Ayhan Barut Tarım Bakanlığı'nın Kamuya Atamalarını Sordu!

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun ilk toplantısında tarımın, üreticilerin ve kamuya atama bekleyen ziraat mühendisleri gibi teknik personelin sorunlarına hala çözüm üretilmemesine tepki gösterdi

Politika 08.02.2019, 13:12 08.02.2019, 22:35
1416
Ayhan Barut Tarım Bakanlığı'nın Kamuya Atamalarını Sordu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, komisyonun ilk toplantısında tarımın, üreticilerin ve kamuya atama bekleyen ziraat mühendisleri gibi teknik personelin sorunlarına hala çözüm üretilmemesine tepki gösterdi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni döneminde kurulduktan 6 ay sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşülmesini istediği 2 teklif gündemiyle toplandı. 'İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası

Tarımsal Kalkınma Fonu Arasında IFAD Ülke Ofisi – Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' gündemiyle toplanan komisyonda konuşan Ayhan Barut ise, komisyonun ilk toplantısında çözüm bekleyen sorunları anlatıp komisyonun bugüne kadar toplanmamasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. 

"VESAYETİ KABUL ETMİYORUZ"

Komisyona bugüne dek 29 adet esas, 48 tali olarak havale edilmiş ve görüşülmeyi bekleyen toplam 77 yasal teklif bulunduğunu anımsatan Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Altı ayı aşkın bir süre önce kurulmuş bu komisyon, seçilmiş milletvekilleri tarafından verilmiş 29 adet kanun teklifinin, Esas komisyon olarak kendisine gönderilmiş olmasına rağmen hiç birisini görüşmek için toplanmadı. Neden? Yine milletvekilleri tarafından verilmiş 46 adet kanun teklifinin, tali komisyon olarak kendisine gönderilmiş olmasına rağmen bunlar için de toplanmadı. Neden? Şimdi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından talimat edilmiş iki teklif tali komisyon olarak komisyonumuza gönderilmiş olmasına rağmen sayın Başkan komsiyonu toplantıya çağırdı. Sayın başkana seçilmiş milletvekilleri tarafından verilmiş ve TBMM Başkanı tarafından komisyonumuza havale edilmiş işler için bugüne kadar komisyonumuzu neden toplamadınız diye soruyorum? Bizler TBMM ve Komisyonlar üzerinde bir vesayati asla kabul etmiyoruz. 

Komisyonumuzun bu tutumunu da kınıyoruz. Bugün neden sadece bu iki teklifi görüşme gündemine aldınız? Bu duyarlılığınızı neden diğer teklifler için de kullanmıyorsunuz sayın Başkan? Kullandığınız makam üreticilerimizin, çiftçilerimizin, köylülerimizin sorun ve sıkıntılarına çözüm üretme, yasal değişiklikler yapmak için mutfak görevi görmesi gereken bir makam değil mi? Bu makamı altı ayı aşkın zamandır verilen teklifleri yok sayarak çalıştırmamanızı kabul etmiyoruz. Burada bu kul hakkına ortak olmadığımızı beyan etmek istiyoruz.

"AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Komisyona getirilen 2 teklifle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Tekliflerin uluslararası ikili antlaşmalar kapsamında ele alınmış ülke çıkarlarımızı gözeten bir politik sonuç doğurmasını temenni ediyoruz. Özellikle coğrafyamızda süren siyasi ve ekonomik kriz en çok ülkemiz üreticilerini çiftçilerimizi derinden olumsuz etkilemiştir. Sürdürülen yanlış dış politika tercihleri ve tasarrufları pek çok ülke ile komşuluk ilişkilerimiz başta olmak üzere tarımsal ticaretimizin de son bulmasına neden olmuştur. Üreticilerimiz dış pazarlarını kaybetmiş, ihraç edilen pek çok ürün gemilerle tekrar iade edilir olmuştur. Şimdi söz konusu Gıda Güvenliği Teşkilatı ile  ülkemiz, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülke arasında tarım ve gıda güvenliği alanında işbirliğinin güçlendirilmesine, bu ülkelerle ülkemiz arasında sağlıklı, istikrarlı, sürdürülebilir bir tarımsal ticaret ve kalkınma sağlanmasını, üreticilerimizin kalıcı ekonomik işbirlikleri kurmasını ve önemli alternatif pazarlar edinmesini sağlayacak koşullar ve olanaklar neler olacaktır? Kurulan bu Gıda Güvenliği Teşkilatının iktisadi getirisi ne olacaktır? Ülkemiz çiftçisinin ürettiği hangi ürünler için ihracat imkanı doğacak ve bu ürünleri hangi teşkilat üyesi ülkelere satma fırsatı bulacaktır? Kurulan bu Gıda Güvenliği Teşkilatı ile hangi ürünlerde nasıl bir gümrük uygulaması yapılacaktır? Tarımsal ithalatta gümrük vergilerinin düşürülmesi demek ithalatın patlaması demektir. Bu gerçek ortada dururken kurulan teşkilat ve üye ülkelerle nasıl bir alış veriş planlanmaktadır. Ticari süreçte muhatap ülkelerle hangi şartlar kıstas alınacaktır? Türkiye kendi kendine yeten dünyanın yedi ülkesinden biri iken; 2017 yılında 5 milyon ton buğday, 2.3 milyon ton soya, 914 bin ton pamuk, 2.1 milyon ton mısır, 19 bin ton kırmızı et ve hatta samanı dahi ithal ederek net ithalatçı hale gelmiştir. Yılda yaklaşık 10 milyar liralık ithalat yapılan bu dönemde, hangi İslam ülkesine neyi ihracat edeceğiz? Tüm bu belirsizliklerin biz milletvekillerine, tarımsal üretim yapan çiftçi, köylü, üretici ve sanayiciye, tüm sektör paydaşlarına cevabının açıklanmasını talep ediyoruz."

"SESSİZ VE DUYARSIZ KALAMAYIZ"

Tarımın stratejik öneminden söz eden Ayhan Barut, şöyle konuştu:

"Tarım dünyada en stratejik sektördür. İnsanı doyuran ve barındıran tarım sektörü ne bir siyasi partinin tek başına ne de bir kişinin tek başına yön verebileceği bir alandır. Ülke tarımımızın uzunca bir süredir zorda olduğu ve her geçen gün daha çok dışa bağımlı hale getirildiği bir süreci yaşamaktayız.  Bu politikalar çiftçilerimizi, üreticilerimizi büyük zarara ve mağduriyete uğratmaktadır. Sorunlara çözüm üretmek için seçilmiş bizler tarım sektörünün içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılara sessiz ve duyarsız kalamayız. Tarıma ilişkin alınan kararlar uygulanan politikalar ulusal bir sahiplenmeyle, kucaklayıcı bir şekilde, sektörün ihtiyaçlarına göre ele alınmalıdır. Tarıma dair tüm tasarruflar öncelikle ülkemiz çiftçisinin, köylüsünün, üreticisinin ve tüketicisinin çıkarları gözetilerek yapılmalıdır. Ne yazık ki ulusal bir tarım politikamızın olmaması üzücüdür. İş başındaki iktidarın 2006 yılında çıkardığı Tarım Kanunu'nda öngörülen Gayri Safi Milli Hasıla'dan çiftçilere ayrılması gereken yüzde 1'i hiç bir zaman verilmedi. Bu yıl için 34.5 milyar destek verilmesi gerekirken bunun yarısı bile etmeyen 14.5 milyarı verilmesi, üreticilere destek değil tam aksine köstektir. Son 16 yılda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üretici sayısı 2.8 milyondan 2.1 milyona gerilemiş, çiftçilerimiz hızla üretimi ve tarlaları terk etmiştir. Tarımsal üretimde yaşanan sorunlar, üretim maliyetlerindeki inanılmaz artış ve çiftçinin ürününün para etmemesi başlı başına büyük bir derttir. Ayrıca geçen dönem Akdeniz Meyve Sineği zararlısının başa bela olduğu Adana'da, geçen aylarda çok ciddi bir sel ve su taşkını nedeniyle ekili-dikili tarım arazileri sular altında kalmıştır. Üreticilerin zararlarının karşılanıp mağduriyetlerinin giderilmesi, tarımsal kredi borçlarının faizsiz ertelenmesiyle ilgili beklentiler gerçekleşmemiştir. Üstelik ne yazık ki sayın Bakan'a yaptığımız 'Selden zarar gören bölgeyi ziyaret edin' önerimiz karşılık bulmamış, üreticilerimiz kendilerini yalnız ve sahipsiz hissetmişlerdir."

KAMUYA ATAMALARI SORGULADI 

Tarım sektörünün temel taşları olan on binlerce ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri, veteriner, tekniker ve teknisyenler işsizlikle boğuştuğunu anımsatan Ayhan Barut, şöyle dedi:

"Tarladan sofraya gıda zincirinin en önemli halkasını oluşturan bu meslek gruplarımızdan derhal yeterli sayıda mühendis, tekniker ve teknisyenler, Tarım Bakanlığı aracılığıyla atanmalıdır. Bu kanayan yaraya artık son verilmelidir. Geçmiş dönemde verilen sözler tutulmalıdır. Çünkü devlette devamlılık esastır. Ulusal ekonominin kalkınması, Adana'nın gelişmesi, üreticilerimizin ve halkımızın refahı için çözüm bellidir. Hayati derecede stratejik öneme sahip tarıma sahip çıkılması şarttır.  Bu Yüce Meclis, en başta ülkemizin ve sonrasında Adana'nın sorunlarına çözüm üretecek tek adrestir. Komisyonumuz aracılığıyla dile getirdiğimiz sorunlara çözüm bulunması için herkesi duyarlı davranmaya çağırıyoruz." 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (3)
Cansu 1 yıl önce
Bukadar zor mu ziraat mühendislerini ise almak üreten bir ülke olmak dışa bağımlı olmamak herkes masa basında oturuyor biz çalışmak istiyoruz oturmak değil ama kimse sesimizi duymuyor ankarada dayısı olan atanıyor biz özelde bile iş bulamıyoruz
Ziraat mühendisi 1 yıl önce
Syn mvk. Ayhan BARUT çok teşekür ederiz atama bekleyen z.mühendisiyim atama beklemekten piskolojim bozuldu
İremnur 1 yıl önce
Biz sesimizi duyurmaktan yorulduk ama sn pakdemirli bizi duymamak için kör dilsiz sağır gibi davranmaktan yorulmadi.
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 05 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü