Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli 85 sanatçı alımı yapacak

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli 85 sanatçı alımı yapacak

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli 85 sanatçı alımı yapacak
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli 85 sanatçı alımı yapacak
Haber albümü için resme tıklayın

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 29/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

1- Opera Solistleri, Koro ve Orkestra Sanatçıları için yurt içinde veya yurt dışında müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarlarda lisans düzeyinde mezun olmak. Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

2- Bale Solist Sanatçıları için, yurt içinde veya yurt dışında müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarların bale bölümünden (Modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans bölümlerinden en az lisans düzeyi) en az lisans düzeyinde, Kordöbale için ise bale bölümünden (Modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans bölümlerinden veya klasik bale bölümlerinden en az lise düzeyi) en az lise düzeyinde mezun olmak. Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

3- Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

4- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

5- Sınava girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.

6- Adaylar Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerindeki Opera ve Bale Müdürlüklerinden birini tercih edebilecek olup, birden çok branşa müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Adaylar e-Devlet - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden sınava başvuru yaparken B- ÖZEL ŞARTLAR maddesinde istenen belgeleri sınava girmek istediği Opera ve Bale Müdürlüğünün sistemden kontrol etmesini isteyeceklerdir.

Mihmandar Mütercim İçin;

a) Yükseköğretim kurumlarının İngiliz Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanma bilgisine sahip olmak,

c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

Heykeltıraş için;

a) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu olmak,

b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Masör İçin;

a) Yükseköğretim kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmiş olan masörlük belgesine sahip olmak veya en az 3 yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek,

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Makyöz İçin;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) En az 3 yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge ile ilgili meslek kurslarını bitirdiğine dair belgeye sahip olmak

c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Orkestra Düzenleyicisi İçin;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Sahne arkası ve sahne organizasyonlarında en az 3 yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek,

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Akortçu İçin;

a) Müzik ve sahne sanatları eğitimi veren yüksekokul, fakülte, akademi ve konservatuvarlardan mezun olmak,

b) Piyano mekaniği bilgisine sahip olmak,

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Sesçisi İçin;

a) En az meslek/teknik liselerinin elektrik, elektronik bölümünden mezun olmak,

b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

c) Seslendirme ekipmanlarını ve ses kayıt programlarını yeterli düzeyde kullanmak,

d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Işıkçısı İçin;

a) En az meslek/teknik liselerinin elektrik, elektronik bölümünden mezun olmak,

b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

c) Sahne ışık ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,

d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Butafor için;

a) En az meslek/teknik liselerinin mobilya dekorasyon/tasarımı vb. bölümü mezunu olmak,

b) En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

c) Teknik resim çizme ve küçük el aletleri kullanabilme yeteneğine sahip olmak,

d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Makinisti İçin;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Ahşap ve demir montajı işleri yapabilen ve bu alanlarda kullanılan küçük el aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak,

c) Ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

d) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

e) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Kadın Terzi için;

a) ilköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olduğunu belgelendirmek ya da Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (moda tasarım, tekstil, giyim üretimi, dikim, el sanatları vb.) bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek ya da Yükseköğretim kurumlanma bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek,

b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. (Bu branşa sadece kadın adaylar alınacaktır.)

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Erkek Terzi için;

a) ilköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olduğunu belgelendirmek ya da Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (moda tasarım, tekstil, giyim üretimi, dikim, el sanatları vb.) bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olduğunu belgelendirmek,

b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. (Bu branşa sadece erkek adaylar alınacaktır.)

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Şapka Çiçekçi İçin;

a) En az, meslek/teknik liselerinin moda tasarım ve tekstil bölümü mezunları ile üniversitelerin bu alandaki bölümlerinden mezun olanlar,

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Demircisi İçin;

a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; metal doğrama alanı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (Metal İşçiliği, Metal Teknolojisi vb.) bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek,

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Video Projeksiyon İçin;

a) En az Yükseköğretim kurumlarının ilgili (fotoğraf, video vb.) bölümlerinden mezun olmak,

b) Bu alanda en az 3 yıl iş deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek,

c) Opera, bale ve tiyatro konusunda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Sahne Mekanikçisi İçin;

a) Mesleki ve teknik liselerinin makine ya da mekatronik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak.

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Kunduracı İçin;

a) En az, ilköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Ayakkabı/Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. Mesleki ve Teknik Liselerinin ilgili (Ayakkabı Tasarım ve Üretimi veya Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi vb.) bölümünden mezun olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Kadın Gardrop için;

a) En az kız meslek/teknik lisesi giyim, tekstil veya tekstil ile ilgili bölümlerinin birinden mezunu olmak ya da üniversitelerin bu alanlardaki ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Bu branşa sadece kadın adaylar alınacaktır)

b) Terzilik konusunda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Boyacı için;

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

b) Bu alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Aksesuarcı için;

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

b) Ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

c) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Lutiye için;

a) Müzik ve sahne sanatları eğitimi veren yüksekokul, fakülte, akademi ve konservatuvarlardan mezun olmak.

b) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak.

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Perukacı İçin;

a) En az mesleki ve teknik liselerin ilgili (saç bakım, kuaförlük vb.) bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Bu alanda 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

c) Perukacılık mesleğinde bilgisi, deneyimi ve bayan kuaförlüğü alanında kendini yetiştirmiş olmak,

c) Opera, bale ve tiyatro konusunda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Büro Personeli İçin;

a) Yükseköğretim Kuramlarından en az ön lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak, (MEB onaylı veya öğrenimi sırasında bilgisayar dersini aldığını belgelemek)

c) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

Kondüvit İçin;

a) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuvarların opera - şan veya bale bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ:

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 29.11. 2021 - 13.12.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adayların, son başvuru tarihi olan 13.12.2021 tarihi saat 23:59'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

29 Kas 2021 - 14:04 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?