Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan ellidört (54) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, geçerli.

KPSS İLANLARI 12.11.2011, 11:53 12.11.2011, 11:53
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan ellidört (54) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, geçerli...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan ellidört (54) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan 14-15/12/2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan sınavla personel alınacaktır.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVIN KAPSAMI :


BÖLÜM
KADRO ADEDİ
YABANCI DİL
PUAN TÜRÜ
TABAN PUAN VE SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI


Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmak)
2
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
8 Aday


Ziraat Mühendisi (Zootekni Bölümünden mezun olmak)
1
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
4 Aday


Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Bölümünden mezun olmak)
3
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
12 Aday


Veteriner Hekim
7
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
28 Aday


Gıda Mühendisi
6
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
24 Aday


Su Ürünleri Mühendisi
2
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
8 Aday


Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
1
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
4 Aday


Çevre Mühendisi
1
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
4 Aday


Bilgisayar Mühendisi
2
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
8 Aday


Genetik Mühendisi veya Biyoteknoloji alanında Doktora derecesini haiz Gıda Müh ., Ziraat Müh. Veteriner Hekim veya Biyolog
1
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
4 Aday


Peyzaj Mimarı
1
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
4 Aday


Şehir Bölge Planlamacı
1
İngilizce
KPSS-P6
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
4 Aday


İstatistikçi
5
İngilizce
KPSS-P25
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
20 Aday


Hukukçu
4
İngilizce
KPSS-P21
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
16 Aday


Uluslararası İlişkiler
6
İngilizce
KPSS-P36
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
24 Aday


1
Fransızca
KPSS-P36
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
4 Aday


İktisat
6
İngilizce
KPSS-P23
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
24 Aday


İşletme
2
İngilizce
KPSS-P23
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
8 Aday


Kamu Yönetimi
2
İngilizce
KPSS-P30
75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk
8 AdayI SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI :


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


b) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,


c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak,


d) Erkek adaylarda askerliğini yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak,


e) Sağlık durumlarının yurtiçi ve yurtdışına yolculuk yapmaya ve oturmaya elverişli olması,


f) ÖSYM tarafından yapılan geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan, belirlenen bölümler için yukarıda belirtilen, puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puana sahip olmak.


g) Belirlenen unvanlarda istenilen (Yabancı Dil) İngilizce ve Fransızca Dillerini Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği işleri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıda belirtilen belgelerden biri ile kanıtlamak.


i. Sınav ilanı tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az 70 (yetmiş) puan almak,


ii. TOEFL sınavından en az 157 (veya IBT65) puan almak, IELTS (akademik) sınavından her bölümünden en az 6 puan almak veya DELF B2 sınavını geçmiş olmak,


iii. KPSS yabancı dil (İngilizce ve Fransızca) testinde en az 42 soruyu doğru olarak yapmış olmak,


h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş olmak,


II. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ ve YERİ :


a) Giriş Sınavı sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.


b) Sınav konuları: Türkiye AB İlişkileri, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile Ortak Balıkçılık Politikası, Kırsal Kalkınma, Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), FAO ve diğer Uluslararası Kuruluşlar, AB Hukuku, AB Kurumları ve İşleyişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili olduğu müzakere fasılları (11,12,13).


c) Tarihi ve Yeri: 14-15/12/2011 tarihlerinde saat 10:00'da (Bakanlık Hizmet Binası 3 Kat. Müsteşarlık Toplantı Salonu) yapılacaktır.


III. SINAV BAŞVURUSU :


a) Başvurular 14/11/2011 Pazartesi gününden, 21/11/2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, (Bakanlık Kampüsü), Eskişehiryolu 9.Km Lodumlu/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanlar dikkate alınmayacaktır.


b) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak sınav için başvuranların, yukarıda belirtilen KPSS puan türünde puan sıralamasında en yüksek puan alanlardan atama yapılacak boş kadrolardan her bir bölümü için 4 katı aday giriş sınavına alınacaktır. Son sıradaki adaya eşit puan alan adaylar bu sınava girebileceklerdir.


c) Sınava gireceklerin listesi 01/12/2011 tarihinden itibaren Bakanlığımız ilan Panosunda ve www.tarim.gov.tr wep sitesinde ilan edilecektir.(Ayrıntı için 0312 287 33 60 /2405 ve 0312 287 3360/2406 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.)


IV. SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK BELGESİ :


Sınava girebileceklere Personel Genel Müdürlüğü’nce fotoğraflı "Sınav Kimlik Belgesi" verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayanlar sınava katılamaz.


V. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :


a) İş Talep Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.tarim.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)


b) 2 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)


c) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.)


d) Yabancı Dil Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.)


e) Adayın kendi el yazısıyla yazdığı özgeçmişi ( anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.)


VI. GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :


a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,


b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,


c) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA :


a) Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı için atama yapılabilecek boş kadro sayısı 54 (ellidört) adettir.


b) Giriş Sınavı'nı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek liste halinde Bakanlığımızın internet sitesinde ve ilan panosun da ilan edilecektir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.


c) Tebligatta belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarı sırası ile aynı usulde atanacaktır.


d) Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


Kpss Cafe

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:53
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü