İçişleri Bakanlığı 2021 Mülakat Soruları ! Hangi Konulardan Soru Gelecek ?

İçişleri Bakanlığı'nın 1772 personel alımı ilanı içi başvuru süreci 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinden sonra memur adayları merakla sonuçları beklerken bir taraftanda mülakat konuları ve mülakat sorularını merak etmektedir.

Büyütmek için resme tıklayın

İçişleri Bakanlığı 2021 personel alımı için başvurular 25 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 29 Ocak 2021 tarihinde sona ermişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda sözlü sınav ( Mülakat ) konuları belirtilmişken her şehir için kadro sayısının 5 katı adayın da mülakata davet edileceğine vurgu yapılmıştı. Toplam alımın 1772 olduğunu göz önüne alırsak 8 Bin 660 adayın mülakatta ter dökeceğini söylemek yanlış olmaz.

2021 İçişleri Bakanlığı Mülakat Konuları

Yayımlanan ilanda sözlü sınav ( Mülakat ) konuları aşağıda görüldüğü gibidir. 5 Mart 2021 tarihinde sonuçlar açıklandıktan sonra mülakat süreci başlayacaktır.  Her bir pozisyon için farklı mülakat konuları bulunmaktadır.

-Avukat pozisyonu için; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kültür konularından,

2-Mühendis pozisyonu için;

a-Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Kontrol ve Otomasyon konularından,

b-Makine Mühendisi pozisyonu için; Malzeme, Makine Ekipmanları, Statik, Dinamik, Termo Dinamik, İmalat, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve İklimlendirme konularından,

c- Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından,

d-Bilgisayar Mühendisi pozisyonu için; Programlama Dilleri, Web Servisleri, Yazılım, Yazılım Mimarisi, Genel Kültür konularından,

3-Çözümleyici pozisyonu için;

 Programlama Dilleri(C, C++, C#, Java, Java Script), Nesne tabanlı analiz ve tasarım, Veri tabanı, Web Servisleri, Yazılım test teknikleri ve metodolojileri hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Genel Kültür konularından,

4-Şehir Plancısı pozisyonu için;

Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Temel İlke ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,

5-Arşiv Uzmanı pozisyonu için;

Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası(Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,

6-Programcı pozisyonu için;

Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler, Genel Kültür konularından,

7-Tekniker pozisyonu için;

a-Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,

b-Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

8-Büro Personeli pozisyonu için;

Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

9- Teknisyen (Elektrik-Elektronik) pozisyonu için;

Temel Kavramlar ve Ölçme, Devre Elemanları, Güç Hesabı, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

10- Çağrı Karşılama Personeli pozisyonu için;

Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

11- Destek Personeli(Şoför) pozisyonu için;

Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konular ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında sekiz(8) bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak belirtilen sekiz (8) İl de Bölgesel Sınav Komisyonları Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşur.

Bakanlık Merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar ise İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.

İ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Puan Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili Sınav Komisyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra, Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere her pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

İçişleri Bakanlığı Mülakat Soru Örnekleri 


2019 Yılında içişleri bakanlığı tarafından yapılan alımda büro personeli kadroları için çıkan sorular aşağıda görüldüğü gibidir.

1.Lozan Baris antlasmasinda cozulemeyen konular.Ve sonra nasil cozuldugu?

2.Birlesmis Milletler kac yilinda kuruldu ve kurucu bes devlet.

3.Hatay sorunu nasil cozuldu ?

4) Aziz Sancar Ödülü Hangi alanda aldı ?

5 ) Vali - Kaymakam'ın görevleri ?

6) Nobel Ödülleri Nerede verilmektedir.

7) Erzurum'da mülakata girenler için ( Erzurum tarihi yerleri ve 93 harbi )

8) Türkiyenin çatısı neresidir ? ( Cevap; Ağrı Dağı )

9 )Dünyanın en büyük çukuru ?

10 ) Dünyanın en büyük gölü ?

11) Türkiye Başbakanları

12) Türkiye Cumhurbaşkanları

13) İçişleri Bakanlığı görevinde bulunanlardan 3-5 isim ?

14 ) Neden kendi işini yapmıyorsun ? ( Branş bazında )

15 )Tika nedir

16) Kopanhang kriterleri neler

17) Kamu başdenetcisi kimdir kim secer

18) Yuksek hizli trenler nerelere yapildi

19) Nobel Ödüllü alan türk isimler 

20) Yanardağlar ne demektir ?

30 Oca 2021 - 13:40 - KPSS Rehbergöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Nur - Bu kadar açıklama yapılmış keşke dedikleri gibi yapılsa, mülakata gittim ordan burdan borç alıp yokluk içinde kıyafet aldım her konu da giyim olsun diksiyon olsun ifede herşeyi tam teşekkül yaptım mülakata girdim bana yöneltilen soruları doğru bildim, Allah biliyor ne zorlukla gittim ama sonuç ne oldu başarısız elendim o kadar emek verip herşeyi tamamladım ne oldu bundada aynısı,

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 21:48
02

Nur - @Nur 01 nolu yoruma cevabı: Sorular bu tarzmı çıktı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 17:13


Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?