi ve yeri www.tse.org.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 1. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.tse.org.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-5°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 23 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:58
Öğle 13:05
İkindi 15:40
Akşam 18:03
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü