Şubat 30 Bin Öğretmen Ataması Kontenjanları ve Branş Dağılımları Açıklandı

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği Şubat 30 bin öğretmen atamasında başvuru kılavuzu ve 30 bin kadronun branşlara göre dağılımı açıklandı. İşte tüm detaylarıyla Şubat 30 bin öğretmen ataması...

KPSS HABERLERİ 27.01.2016, 13:18 27.01.2016, 09:02
8213
Şubat 30 Bin Öğretmen Ataması Kontenjanları ve Branş Dağılımları Açıklandı
 Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği Şubat 30 bin öğretmen atamasında başvuru kılavuzu ve 30 bin kadronun branşlara göre dağılımı açıklandı. İşte tüm detaylarıyla Şubat 30 bin öğretmen ataması...

Açıklanan kontenjanlarına göre ilk üç sırayı, 3 bin 292 kadro ile Sınıf Öğretmenliği, 3 bin 124 kadro ile İngilizce Öğretmenliği ve 2 bin 818 kadro ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı atamalar için başvuruların 2-8 Şubat 2016 tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

2016 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve millî sporcuların ataması kapsamında Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 30.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere başvuru alınacaktır.

Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

A. Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Mezun olunan yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

3- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olmak,

5- İlk atama kapsamında atanacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak,

6- Devlet memurluğundan  veya  öğretmenlik  mesleğinden  çıkarılmayı  gerektiren  bir  ceza alınmamış olmak,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

8- Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak

özel şartları aranacaktır.

-Yeniden  atama  ve  kurumlar  arası  yeniden  atama  kapsamında  başvuruda  bulunacaklarda, KPSS sınavına katılmış olma ve pedagoji formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.

B- İlk atama kapsamında;

Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları şartıyla;

-Resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

-Özel okullar dâhil olmak üzere, özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,
 
-Vakıf  veya  özel  üniversitelerde  görev  yapanlardan  resmî  eğitim  kurumlarına  ilk  defa öğretmen olarak atanacaklar,

-Bakanlık veya diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar,

-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan görevlerinden ayrılanlar,

-Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar,

-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399 sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,

-Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

Resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecektir. Ancak, başvuruda ilk atama ya da yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca birini tercih edebilecektir.

C. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında;

1- Yeniden atama

a) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce resmi kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla,

b) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Talim  ve  Terbiye  Kurulunun öğretmenliğe  atanacakların  tespitine  ilişkin  kararına  göre  atama yapılacak alana uygun olması şartıyla,

öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilecektir.

Öğretmen Atama Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ

İşte 30 bin kadronun branşlara göre dağılımı

EK-1   ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2016 ŞUBAT )

 

 

 

SN

 

 

 

KOD

 

 

 

ALAN ADI

 

 

Taban

Puan

 

 

 

İlk Atama

 

Yeniden Atama ve Kurumlar  arası Yeniden Atama

 

 

 

Millî Sporcu

 

 

 

TOPLAM

1

7028

Adalet

50

54

1

 

55

2

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

50

29

1

 

30

3

2246

Almanca

50

208

2

 

    210

4

7092

Arapça

50

148

2

 

    150

5

2265

Beden Eğitimi

50

714

7

80

    801

6

1119

Bilişim Teknolojileri

50

1.197

11

 

   1.208

7

1123

Biyoloji

50

695

6

 

    701

8

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

1

0

 

1

9

1963

Büro Yönetimi

50

74

1

 

75

10

1207

Coğrafya

50

347

3

 

    350

11

4927

Çince

50

2

0

 

2

12

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

50

49

1

 

50

13

7109

Denizcilik  / Gemi Yönetimi

50

18

1

 

19

14

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

9

1

 

10

15

7034

Denizcilik/Su Ürünleri

50

2

0

 

2

16

1245

Din Kült. ve Ahl.Bil.

50

2.794

24

 

   2.818

17

4942

Eğlence Hizmetleri

50

2

0

 

2

18

7035

El San.Tek./El  Sanatları

50

148

1

 

    149

19

7036

El San.Tek./Nakış

50

89

1

 

90

20

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

106

1

 

    107

21

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

103

1

 

    104

22

7039

Endüstriyel  Otomasyon  Teknolojileri

50

25

1

 

26

23

1371

Felsefe

50

203

2

 

    205

24

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

1.393

13

 

   1.406

25

1390

Fizik

50

398

4

 

    402

26

1417

Fransızca

50

14

1

 

15

27

4951

Gazetecilik

50

3

1

 

4

28

7111

Gemi Yapımı / Gemi Donatım

50

1

0

 

1

29

7110

Gemi Yapımı / Gemi İnşa

50

5

1

 

6

30

7112

Gemi Yapımı / Yat İnşa

50

1

0

 

1

31

7044

Gıda Teknolojisi

50

64

1

 

65

32

4954

Giyim Üretim Teknolojisi

50

107

1

 

    108

33

7102

Görsel Sanatlar

50

400

4

 

    404

34

7046

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

50

11

1

 

12

35

7045

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

50

74

1

 

75

36

4957

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

50

1

0

 

1

37

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

57

1

 

58

38

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

2

0

 

2

39

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

50

4

1

 

5

40

4959

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

50

89

1

 

90

41

7113

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

50

1

0

 

1

42

7114

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

50

3

1

 

4

43

1230

İ.H.L. Meslek Dersleri

50

537

7

 

    544

44

1715

İlköğretim  Matematik  Öğr.

50

1.997

17

 

   2.014

45

1524

İngilizce

50

3.098

26

 

   3.124

46

7050

İnşaat Tek./Yapı  Dekorasyon

50

3

0

 

3

47

7049

İnşaat Tek./Yapı  Tasarım

50

70

1

 

  71

48

4899

İspanyolca

50

3

0

 

3

49

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

428

4

 

    432

50

4967

Konaklama  ve Seyahat Hizmetleri

50

34

1

 

35

51

4968

Kuyumculuk Teknolojisi

50

20

1

 

21

52

7096

Laboratuvar  Hizmetleri

50

14

1

 

15

53

7056

Makine Tek./Makine Model

50

3

0

 

3

54

7055

Makine Tek./Makine Ressamlığı

50

3

1

 

4

55

7054

Makine Tek./Makine ve Kalıp

50

67

1

 

68

56

1700

Matbaa

50

9

1

 

10

57

2353

Matematik

50

1.043

9

 

   1.052

58

4972

Metal Teknolojisi

50

45

1

 

46

59

7104

Metalurji Teknolojisi

50

2

0

 

2

60

7095

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

50

63

1

 

64

61

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

50

36

1

 

37

62

4976

Muhasebe  ve Finansman

50

141

1

 

    142

63

1822

Müzik

50

545

6

 

    551

64

4977

Müzik Aletleri Yapımı

50

2

0

 

2

65

4439

Okul Öncesi

50

1.814

16

 

   1.830

66

7106

Özel Eğitim

50

376

4

 

    380

67

4978

Pazarlama  ve Perakende

50

25

1

 

26

68

4979

Plastik Teknolojisi

50

9

0

 

9

69

2368

Psikoloji

50

3

1

 

4

70

2838

Radyo-Televizyon

50

17

1

 

18

71

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

50

3

1

 

4

72

7062

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat

50

6

1

 

7

73

7063

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine

50

9

1

 

10

74

7064

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik

50

5

0

 

5

75

7103

Rehberlik

50

1.606

14

 

   1.620

EK-1   ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2016 ŞUBAT )

 

 

 

SN

 

 

 

KOD

 

 

 

ALAN ADI

 

 

Taban

Puan

 

 

 

İlk Atama

 

Yeniden Atama ve Kurumlar  arası Yeniden Atama

 

 

 

Millî Sporcu

 

 

 

TOPLAM

76

4883

Rusça

50

11

1

 

12

77

7115

Sağlık /Sağlık Hizmetleri

50

188

2

 

    190

78

4901

Sağlık Bilgisi

50

9

1

 

10

79

1959

Sanat Tarihi

50

3

0

 

3

80

7077

Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar

50

7

1

 

8

81

7075

Sanat ve Tasarım/İç  Mekan Dekorasyon

50

12

1

 

13

82

7076

Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar

50

1

0

 

1

83

4996

Seramik ve Cam Teknolojisi

50

24

0

 

24

84

2403

Sınıf Öğretmenliği

50

3.267

25

 

   3.292

85

2510

Sosyal Bilgiler

50

801

8

 

    809

86

7116

Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj

50

14

1

 

15

87

7117

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

50

21

1

 

22

88

7118

Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri

50

2

0

 

2

89

2036

Tarih

50

398

4

 

    402

90

7101

Tasarım Teknolojileri

50

3

0

 

3

91

4900

Teknoloji  ve Tasarım

50

287

3

 

    290

92

7081

Tekstil Tek./Tekstil

50

36

1

 

37

93

7084

Tekstil Tek./Tekstil  Terbiye

50

3

0

 

3

94

7105

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj

50

22

1

 

23

95

4988

Tesisat Teknolojisi  ve İklimlendirme

50

74

1

 

75

96

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

50

1.040

10

 

   1.050

97

2143

Türkçe

50

1.497

14

 

   1.511

98

7087

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

50

11

1

 

12

99

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

50

6

1

 

7

100

4991

Ulaştırma  Hizmetleri

50

3

0

 

3

101

7107

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)

50

15

0

 

15

102

7108

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)

50

5

0

 

5

103

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

29

1

 

30

104

4992

Yiyecek İçecek  Hizmetleri

50

150

2

 

    152

GENEL TOPLAM

 

29.620

300

80

30.000

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği Şubat 30 bin öğretmen atamasında başvuru kılavuzu ve 30 bin kadronun branşlara göre dağılımı açıklandı. İşte tüm detaylarıyla Şubat 30 bin öğretmen ataması
Yorumlar (2)
atanmayan öğretmen 4 yıl önce
Allah benim gibi atanamayan bütün üniversite mezunlarına sabır versin
ali kantar 4 yıl önce
edebiyet çok az
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 21 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 23 45
2. Trabzonspor 21 44
3. Başakşehir 22 43
4. Galatasaray 22 42
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 23 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 23 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 26 54
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü