Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.

Haber albümü için resme tıklayın

Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı aşağıda tablolarda belirtilen illerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

Gaziantep ve Mersin Bölge Birlikleri Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi İstihdam İlanı

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
03.08. 2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.


ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Kooperatif Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) veya 2021-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinin, KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması,
Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler(İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.)

ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması,(Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)
Gaziantep Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır.

Örneğin, 3 yıl boyunca Kilis'te ikamet eden ancak son 2 aydır Gaziantep'te ikameti bulunan adayın başvurusu Gaziantep ilinden kabul edilecektir.)
Gaziantep Bölge Birliği sınırları içerisinde yer alan Kilis ilindeki kooperatiflerimizin personel ihtiyacı bulunmadığından, bu ile Kooperatif Görevlisi istihdamı yapılmayacak olup, son ikamet adres ili Kilis olan adaylar başvuruda bulunamayacaktır.

Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için;

başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması,(Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Adana'da ikamet eden ancak son 2 aydır Hatay'da ikameti bulunan adayın başvurusu Hatay ilinden kabul edilecektir.)
Gerekmektedir.

Kooperatif Görevlisi başvurularında, adayın ibraz ettiği ikametgah adresi, başvuru ili olarak değerlendirilecektir. İbraz ettiği ikametgah belgesindeki, son ikamet edilen il dışından yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

Kooperatif Görevlisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar için KPSS'de yüksek puan almaları işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Ziraat Mühendisi kadrosuna başvuracak adayların;

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde "Ziraat Mühendisi" unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesinin olması(Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar başvuru yapamayacaktır)

,
Gaziantep Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması,
Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması,
(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgahı üzerinden başvuruda bulunması halinde, anne, baba veya eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şekilde yüklemeleri önem arz etmektedir.)

Gerekmektedir.

Adayların Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.


Gaziantep Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; Gaziantep Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.

Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; Mersin Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.

Ayrıca, Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adayların, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olmaları ve belge puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

28.10.2021 tarihinde başlayacak olan başvurular web sayfamızdan yapılacak olup, son başvuru 08.11.2021 günü saat 18.00'a kadardır.

Başvurular 08.11.2021 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Başvurular tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan başvurularında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da ki link üzerinden yapacaklardır.

(Başvuru bitiş tarihi olan 08.11.2021

mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.)

Bu sebeple başvuru yapacak adayın e-posta adresinin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir.Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, Genel Müdürlüğümüz veya Bölge Birliklerimize şahsen, posta ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarının % 20'lik kontenjana tabi olabilmeleri için, elektronik ortamda Personel/Ortak Çocukları alanından başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında aday tarafından;

E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek"Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği",
E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek "Yükseköğretim Mezun Belgesi"

,
E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek kendisinin"Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu"
Adayın yukarıda bahsedilen 6 aylık ikametgah şartının teyidi; ibraz edeceği e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer alan "Tescil Tarihi" kısmından yapılacaktır. Bu nedenle e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer alan "Tescil Tarihi" kısmında yapılan değişiklik, bu ilanın yayınlandığı tarih olan 28.10.2021 itibariyle dikkate alınmayacaktır.)

2020 yılı veya 2021 yılına ait KPSS Sonuç Belgesini, (sonuç belgesi üzerinde kontrol kodunun bulunması zorunludur)
Ziraat Mühendisi adaylar için Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belgeyi (Belge puanı yazmayan evraklar dikkate alınmayacak)

05 Kas 2021 - 15:47 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?