ÖABT'ye girecek adaylar için Branş Branş Konu Dağılımı

ÖSYM tarafından ilan edilen 2016 Sınav Takvimine göre 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ye girecek adaylar için branş branş konu dağılımını haberimizde bulabilirsiniz.

ÖABT Haberleri 11.11.2015, 11:53 11.11.2015, 12:01
104581
ÖABT'ye girecek adaylar için Branş Branş Konu Dağılımı
 ÖSYM tarafından ilan edilen 2016 Sınav Takvimine göre 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ye girecek adaylar için branş branş konu dağılımını haberimizde bulabilirsiniz.

 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Konu Dağılımı 

1-)Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (13 Soru)
b. Yeni Türk Edebiyatı (9 Soru)
c. Eski Türk Edebiyatı (9 Soru)
d. Türk Halk Edebiyatı (9 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

KPSS’de en fazla adayın yarıştığı alanlardan biri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği olduğu için bu alandaki adayların yukarıdaki dersleri tüm teferruatıyla çalışmaları gerekmektedir.

2-)Türkçe Öğretmenliği

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Anlama ve Anlatma Teknikleri (12 Soru)
b. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (8 Soru)
c. Çocuk Edebiyatı (4 Soru)
d. Türk Halk Edebiyatı (4 Soru)
e. Eski Türk Edebiyatı (4 Soru)
f. Yeni Türk Edebiyatı (4 Soru)
g. Edebiyat Bilgi ve Kuramları (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Türkçe Öğretmenliği kadrosuna atanmak isteyen adayların bu konuları en ince detayına kadar çalışmasını tavsiye ediyoruz. ÖABT’de her bir soru çok değerli.

3-)İlköğretim Matematik Öğretmenliği

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Analiz (14 Soru)
b. Cebir (9 Soru)
c. Geometri (9 Soru)
d. Uygulamalı Matematik (8 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği için ÖABT analiz, cebir, geometri ve uygulamalı matematik konuları ile alan eğitimi konularından oluşacaktır. Başta analiz olmak üzere tüm konulara titizlikle eğilmenizi öneriyoruz.

4-)Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Fizik (12 Soru)
b. Kimya (11 Soru)
c. Biyoloji (11 Soru)
d. Yer Bilimi (Jeoloji) (2 Soru)
e. Astronomi (2 Soru)
f. Çevre Bilimi (2 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği kadrolarına başvuracak adaylar başta Fizik, Kimya ve Biyoloji konuları olmak üzere yukarıda saydığımız konuların tamamına gayretle çalışmalıdır.

5-)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Tarih (14 Soru)
b. Coğrafya (10 Soru)
c. Siyaset Bilimi (4 Soru)
d. Diğer Sosyal Bilim Alanları (Sosyal Proje Geliştirme, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Bilgilerin Temelleri, Arkeoloji, Felsefe, Sanat ve Estetik, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Antropoloji, Ekonomi, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji) (12 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

KPSS’ye hazırlanan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Coğrafya başta olmak üzere yukarıda belirtilen tüm konular için yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

6-)Tarih Öğretmenliği

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Osmanlı Tarihi (7 Soru)
b. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (6 Soru)
c. Orta Çağ İslam Tarihi (6 Soru)
d. Genel Dünya Tarihi (6 Soru)
e. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (5 Soru)
f. Tarih Metodu (4 Soru)
g. XX. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (4 Soru)
h. Eski Çağ Tarihi (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Tarih Öğretmenliği kadrolarına başvuracak adayları ÖABT’de çok geniş bir konu yelpazesi beklemektedir. Bundan dolayı adayların mümkün olduğunca erken sınav hazırlığına başlaması ve son ana kadar disiplini elden bırakmamaları gerekir.

7-)Coğrafya Öğretmenliği

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (15 Soru)
b. Fiziki Coğrafya (15 Soru)
c. Bölgeler ve Ülkeler (10 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Coğrafya Öğretmenliği adaylarının sınav sonucunu % 50 oranında etkileyen ve kendi alanlarını ilgilendiren yukarıdaki konulara sıkı bir şekilde çalışması gerekir.

8-)Fizik Öğretmenliği

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Elektrik ve Manyetizma (10 Soru)
b. Mekanik (10 Soru)
c. Modern Fizik (10 Soru)
d. Dalgalar ve Optik (5 Soru)
e. Madde ve Özellikleri (5 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Atama sonuçlarında taban puanlara baktığımız zaman Fizik Öğretmenliğinin en yüksek taban puanlarından birine sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Fizik Öğretmenliği adaylarının alan bilgisi sınavı için çok ciddi bir şekilde hazırlanması gerekiyor.

9-)Kimya Öğretmenliği

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Analitik Kimya (10 Soru)
b. Anorganik Kimya (10 Soru)
c. Organik Kimya (10 Soru)
d. Fizikokimya (10 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Kimya Öğretmenliği de yüksek puanlarla ataması yapılan bir branştır. Bu sebepten ötürü Kimya Öğretmenliği kadrosuna atanmak isteyen adayların da ÖABT için belirlenen konulara çok hakim olması gerekir.

10-)Biyoloji Öğretmenliği

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. İnsan ve Hayvan Biyolojisi (10 Soru)
b. Hücre ve Metabolizma (8 Soru)
c. Genetik ve Evrim (8 Soru)
d. Bitki Biyolojisi (5 Soru)
e. Ekoloji (5 Soru)
f. Canlıların Sınıflandırılması (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Biyoloji Öğretmenliği kadrosuna atanmak isteyen adayların çok iyi puanlar alması gerektiği için ÖABT konularına hakimiyet onlar için de son derece önemlidir.

11-)Matematik Öğretmenliği (Lise)

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Analiz (12 Soru)
b. Uygulamalı Matematik (12 Soru)
c. Cebir (8 Soru)
d. Geometri (8 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Geçmiş yılların atama puanlarına baktığımız zaman en yüksek taban puana sahip branşlardan birisinin de Lise Matematik Öğretmenliği olduğunu görüyoruz. Bu kadroya atanmak isteyen adayların mümkün olduğunca iyi çalışması ve en iyi netleri yapması gerekir.

12-)İngilizce / Fransızca / Almanca Öğretmenliği

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Dil Yeterliliği (25 Soru)
b. Dil Bilim (8 Soru)
c. Edebiyat (7 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Almanca Öğretmenliği ve Fransızca Öğretmenliği için son yıllarda çok fazla kadro açılmadığı için bu branşlarda atanmak isteyen adayların gayret ve disiplinden taviz vermemeleri gerekir. İngilizce Öğretmenliği ise diğerlerine nispeten daha fazla kadro ayrılan yabancı dil branşıdır.

13-)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)
a. Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi) (12 Soru)
b. Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri) (8 Soru)
c. Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (6 Soru)
d. Kur’an-ı Kerim’in Muhtevasını Anlama (6 Soru)
e. İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (6 Soru)
f. Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (2 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

14-)Rehber Öğretmen

1) Alan Bilgisi Testi % 80 40 Soru
a) Temel Psikolojik Kavramlar % 16
b) Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri% 16
c)Davranış ve Uyum Problemleri % 10
d) Bireyi Tanıma Teknikleri % 10
e) Bireyle ve Grupla Psikolojik Danı şma % 10
f) Mesleki Rehberlik ve Kariyer DanıŞmanlıĞı % 8
g) Psikolojik DanıŞma ve Rehberlikte % 6
h)AraŞtırma ve ProgramGeliŞtirme
ı) Meslek EtiĞi ve Yasal Konular % 4

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

15-)Sınıf Öğretmenliği

1) Alan Bilgisi Testi % 80 40 SORU
a) Temel Matematik % 12
b)Genel Biyoloji % 6
c)Genel Fizik % 6
d)Genel Kimya % 6
e) Türk Dili % 12
f) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı % 6
g) Çocuk Edebiyatı % 6
h)Uygarlık Tarihi % 6
i) Türk Tarihi ve Kültürü % 6
j)Genel CoĞrafya % 6
k) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği % 8

2) Alan EĞitimi Testi % 20 10

ÖABT Sınavının KPSS İçin Önemi

Alan sınavı KPSS'ye giren öğretmen adayları için büyük önem taşıyor. ÖABT'nin KPSS'de ağırlığı %50'dir. %50 Genel Kültür, Yetenek, Eğitimdir. Bunun puana yansıması alanda adayların başarısı birbirine yaklaşacağı için 45,46 puan olması bekleniyor. Kültür,Yetenek ve Eğitimin 55 kadar puan getirmesi bekleniyor. Onun için ayırt edicilik üçünde de önemlidir. Her oturum kendi içerisinde değerlendirilerek çalışılmalı. Ancak ÖABT'nin sınav için ne kadar önemli olduğu unutulmamalı.  (kpssrehber.com)

ÖABT'ye girecek adaylar için Branş Branş Konu Dağılımı

Yorumlar (1)
Şadiye 3 yıl önce
Türkçe Öğretmenliği için konu dağılımı sayesinde video izleyeceğim izninizle ve bilginize.
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 04 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü