Bakanlığa 100 memur alımı yapılacak: Son gün 7 Şubat

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 100 memur alımı ilanı geçtiğimiz haftalarda Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden yayınlanmıştı. 100 memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların başvuru süreci hakkında da detaylı bilgiler paylaşılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 memur alımı ilanı detayları haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 27.01.2020, 15:14 27.01.2020, 15:30
1119
Bakanlığa 100 memur alımı yapılacak: Son gün 7 Şubat

Türkiye genelinde uzun süredir adaylar merakla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 100 memur alımı ilanına başvuruların başlamasını bekliyordu. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ve bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başvuruları başlayan personel alım ilanına başvuruların 7 şubat tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 100 memur alımı ilanına başvuru yapacaklar için başvuru şartlarının yanı sıra adayların başvuruda teslim etmesi gereken belgerler de aktarıldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI YAYINLANDI

Bakanlık tarafından yayınlanan uzman yardımcısı personel alım ilanında, "Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 100 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ankara ve İstanbul’da görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır." denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak uzman yardımcısı personel alımında giriş sınavı Ankara’da yapılacağı ve giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edileceği aktarılarak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı bildirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (07/02/2020) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,

ç) İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

d) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak, e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ÖZEL ŞARTLAR 

a) Hukuk alanı için; • Hukuk bölümü mezunu olmak, • KPSSP-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre HUK-1 alanında ilk 32, HUK-2 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

b) İktisat alanı için; • İktisat bölümü mezunu olmak, • KPSSP-14 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İKT-1 alanında ilk 48, İKT-2 alanında ilk 48 aday içerisinde bulunmak,

c) İşletme alanı için; • İşletme bölümü mezunu olmak, • KPSSP-25 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İŞL-1 alanında ilk 44, İŞL-2 alanında ilk 44 aday içerisinde bulunmak,

ç) Maliye alanı için; • Maliye bölümü mezunu olmak, • KPSSP-19 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MLY-1 alanında ilk 24 aday içerisinde bulunmak,

d) Uluslararası İlişkiler alanı için; • Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olmak, • KPSSP-34 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre ULİ-1 alanında ilk 12 aday içerisinde bulunmak,

e) Ekonometri alanı için; • Ekonometri bölümü mezunu olmak, • KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre EKO-1 alanında ilk 40 aday içerisinde bulunmak,

f) İstatistik alanı için; • İstatistik bölümü mezunu olmak, • KPSSP-12 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İST-2 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

g) Makine Mühendisliği alanı için; • Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak, • KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MAK-1 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

ğ) Bilgisayar Mühendisliği alanı için; • Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak, • KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre BİL-1 alanında ilk 16, BİL-2 alanında ilk 4 aday içerisinde bulunmak,

h) Endüstri Mühendisliği alanı için; • Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak, • KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak, • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre END-1 alanında ilk 28, END-2 alanında ilk 36 aday içerisinde bulunmak, gereklidir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI SINAV BAŞVURUSU

a) TABLO 1’de görev yeri Ankara olan alanlar, TABLO 2’de ise görev yeri İstanbul olan alanlar gösterilmiştir. Adaylar, TABLO 1 veya TABLO 2’de yer verilen alanlardan sadece bir tanesini, alan kodunu belirtmek suretiyle tercih edebilecektir.

b) Giriş sınavı başvurusu, 27/01/2020 tarihinden 07/02/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:30) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

c) Diploma, varsa denklik belgesi ve YDS veya buna denkliği bulunan başka sınav sonuç belgesi taratılarak başvuru esnasında yüklenecektir. Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir. ç) Başvuru Formunun imzalı bir örneği ile onaylı eklerinin; bu duyuruda yer verilen “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI SINAV ŞEKLİ

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır. Adaylar, TABLO 1 ve TABLO 2’de yer verilen her bir alan için ayrı ayrı olmak suretiyle KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI SINAV KONULARI

Giriş sınavı konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir. a) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, b) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri, c) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe, ç) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası, Muhasebe, d) Uluslararası İlişkiler Alanı: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk, e) Ekonometri Alanı: En Küçük Kareler Yönetimi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Basit Zaman Serileri Modelleri, Temel İstatistik, f) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, g) Makine Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol, ğ) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, h) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe.

DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında adaylar; a) Sınavına katıldığı alanın konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur. Her alan (TABLO 1 ve TABLO 2’de yer verilen her bir alan ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle) için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

ATAMA 

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, sınav başvurusu esnasında tercihte bulunduğu Ankara veya İstanbul İl’inde görev yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerine atanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.) b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. ç) 07/02/2020 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 20 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 44
2. Başakşehir 22 43
3. Galatasaray 22 42
4. Sivasspor 22 42
5. Alanyaspor 22 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 22 42
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 22 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 22 18
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 22 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 26 54
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü