Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü KPSS şartı ile personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı başvuruları başlamış olup 03 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir. Peki Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye nasıl yapılacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DPB üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kendi bünyesinde bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne müfettiş pozisyonunda görevlendirilmek üzere 10 personel alımı yapacak. Personel alımı başvuruları KPSS şartlı olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P-48 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi ilan aşağıda verilmiş olup, başvuru formu için, aşağıda belirtilen linki tıklamanız yeterlidir.

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 8. derecede 10 Müfettiş Yardımcısı alımı için EÜAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞARTLARI NELERDİR?

(1) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P-48 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre ilk 200 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır).

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı olan genel şartları taşımak.

(3) 01/01/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).

(4) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.

(5) Erkek adaylar için yazılı sınav tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak.

(6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

(7) EÜAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.

(8) Aday formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “sınav başvurusu” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU

(1) Giriş sınavına katılmak için başvurular 14/01/2020 tarihinde başlayacak olup, 03/02/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

(2) Başvurular, EÜAŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.euas.gov.tr) yayınlanan başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte “EÜAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2/F1 KLMN Blok Kat:5 Oda no: 515 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir.

(3) Bu tarihten sonra yapılan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

(1) Başvuru Formu (www.euas.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Adaylara yapılacak bütün yazılı tebligatlar bu formda beyan edilen adrese yapılacaktır).

(2) KPSS Sonuç Belgesi.

(3) Başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

(4) Yükseköğrenim Kurumu diplomasının veya bitirme belgesinin ya da ilgili merci tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin; aslı veya noterden onaylı sureti (Söz konusu belgelerin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde, sureti EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir).

E-Devlet üzerinden alınmış “Yükseköğretim Mezun Belgesi” de geçerli kabul edilecektir.

(5) Eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ

(1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 10/02/2020 tarihinde www.euas.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

(2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Adaylık Belgeleri”, www.euas.gov.tr internet adresinde belirtilecek olan, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün (ANKÜSEM) internet sitesi bağlantı adresinden 26/02/2020- 07/03/2020 tarihleri arasında indirilebilecektir. Adaylık Belgelerini alamayan adaylar, bu belgelerini yazılı sınav tarihinde sınav salonundaki görevlilerden de alabileceklerdir.

(3) Adaylar giriş sınavına, ANKÜSEM’in internet sitesi bağlantı adresinden çıktısı alınan fotoğraflı “Adaylık Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaporttan herhangi birini sınav görevlilerine ibraz ederek gireceklerdir. Sınav salonlarına hesap makinesi, data bank veya hafıza niteliği olan hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aygıtlar alınmayacaktır.

YAZILI SINAVIN TARİHİ VE YERİ

(1) Yazılı Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (ANKÜSEM) 07/03/2020 Cumartesi günü 10:00 – 13.00 saatleri arasında (180 dakika) tek oturum halinde, Ankara’da yapılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

(2) Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer “Adaylık Belgesinde” belirtilecektir.

SINAVIN ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.

(2) Yazılı sınav, sadece bir doğru cevap seçeneği olan çoktan seçmeli (5 seçenekli) test usulünde yapılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 puandır.

(5) Yazılı sınavda, her bir sınav konu grubundan 25’er adet olmak üzere toplam 125 adet soru sorulacaktır.

(6) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil sınavının 50’den, diğer sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir. Sözlü sınava, başarılı sayılan adaylar arasından en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 20 aday çağrılacaktır.

(7) Yazılı sınavda eşit puan almış olmaları nedeniyle 20’nci aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(8) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, www.euas.gov.tr internet adresinden ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.

(9) Sözlü sınav, yazılı sınav konu gruplarından yapılır. Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile adayların zekâ, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

(10) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 puandan az olmaması şarttır.

(11) Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

(12) Giriş sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa (başarı gösterenlerin sayısı 10 kişiden fazla olursa) giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(13) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapacaklardır. Bu süre bittikten sonra gelen itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar 5 iş günü içinde değerlendirilip ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilanından, sözlü sınava itirazlar, sonuçların tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 15 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(15) Giriş sınavını kazanan adayların listesi www.euas.gov.tr internet adresinden ilan edilir ve ayrıca kendilerine gerekli tebligat yapılır.

(16) Sınavla ilgili olarak (0312) 213 51 87 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 20 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 44
2. Başakşehir 22 43
3. Galatasaray 22 42
4. Sivasspor 22 42
5. Alanyaspor 22 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 22 42
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 22 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 22 18
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 22 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 26 54
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü