Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Personeli Alacak!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 03.10.2018, 23:47 04.10.2018, 14:52
2218
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Personeli Alacak!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedi 4 (dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Ankara Gülhane Külliyesine 2 (iki), İstanbul Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesine 3 (üç) olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

BAŞVURU BİLGİLERİ

BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 6. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
 7. İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,
 8. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 9. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER

AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 kişi – 2 veya 3 katına kadar tam zamanlı Ankara için)

 • Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Microsoft, Linux İşletim Sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
 • Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 • Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
 • İki veya üç katına kadar ücretlendirme yapılacak sözlü, yazılı sınav sonucunda belirlenecektir.

Tercih Sebepleri

 • Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,
 • Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,
 • Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
 • Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini yapmış olmak,
 • Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
  • Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server Sertifikası sahibi olmak,
  • Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server Sertifikası sahibi olmak,
  • Microsoft Certified Solutions Associate: Sertifikası sahibi olmak,
  • Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server Sertifikası sahibi olmak,
  • Cisco Certified Network Associate Sertifikası sahibi olmak,

AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (2 kişi - 2 veya 3 katına kadar tam zamanlı (1 kişi İstanbul, 1 kişi Ankara için))

 • Antivirüs, Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazı yönetiminde tecrübeli olmak,
 • Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
 • IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN çeşitleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
 • OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol Kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X Ağ Teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • Anahtarlama Cihazları (Switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
 • Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
 • İki veya üç katına kadar ücretlendirme yapılacak sözlü, yazılı sınav sonucunda belirlenecektir.

Tercih Sebepleri

 • Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,
 • Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA),
 • Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)Security,
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,
 • Cisco Certified Security Professional (CCSP),
 • Certified Ethical Hacker (CEH),

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi - 2 katına kadar tam zamanlı İstanbul için)

 • Güncel yazılım dillerinden en az ikisi (C#, VB.NET, Java v.b.) ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • En az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • Object Oriented Programing konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Entity Framework, Hibernate, Nhibernate gibi bir ORM kullanımı konusunda deneyimli olmak,
 • Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
 • İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak,

Tercih Sebepleri

 • ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
 • Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
 • Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
 • Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
 • Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak,

 Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular 04.10.2018 ile 18.10.2018 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 18.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi, Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Başvuru için İstenilen Belgeler

 • Fotoğraflı Başvuru Formu,

 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 • Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,
 • “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
 • “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 • Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
 • Özgeçmiş,
 • İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).
 • KPSS sonuç belgesi,

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

SINAV BİLGİLERİ

SINAVA ÇAĞRI

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 23.10.2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 06.11.2018 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav 06.11.2018 tarihinde saat 14.00’te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbiye-i Şahane Külliyesinde yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:26
Güneş 07:53
Öğle 13:07
İkindi 15:47
Akşam 18:11
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü