Resmi Gazete'de Devlet Memuru Alım İlanı Yayınlandı! İşte Boş Kadrolar...

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlarda kamu kurumlarının 222 boş kadroya alım yapacağı açıklandı. Devlet memuru kadrolarında görevlendirilecek personellerin 657 ve 2547 sayılı kanunlarına göre alınacağı belirtildi. İşte o ilanlar ve başvuru şartları...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 02.12.2019, 07:19 02.12.2019, 13:41
2706
Resmi Gazete'de Devlet Memuru Alım İlanı Yayınlandı! İşte Boş Kadrolar...

İş arayanların merakla beklediği daimi işçi alım ilanı Diyanet İşleri Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Yargıtay Başkanlığı tarafından yayınlamdı. Resmi Gazete’de yayımlanan daimi işçi alım ilanında ilana başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlarda aktarıldı. İşte o detaylar:

DİYANET 60 PERSONEL ALACAK

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göreaçıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,

3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70

(yetmiş) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri arasında

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu

dolduracaklardır.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen

belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri

arasında saat 08.30-16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

 - İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini

yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna

girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama

işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi

yapılmayacaktır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden

sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini

yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa

olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 129 PERSONEL ALACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 129 kişilik personel alımı yapacak. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanarak Türkiye İş Kurumuna başvuru süreci başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

• Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak

• Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

• Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek

• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak

• Mesleği ile ilgili masrafları kuruluşça karşılanacak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılacağına, süresi kuruluşça belirlenen asgari 2 yıl çalışma süresine uyacağına, asgari çalışma süresine uymadan istifa, cezai nedenle iş akdi fesh nedenleriyle kuruluştan ayrılması durumunda eğitim masraflarının

kanuni faizi ile kendisinden tahsil edileceğine dair “Taahhütname” ve/veya “Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeli ve Yurt İçinde Eğitime Tabi Tutulacak Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Kefalet Senedini” noter huzurunda imzalamak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur.

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde

hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde ayrılanlar yukarıda 8 (sekizinci) madde de yazılı eğitim ücretini de ödemekle yükümlüdür. İşe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı

yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

YARGITAY 33 İŞÇİ ALACAK

Yargıtay Başkanlığı, sözlü sınavla güvenlik görevlisi ve  temizlik görevlisi kadrolarına 33 işçi istihdam edecek. 

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 silahlı güvenlik görevlisi  ve 18 temizlik personeli alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  üzerinden alınacak.

Temizlik görevlisi alımında 3 personel engelliler arasından, 5  personel ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde sayılan  terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar  arasından seçilecek.

  Temizlik görevlisi kadrolarına başvuracakların, görevini yapmaya engel  olacak sağlık sorunu bulunmaması ve 30 yaşını doldurmamış olması, engelli olarak  başvuruda bulunacakların en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu  almaları, terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde  yaralananların ise durumlarını belgelemesi gerekecek.

Güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların en az lise mezunu olması,  özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlaması, 30 yaşını doldurmamış  olması, erkeklerin en az 1 metre 75 santimetre, kadınların ise en az 1 metre 70  santimetre boyunda olması ve en az 1 yıllık tecrübesi bulunduğunu belgelemeleri  gerekecek.

Şartları uyan adaylar, 2-6 Aralık tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl  Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresindeki "iş arayan" linki  üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvurularını  yapabilecek.

Ankara'da ikamet edenler başvuru yapabilecek

Başvuru işleminde sadece Ankara'da ikamet edenlerin başvuruları kabul  edilecek. Bu süreçte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan birinci  yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini  Ankara'ya taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. İkamet değişikliğiyle  ilgili olarak yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil  tarihi esas alınacak.

Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların tamamı, İŞKUR  tarafından Yargıtay Başkanlığına gönderilecek ve noter huzurunda çekilecek kura  ile istihdam edilecek kadro sayısının 4 katına kadar aday belirlenecek. Noter  kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.  yargitay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacak.

Kura sonucunda belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.  Atanmaya hak kazanan adaylar, 30 gün içinde göreve başlayacak ve 2 aylık deneme  süresine tabi olacak. Bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri  feshedilecek.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
İmsak 06:29
Güneş 07:56
Öğle 13:06
İkindi 15:43
Akşam 18:06
Yatsı 19:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 19 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Bursaspor 19 33
3. Erzurum BB 18 31
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Balıkesirspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 21 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Valencia 21 34
6. Getafe 20 33
7. Villarreal 21 31
8. Athletic Bilbao 21 31
9. Real Sociedad 20 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 20 27
12. Real Betis 20 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Espanyol 21 15
20. Leganés 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü