Bakan Açıkladı: En Az Lise Mezunu Memur Alımları Devam Edecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2018 yılı bütçesi kabul edildi. Kabul edilen bütçeye göre personel alımlarının devam edeceği belirtildi. İşte Bakan Gül'ün personel alımı hakkındaki açıklaması.

KPSS HABERLERİ 25.11.2017, 10:03
7211
Bakan Açıkladı: En Az Lise Mezunu Memur Alımları Devam Edecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet bakanlığı 2018 yılı bütçesi gerçekleşti ve bütçe kabul edildi.

TBMM'de konuşan Adalet bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığa personel alımı hakkında öenmli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Gül'ün Adalet Bakanlığı personelleri ve personel alımı hakkındaki açıklaması.

Hakim ve Savcılara Eğitim

Bu çerçevede; hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkındaki idari ve adli soruşturma ve kovuşturma usulü gözden geçirilmekte, disiplin cezaları yeniden düzenlenmektedir. Çalışmayla ayrıca, hakim ve savcı adaylığına atanma şartlarının güncellenmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi hedeflenmektedir. Daha iyi işleyen bir adalet sisteminin tesisi için sadece hakim ve savcı sayısının artırılması yeterli olmamaktadır. Mesleki yetkinliğin artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimini yeniden yapılandırmak kararlığındayız. Bu kapsamda başta 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu olmak üzere hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimlerine ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, adaylık süresi, adaylık eğitiminin niteliği, adayların mahkeme stajları ile diğer uygulamalı eğitimlerinin gözden geçirilmesi gibi hususların ayrıntılı şekilde ele alınması ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mahkeme Sayısı Arttı

Yargılamaların makul sürede bitirilmesi ve adil yargılanma sürecinin temini için mahkemeler teşkilatının güçlendirilmesi elzemdir. Bunun bir gereği olarak mahkemeler teşkilatında son on beş yılda önemli bir gelişme görülmektedir. 2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 olan mahkeme sayısı bugün itibariyle 6 bin 295'e; idari yargıda 146 olan mahkeme sayısı ise 195'e çıkarılmıştır. Son on beş yılda mahkeme sayılarındaki artış adli yargıda yüzde 76, idari yargıda yüzde 33.5 oranında olmuştur. Önümüzdeki süreçte yargı teşkilatı verimlilik esasına göre ele alınacak ve iş yükü az olan mahkemelerin kapatılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda mahkeme sayısının artırılması sağlanacaktır. Yargı sistemimizde önemli bir reform olan istinaf kanun yoluna ayrı bir parantez açmak istiyorum. 20 Temmuz 2016 tarihinde Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 7 yerde bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir. 5 Eylül 2017 tarihinde ise Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin de açılmasıyla faaliyette olan istinaf mahkemesi sayısı 9'a ulaşmıştır. Bu mahkemelerde 113 ceza ve 143 hukuk olmak üzere toplamda 256 daire bulunmaktadır. Bölge İdare Mahkemeleri ise Ankara, Konya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 7 yerde hizmet vermektedir. Bölge idare mahkemelerinde 42 idari ve 20 vergi olmak üzere toplamda 62 daire faaliyet göstermektedir.

Hakim ve Savcı Sayısındaki Artış

Adaletin zamanında ve etkili bir şekilde tesisi, mahkemelerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmesi, hakim ve Cumhuriyet savcısı ile adliye personelinin yeterli sayıda olmasına bağlıdır. 2002 yılına kadar hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısında iş yüküyle orantılı bir artış sağlanamamıştır. 2002 yılında hakim ve savcı sayısı 9 bin 349 iken bugün bu sayı yüzde 73 oranında artışla 16 bin 121 olmuştur. 17 Kasım 2017 itibariyle FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 945 olup, görevden uzaklaştırılan hakim ve savcı sayısı ise 13'tür. Hakim-savcı sayısı önümüzdeki süreçte daha da artırılacak ve ülkemizdeki hakim ve savcı sayısı iş yüküyle uyumlu bir sayıya çıkartılacaktır. Bununla birlikte; ağır iş yükü altında görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi, ifa ettikleri görevin saygınlığına ve Anayasada belirtilen konumlarına uygun mali iyileştirmeler, hükümetlerimiz döneminde yapılmıştır. Böylelikle yargı organlarının verimliliğinin artırılması, daha nitelikli kişilerin hakimlik ve savcılık mesleğini seçmeleri ile yargılama faaliyetlerinin etkin bir biçimde sürdürülerek sonuçlandırılmasına katkı sağlanmıştır.

Personel Sayısı Arttı

Yalnızca hakim-savcı sayımız değil yardımcı personel sayımızın da ihtiyaç duyulan seviyeye gelmesinin daha güçlü bir yargı teşkilatı için gerekliliği şüphesizdir. Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 2002 yılında 26 bin 274 iken, bu sayı bugün itibariyle 57 bin 724 olmuştur. 2002 yılına oranla personel sayısındaki artış yüzde 120'dir. 16 Kasım 2017 itibariyle tüm adalet teşkilatında OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri kapsamında, ihraç edilen personel sayısı 5.920'dir. Önümüzdeki süreçte personel ihtiyacımızın giderilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceğiz.

CTE Personel Sayısı

Ceza infaz kurumlarımızdaki hükümlü ve tutuklulara yönelik insani yaklaşımımızın bir başka göstergesi; hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumundan rapor bekleyen ya da tek başına kendi bakımını yapamayan ve başkasının bakımına muhtaç olan hasta hükümlü ve tutukluların barındırılması, rehabilite ve tedavileridir. Bunun için faaliyette olan Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumunun yanı sıra; Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu faaliyete geçirmiştir. Ayrıca, Elazığ R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun inşaatı tamamlanmış olup, hasta hükümlü ve tutukluların rehabilite ve tedavisinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Tüm bunların yanı sıra iyileştirme faaliyetlerine imkan sağlamayan ve fiziki şartları yetersiz cezaevlerini kapatıp yerine insani ihtiyaçlara uygun, eğitim faaliyetlerinin yapılacağı kurumlar yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, son 15 yılda standartlarımıza uymayan 293 kurumu kapatmış bulunmaktayız. 2017 yılında 9 ceza infaz kurumu faaliyete geçirilmiş olup, 2018 yılındaki planlamamıza göre ise 38 ceza infaz kurumu faaliyete geçireceğiz. 2002 yılında 25 bin 407 olan infaz personeli sayımız, 2017 yılı itibariyle 57 bin 684'e çıkmıştır. Görüldüğü üzere personel sayımızda yüzde 100'ün üzerinde artış olmuştur. Değişik unvanlarda 3 bin 611 personel istihdamı için ise çalışmalar devam etmektedir.

İKM'lere Yıpranma Payı

25 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ceza infaz kurumlarımızda görev yapan personelimize fiili hizmet süresi zammı hakkını da tanımış olduk. Bu kapsamda ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru ünvanlı personel ile Adalet Bakanlığının taşra teşkilatına tahsisli kadro ve pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu kurumlarda hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevlilere 90 gün fiili hizmet zammı getirilmiştir. Fiili hizmet süresi zammı, ağır şartlar altında çalışan ceza infaz kurumu personelinin yıllardır çıkmasını arzu ettiği bir husus olup, devletin desteğini arkalarında hissetmeleri anlamında büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu alana ilişkin uluslararası gelişmeleri de yakından takip etmekteyiz. Ceza infaz sistemimizin yurtdışında tanıtılması ve yurtdışındaki iyi örneklerin ülkemize kazandırılması amacıyla Bakanlar Kurulu izni ile üye olunabilen, Avrupa Denetimli Serbestlik Birliği (CEP), Avrupa Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Kuruluşu (EUROPRİS)'e üye olunmuş ve aktif katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Derneği (ICPA)'ya da bu yıl sonu itibariyle üye olma işlemi tamamlanmış olacaktır.

Bakan Gül, Adalet Bakanlığına personel alımının artacağını söyledi ancak 2018 yılında alınacak personel sayısını net olarak açıklamadı. Bu açıklamanın ise önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı 2018 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerin ardından kabul edildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

Yorumlar (6)
dadasim 2 yıl önce
memur alimilari iy oluyorda kpss puaninida 60a duserseniz cok iyi olack
Ne önemi var 2 yıl önce
Bu bakanlar çıldırmış olmalı madem lise mezunu kişilere de iş sahibi edeceksiniz neden lise mezunu hemşire alımları en asgari düzeyde bu ne perhiz bu ne. ...
Mehmet 2 yıl önce
Mübaşir alımı da olur mu
IYI 2 yıl önce
Yok ya kardeşim hatta kpssyi kaldırsın araya adam sokan herkes memur olsun oh be ne güzel ama devletin malı deniz götür nasılsa hak yemek kilo aldırmıyor
ünal 2 yıl önce
Bir önceki icra Katipliği sınavında Ankara'ya müracaat ettim.Puan tutmadı.Bu defa 400 katip alımı için İstanbul'a müracaat ettim 102 net kelime yazdım, mülakata giremiyorum. Bu defa da 103 kelime yazanlar kazandı,sözlüye kalamadım. Ankara Adalet komisyonu 90 kelime yazanlar mülakata girmeye hak kazandı Ankara'ya müracaat etmiş olsaydım, mülakat 'a girecektim. Şaşırdım kaldım.7 yıldır kamuya girebilmek için her yere müracaat ediyorum. Ne yapacağımı şaşırdım.Çok üzgünüm.
hh 2 yıl önce
iyide kaptan burada sıkıntı sende sözlü mülakata katılmak için kelime sayısını attırman gerek şikayet etmek yerine çalışsan daha iyi
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 24 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 45
2. Galatasaray 23 45
3. Sivasspor 23 45
4. Başakşehir 22 43
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 23 38
7. Beşiktaş 23 37
8. Göztepe 22 34
9. Gaziantep FK 23 31
10. Gençlerbirliği 23 27
11. Antalyaspor 23 25
12. Malatyaspor 22 24
13. Denizlispor 22 24
14. Çaykur Rizespor 21 24
15. Konyaspor 23 21
16. Ankaragücü 23 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 23 16
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 23 42
3. Bursaspor 23 39
4. Adana Demirspor 23 37
5. Altay 23 34
6. Fatih Karagümrük 23 34
7. Keçiörengücü 23 32
8. Ümraniye 23 32
9. Akhisar Bld.Spor 23 32
10. Menemen Belediyespor 23 32
11. Balıkesirspor 23 31
12. Giresunspor 22 28
13. İstanbulspor 22 27
14. Altınordu 23 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 23 18
17. Boluspor 23 17
18. Eskişehirspor 23 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 27 57
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 44
5. M. United 27 41
6. Tottenham 27 40
7. Sheffield United 27 40
8. Wolverhampton 27 39
9. Arsenal 27 37
10. Burnley 27 37
11. Everton 27 36
12. Southampton 27 34
13. Crystal Palace 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brighton 27 28
16. Bournemouth 27 26
17. Aston Villa 27 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 27 24
20. Norwich City 27 18
Takımlar O P
1. Barcelona 25 55
2. Real Madrid 25 53
3. Atletico Madrid 25 43
4. Sevilla 25 43
5. Getafe 25 42
6. Real Sociedad 24 40
7. Villarreal 25 38
8. Valencia 25 38
9. Granada 25 36
10. Levante 25 32
11. Athletic Bilbao 25 31
12. Osasuna 25 31
13. Real Betis 25 30
14. Deportivo Alaves 25 30
15. Real Valladolid 25 29
16. Eibar 24 24
17. Celta de Vigo 25 24
18. Mallorca 25 22
19. Leganés 25 19
20. Espanyol 25 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü