2013/2 KPSS Tercihleri Öncesi Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Kpsscafe.

KPSS HABERLERİ 11.11.2013, 20:28 11.11.2013, 20:28
428
2013/2 KPSS Tercihleri Öncesi Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları


Kpsscafe.com Özel HABER:Yaklaşan 2013/2 KPSS Merkezi Atamaları öncesi, tercih yapacak adayların sorularına cevap bulabileceği bir yazı hazırladık.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2013/2 memur atamalarında 2012 KPSS’ye girip, Lisans düzeyinden P3, Önlisans düzeyinden...


Kpsscafe.com Özel HABER:Yaklaşan 2013/2 KPSS Merkezi Atamaları öncesi, tercih yapacak adayların sorularına cevap bulabileceği bir yazı hazırladık.ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2013/2 memur atamalarında 2012 KPSS’ye girip, Lisans düzeyinden P3, Önlisans düzeyinden P93 ve Ortaöğretim düzeyinden P94 puanına sahip  olan tüm adaylar tercih yapabilecekler.Daha once merkezi atamalarda 2012 KPSS puanı ile ataması yapılan adaylar, 2013/2 ve daha sonra yapılacak olan merkezi atamalarda 2012 KPSS puanlarını kullanamayacaklardır. Bir önceki merkezi atama kılavuzunda bu durum ‘’ADAYLARIN DİKKATİNE!Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2’nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir.’’      şeklinde açıklanmıştır.2012 KPSS puanıyla herhangi bir kurumsal atamaya (Adalet Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, PTT,Sağlık Bakanlığı…..) başvurmuş ve yerleşmiş olan adaylarda 2013/2 KPSS Merkezi Atamalarında tercih yapabileceklerdir.Açıktan atama yoluyla 2012 KPSS puanıyla atanmış olan adaylarda 2013/2 Merkezi Atamalarında tercih yapabileceklerdir. Ayrıca ''KPSS Kasım ayı Tercihleri Öncesinde Hangi Belgeler Sizi Avantajlı Duruma Getirir '' başlıklı yazıyı da incelemenizi öneriyoruz. Bilindiği üzere 2013/2 KPSS B Grubu  Merkezi Atama tercihleri  18-27.11.2013 tarihleri arasında ÖSYM'ye bildirilecektir. Kpss Adayları İçin Tercihlerde Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları:


*Memuriyete girişte yaş sınırıvar mı?


—Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (B) grubu kadrolar için üst yaş sınırı yoktur; (A) grubu kadrolar için de sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır. 


*Tercih edeceğim kadro ve pozisyonlar için istenilen belgelere ne zaman sahip olmalıyım?


—Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 27 Kasım 2013 itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. * Aynı puanın yalnızca bir yerleştirme için kullanılabilmesi ne demektir?—(B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz. Ancak, (A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. *Merkezi yerleştirme işlemleri sonucu bir kuruma yerleşirsem ne yapmam gerekiyor?—Yerleştirmenizin yapıldığı kuum ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir. *Yerleştirildiğim kuruma … nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım?—Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız.—Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;a) Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.b) Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız. *Memur olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?—Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz. Eğer bir sözleşmeli pozisyona(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz. www.kpsscafe.com.tr *Sözleşmeli (399 sayılıKHK ya tabi) personel olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?—Atamanız yapıldığı takdirde istifa edip diğer göreve beklemeksizin başlayabilirsiniz. *Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?—Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır. * Bakaya kaldım, merkezi yerleştirme işlemlerine katılabilir miyim? Katılmam halinde kuruma atamam yapılır mı?—Bakaya durumunda olanların resmi ve özel hizmete alınması Askeri Ceza Kanununa göre suç olduğundan, adayların merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapmaması gerekmekte olup, kamu kurumlarına yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır. *Nitelik Kod Kılavuzunun yasal dayanağı nedir?—Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin “Atama yapılacak kadroların belirlenmesi” başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik‐Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmektedir. *KPSS Yerleştirme Kılavuzundaki kadro ve pozisyonlar için kullanılan kodları kim belirliyor?—KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanlığımızca onaylanan Nitelik‐Kod Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmektedir. www.kpsscafe.com.tr *Neden … bölümünden hiç alım yapılmıyor / az alım yapılıyor?—Kadro ve pozisyonların öğrenim durumlarına göre dağılımı ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. * … bölümüyle aynıdersleri aldım / … bölümünden daha kapsamlı bir bölümden mezun oldum. Bizim bölüm için neden farklı bir kod kullanılıyor?—Ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmekte ve bu çalışmalarda alınan kararlarla Nitelik Kod Kılavuzu güncellenmektedir. 1*KPSS’den yüksek puan aldım. Başka adaylar çok daha düşük puanlarla yerleştirilirken ben niye yerleşemiyorum?—KPSS yerleştirmeleri adayın tercihleri, puanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu kadro veya pozisyona yapılan yerleştirme neticesinde taban ve tavan puan ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. *“MEB’den onaylıbilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak” koşulunu taşıyor muyum?—Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. *“Bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak” özel koşulunu, üniversite öğrenimim sırasında aldığım bilgisayarlımuhasebe dersi ile taşıyabilir miyim?—Onaylı transkriptiniz ile bu durumu belgelemeniz halinde mümkündür. *Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışıyorum. KPSS puanı ile yerleşerek başka bir kuruma geçebilir miyim?—Aday memur olarak çalışan kişilerin, KPSS puanı ile başka bir kamu kurumuna yerleştirilmesi durumunda, görev yapmakta olduğu kurumun muvafakati ile yerleştirildiği kuruma geçiş yapabilmesi mümkündür.www.kpsscafe.com.tr *Tercihlerde, öğretmen atamalarında olduğu gibi “beni herhangi bir yere yerleştir” seçeneği var mıdır?—Merkezi yerleştirme işlemlerinde, öğretmen atamalarında bulunan “beni herhangi bir yere yerleştir” seçeneği bulunmamaktadır. *Merkezi yerleştirme işlemi sonucunda boşkalan kadrolara ek yerleştirme olacak mı?—Merkezi yerleştirme takvimi her yıl Ocak ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilmektedir. İlan edilen yerleştirme takvimi dışında ek yerleştirme adı altında herhangi bir yerleştirme yapılmamaktadır. —*Lisans öğrenimimi yarıda keserek önlisans diploması aldım. Hangi kadroları tercih edebilirim?—Lisans öğrenimini yarıda keserek önlisans diploması alan adaylar, Yükseköğretim Kurulu kararı gereğince, yalnızca 3001 “Herhangi bir önlisans programından mezun olmak”nitelik kodu aranılan kadroları tercih edebilirler.Kpsscafe.com sitesi olarak tercih öncesi ve tercih dönemi boyunca sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm sorularınız için forum sayfamızdan ve Uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz...Tüm adaylara bu yoğun ve stresli dönemde kpsscafe.com olarak başarılar diliyoruz...

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu haber Aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
İmsak 06:29
Güneş 07:56
Öğle 13:06
İkindi 15:43
Akşam 18:06
Yatsı 19:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Alanyaspor 19 35
5. Fenerbahçe 18 34
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 19 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Bursaspor 19 33
3. Erzurum BB 18 31
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Balıkesirspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 21 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Valencia 21 34
6. Getafe 20 33
7. Athletic Bilbao 21 31
8. Real Sociedad 20 31
9. Villarreal 20 28
10. Osasuna 21 28
11. Granada 20 27
12. Real Betis 20 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Espanyol 21 15
20. Leganés 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü