İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağına dair sınav duyurusu yayınlandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağına dair sınav duyurusu yayınlandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...
 

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

1-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) Proje Yöneticisi (4 Kat).

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Büyük ölçekli bilişim projeleri yazılım geliştirme faaliyetlerinde, yönetiminde, gereksinim analizi ve fizibilite süreçlerinde tecrübeli olmak.

ii. Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

iii. En az 10 kişilik yazılım, analiz ve destek ekibi yönetmiş olmak.

iv. Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda tecrübeli olmak.

v. Proje Yönetimi araçlarını iyi derecede biliyor olmak.

vi. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları konusunda bilgili olmak.

vii. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.

Tercihen

viii. Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak.

ix. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vb. proje hazırlık tecrübesi sahibi olmak.

x. PMP sertifikasına sahip olmak.

xi. Kamu İhale Kanunu (KİK) Yönetmeliği ve kamuda satın alma, muayene ve kabul işleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

xii. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak.

b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat) Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.

iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.

iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.

vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.

viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.

xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.

xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme

süreçlerinde çalışmış olmak.

xiv. Proje liderliği yapmış olmak ve mobil programlama deneyimi sahibi olmak.

Tercihen

xv. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

c) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (2 Kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

i. .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.

iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.

iv. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.

v. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

vi. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.

vii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

viii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

ix. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

x. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.

xi. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.

xii. En az üç (3) yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

İş Tanımı (.NET)

xiii. .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek.

xiv. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.

xv. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

d) Ağ Uzmanı (2 Kat)

Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

i. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 1000 kullanıcılı bir bilgisayar ağında, Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

ii. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

iii. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

iv. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.

v. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

vi. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.

vii. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

viii. RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahip olmak.

ix. SAN, switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak.

x. Ağ Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

xi. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.

Tercihen

xii. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

e) Sistem Uzmanı (2 Kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

ii. Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak.

iii. MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek.

iv. Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

v. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri).

vi. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

vii. E-posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak.

viii. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak.

ix. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve uygulamış olmak.

x. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

xi. Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen

xii. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.

xiii. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2 sertifikasına sahip olmak.

xiv. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 10/09/2019 - 24/09/2019 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 24/09/2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

1) İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir

transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/09/2019
Başvuru Bitiş Tarihi : 24/09/2019
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K: 3 Avcılar/İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 27/09/2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Proje Yönetimi

2. Yazılım Mühendisliği

3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri

4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)

5. Yazılım mimarisi

6. Bilgisayar Ağları

7. Bilgi Güvenliği

8. İşletim Sistemleri

9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular

10. Bilgisayar Donanımı

11. Web Programlama ve teknolojileri

12. Modelleme ve Simulasyon

13. Pozisyonla ilgili diğer konular,

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

Proje Yöneticisi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 sırasında belirtilenler

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler

Ağ Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler

Sistem Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 01/10/2019 tarihinde saat 12:00 - 14:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren engeç onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli)puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-4°
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:35
Akşam 17:57
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü