İstanbul Üniversitesi Yüksek Maaşla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda yüksek maaşla sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizin devamında yer alıyor...

İstanbul Üniversitesi Yüksek Maaşla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda yüksek maaşla sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizin devamında yer alıyor...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

1-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 1. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 1. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
 1. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

 1. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 1. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
 2. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak
 3. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
 1. Yazılım güvenliği ve Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
 2. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
 3. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core, gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 4. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 5. MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
 6. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
 7. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.
 8. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
 9. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak
 10. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak.
 11. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS sistemleri konusunda tecrübeli olmak
 12. NoSql ve BigData konularında bilgi sahibi olmak, büyük ölçekli veriler üzerinde uygulama geliştirmiş olmak

Tercihen

 1. Angular  konusunda bilgi sahibi olmak
 1. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR standart ve konularında bilgi sahibi olmak
 1. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak
 1. Kurumlar arası entegrasyon konularında tecrübeli olmak, proje ve süreç aşamalarını yönetmiş olmak
 1. Proje Yönetim Süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak

b-)Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

 1. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 1. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
 1. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak
 1. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
 2. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
 1. Yazılım güvenliği ve Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
 2. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
 1. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 1. MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
 1. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
 1. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.
 1. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
 1. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak
 1. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak.
 1. Sağlık Sektöründe Gelir İdaresi Uygulamaları konusunda tecrübe sahibi

Tercihen

 1. Angular  konusunda bilgi sahibi olmak
 1. Android mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak
 1. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak
 1. Kurumlar arası entegrasyon konularında tecrübeli olmak, proje ve süreç aşamalarını yönetmiş olmak
 1. Proje Yönetim Süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak

c-)Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

 1. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 1. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
 1. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak
 2. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
 1. Yazılım güvenliği ve Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
 1. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
 1. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 1. Oracle ve MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
 1. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
 1. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.
 1. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
 1. İTS(İlaç Takip Sistemi) ve ÜTS(Ürün Takip Sistemi) entegrasyonları konusunda deneyimli olmak.
 1. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak
 1. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak.

Tercihen

 1. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak
 1. Microsoft.NET tabanlı uygulamalar ile Oracle veri tabanı teknolojisi üzerinde PL/SQL dilini kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve tasarımı ile birlikte Oracle Forms/Reports Builder ile HBYS yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 2. Java teknolojileri ile kurumsal yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

 1. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 1. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
 1. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak
 2. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
 1. Yazılım güvenliği ve Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
 1. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
 1. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 1. Oracle ve MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
 1. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
 1. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.
 1. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
 1. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak
 1. Veteriner uygulamaları (Hayvan Hastanesi süreçlerinde) yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak

Tercihen

 1. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak
 1. Microsoft.NET tabanlı uygulamalar ile Oracle veri tabanı teknolojisi üzerinde PL/SQL dilini kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 2. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve tasarımı ile birlikte Oracle Forms/Reports Builder ile HBYS yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (2 Kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 1. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
 1. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak
 2. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
 1. Yazılım güvenliği ve Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
 1. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
 1. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 1. Oracle ve MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
 1. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
 1. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.
 2. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
 1. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak
 1. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak.

Tercihen

 1. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak
 1. Microsoft.NET tabanlı uygulamalar ile Oracle veri tabanı teknolojisi üzerinde PL/SQL dilini kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 2. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve tasarımı ile birlikte Oracle Forms/Reports Builder ile HBYS yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 21/11/2019 05/12/2019 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 05/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

1) İstenilen Belgeler

 1. Başvuru formu ( Fotoğraflı)
 1. Özgeçmiş
 1. Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
 1. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
 1. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 1. KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
 1. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı bel gesi i br az et meyenler in puanı( 0 ) sıfır olarak hesaplanacaktı r .
 1. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
 1. Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
 2. i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
 3. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
 4. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
 5. Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21/11/2019

Başvuru Bitiş Tarihi 05/12/2019

Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı

Rektörlük Binası K:3 Avcılar/İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 06/12/2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 1. Proje Yönetimi
 1. Yazılım Mühendisliği
 1. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri
 1. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)
 1. Yazılım mimarisi
 1. Bilgisayar Ağları
 1. Bilgi Güvenliği
 1. İşletim Sistemleri
 1. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
 1. Web Programlama ve teknolojileri
 1. Pozisyonla ilgili diğer konular,

İş Tanımı Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 09/12/2019 tarihinde saat 14:00 16:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. Mülakat tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren engeç onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda her pozsiyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 5 0 ( E l l i ) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınav sonuçları, www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü