MEB Yüksek Maaşla Personel Alıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Alınacak perseoneller ortalama 14 bin TL maaşla çalıştırılacak. Başvuru şartları ve detaylar haberin devamında...

MEB Personeli 19.02.2019, 08:11 19.02.2019, 22:50
MEB Yüksek Maaşla Personel Alıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Alınacak perseoneller ortalama 14 bin TL maaşla çalıştırılacak. Başvuru şartları ve detaylar haberin devamında...

BAŞVURU VE SINAV KILAVUZU

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca; 21.05.2017 ve 22.07.2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır. ) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 15 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (on üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

(Not: Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.)

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 kişi Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

? Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip,

? JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

? ReactJS, VueJS veya AngularJS frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi (ReactJS tecrübesi tercih sebebidir),

? JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

? SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak (SASS tecrübesi tercih sebebidir),

? Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap altyapısını bilen,

? Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli,

? Cache'leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,

? GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

? Paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

? Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

2) Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (8 kişi Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

? Asp.Net hakkında bilgi sahibi olmak ayrıca bunun yanında HTML, CSS, Javascript ve jQuery bilgisine sahip ve Ajax kullanabiliyor olmak, gerektiğinde bootstrap gibi eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında web sitesi geliştirebiliyor olmak. Asp.Net ile en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

? Web forms, web services, web server controls ve SOAP hakkında bilgi sahibi ve kullanmış olmak,

? MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,

? Ado.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB - ODBC),

? .Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu framework ü kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

? C# kod sistemiyle birden çok kullanıcının kullandığı uygulama geliştirmiş olmak,

? LINQ ile ilgili bilgi sahibi olmak,

? WCF hakkında bilgi sahibi olmak,

? Visual Studio 2010 ve üstü IDE leri sorunsuz kullanabiliyor olmak,

? SQL veri sistemlerine aşina olmak ve MS SQL, MySQL, Oracle alt yapılarından biriyle çalışmış ve bu sistemlerden en az birini kullanan bir uygulama yazmış olmak,

? Git versiyon kontrol sistemleriyle çalışmış ve hakim olmak,

? Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, takım çalışmasına yatkın olmak,

? Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

3) Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 kişi Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

? En az 3 yıl bilgi güvenliği alanında çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

? Yazılım güvenliği alanında bilgi sahibi olmak,

? Web Standartları konularında ve kullanılan protokollerle ilgili (HTTPS / HTML / FTP / JS / URL / Encodings / SQL /.Net/ PHP / Ajax / Jqery) iyi derecede bilgi sahibi olmak,

? XSS, SQL injection önleme teknikleri, Framework çözümleri (.NET MVC, Request Validation, JSTL, JSON, CSRF, v.b.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

? Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, session yönetimi, Basic Authentication, Windows Authentication, OpenID, Forms Authentication, Güvenli CAPTCHA Kullanımı, Kimlik Doğrulama Stratejileri, Zararlı dosya çalıştırma, Cross Site Scripting, Access Control, Thread Safety, Hidden Form Field Manipulation, Parameter Manipulation, Weak Session Cookies, Blind SQL Injection, Numeric SQL Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication, Dangers of HTML Comments, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

? Kod güvenliği analizi konusunda tecrübe sahibi olmak ve gerekli araçları kullanabilmek,

? Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

? Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

? Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları, uygulamaları ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT, vb.)

? Web ve Uygulama Sunucularının yapılandırmaları ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

? Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

1) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

2) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

3) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

4) CEH-Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

5) FCNSP - Fortinet Certified Network Security Professional veya FCNSA-- Fortinet Certified Network Security Administrator sertifikasına sahip olmak,

4) Ağ Uzmanı (1 kişi Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? Büyük ölçekli (en az 1000 IP kullanılan) bilgi işlem merkezinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak fiilen en az 3 yıl çalıştığını belgelemek,

? Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

? Routing, switching, LAN, wireless LAN, WLC, WAN, VPN, kablolu-kablosuz 802.1x, Radius, Tacacs, NAS kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

? Cisco ve Huawei marka switch, router, WLC konfigürasyonu ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

? Şehir dışı görev engeli bulunmayan ve gidebilecek durumda olmak,

? İşletim sistemleri ve network güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS/IPS gibi) hakkında bilgi sahibi olmak,

? Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, takım çalışmasına yatkın olmak

? Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

1) HCNP-Enterprise sertifikasına sahip olmak,

2) Linux işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

3) Microsoft Server sertifikasyonuna sahip olmak,

5) Sistem Uzmanı (1 kişi Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) veya Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak.

? Microsoft Hyper-V veya Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak

? En az 1000 kullanıcı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

? Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak.

? Microsoft Exchange Server 2010, 2016 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak.

? Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Netapp) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak.

? Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

? Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.

? MCITP: Enterprise Administrator sertifikasına sahip olmak veya MCITP: Server Administrator sertifikasına sahip olmak

? Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında tecrübe sahibi olmak.

? Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak.

? Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

? Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,

? Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

Tercihen;

1) Vmware Certified Professional 5 (VCP5) ve üzeri sertifikaya sahip olmak

2) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikasına sahip olmak

2. İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-TARİHİ

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1. Başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır)

2. Özgeçmiş

3. KPSS sonuç belgesi (ÖSYM tarafından 21.05.2017 ve 22.07.2018 tarihlerinde yapılan Kamu

Personeli Seçme Sınavına ilişkin belge)

4. Yabancı dil puanını gösteren belge

5. Mezun olduğu okul diploması ya da çıkış belgesi

6. Mesleki tecrübeye ilişkin resmi veya özel kurumlardan alınacak belge

7. En az iki programlama dili bildiğine dair belge

8. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.

18 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu mesai saati bitimine kadar eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir. Elektronik ortamda yapılan başvurulardan ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yapılacak olan sıralamaya göre sözlü sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste 10 Nisan 2019 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak;

a) Ağ Uzmanı 5 ( beş) aday,

b) Yazılım (Asp.Net) Uzmanı için 40 (kırk) aday,

c) Yazılım (Front-End) Uzmanı için 5 (beş) aday,

ç) Sistem Uzmanı için 5 (beş) aday,

d) Bilgi Güvenliği Uzmanı için 10 (on) aday,

sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, yukarıda ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir.

4. SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. Sözlü sınav 15 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.

5. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

6. İŞE BAŞLAMA

Sözlü Sınav sonucu ilan edilen listede asıl olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

7. ÜCRET

Tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlar için sözleşme ücret tavanı iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 413 11 82 (Sekreterlik)

0 (312) 413 12 15

e-posta: bilisimbasvuru@meb.gov.tr

Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı

Telefon:0 (312) 413 28 40 - 413 38 13

www.meb.gov.tr

http://personel.meb.gov.tr

Yorumlar (6)
Ali 11 ay önce
Şaka bu
Ossuruktan teyyare 11 ay önce
Zaten o aradığınız kriterlerde bi insan olsa işsiz kalmaz ki yine bi ilk okul mezunu dayısının yiğeni girer o işe merak etmeyin siz
Arzu 11 ay önce
Anca torpil anca torpil mahvettinjz ülkeyi millet kan ağlıyor gidin bakın iş kur kuyruklarina Allah sizi ıslah etsin
Omer 11 ay önce
Bunlar hackermi arıyor ne bu
Omer 11 ay önce
Bunlar hackermi arıyor ne bu
harun 11 ay önce
başvuramadım ben başvuru yapmaki istyoum
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:49
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü