KPSS Nitelik Kodu Ne Demektir ? Ne İşe Yarar ?

2020 KPSS puanı ile yapılacak olan ilk tercihler olan 2020/2 KPSS tercihleri için gerisayım başlarken binlerce memur adayı tarafından nitelik kodu ne demektir sorusunun cevabı merak edilmektedir.

Lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS mezunlarının tercih işleminde bulunabileceği 2020 KPSS puanı ile yapılacak olan ilk merkezi atama olan 2020/2 Merkezi atamaları 30 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Diğer taraftan da özellikle yeni mezun olan ve ilk defa tercih işleminde bulunabilecek binlerce memur adayı kpss nitelik kodu nedir ? sorusunun cevabını merak etmektedir.

ÖSYM tarafından 2020/2 KPSS tercih kılavuzu birkaç gün içinde yayımlanacaktır. Tercih kılavuzu ile birlikte ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu adayları yakından ilgilendiren boş kadro ve pozisyonlar ve bu kadroları tercih edecekler için de nitelik kodları da yayımlanacaktır. şte bu nitelik kodları ile ilgili birçok takipçimizden ve okurumuzdan mesajlar alıyoruz. Hepsine tek tek cevap vermemiz elbetteki mümkünm değil ancak bir haber hazırlayarak nitelik kodu nedir, nitelik kodu ne işe yarar, hangi nlitelik kodu ne anlama geliyor cevap vermek istedik.

ÖSYM NİTELİK KODU NEDİR?

Öncelikle ÖSYM yalnızca KPSS için değil birçok tercih için nitelik kodu yöntemine başvurur. Nitelik kodu, aranan şartlar, adayda olması gereken özellikleri, nitelikleri temsil eder. Her bir pozisyon için tek tek şartları sıralamak yerine nitelik kodu yöntemi ile benzer şartları taşıyan poziyonlar birleştirilir ve dbilgi kalabalığında kurtulunmuş olur.

2018 KPSS puanı ile yapılan tercihlerde Ortaöğretim, önlisans velisans mezunları için ÖSYM tarafından yayınlanan nitelik kodlarının tam listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Nitelik kodu 4 haneli bir rakamdan oluşur. Örneğin Ortaöğretim mezunlarını ilgilendiren 2001 nitelik kodu 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak anlamı taşımaktadır. 3001 nitelik kodu Herhangi bir önlisans programından mezun olmak anlamı taşımaktadır. 4001 nitelik kodu Herhangi bir lisans programından mezun olmak anlamı taşımaktadır.

Her bir mezuniyet düzeyi için yukarıdaki nitelik kodları listesinden bütün nitelik kodlarının anlamını öğrenebilirsiniz.

ÖZEL KOŞULLAR NİTELİK KOD KILAVUZU

Her bir öğretim düzeyine ek olarak özel koşullar nitelik kodu da bulunmaktadır. Özel koşullar yer alan nitelik kodları mezuniyet şartına ek olarak atanmak için istenen özel şartları temsil eder. Örneğin, 7302 nitelik kodu kamu kurum ve kuruluşlarına şoför olarak atanmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir nitelik kodudur.

7302 NİTELİK KODU NEDİR?

18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibariyle yeni sisteme geçilmiştir. Bu nedenle KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde ilan edilen Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü belgelerinin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmesi sebebiyle eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.

7303 NİTELİK KODU NEDİR?

7302 Nitelik Kodu Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvurmak isteyenleri ilgilendirir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak. c) 18 yaşını doldurmuş olmak. d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. f) 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 8 Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

7307 NİTELİK KODU NEDİR?

7307 Nitelik Kodu ARFF Memuru ve İtfaiyeci kadrolarına başvurmak isteyen memur adaylarını ilgilendirir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ARFF Memuru (İtfaiyeci) pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:

a) En az 1.65 metre boyunda olmak. kpsscafe.com.tr b) Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır) c) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak. ç) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak. d) "c" ve "ç" maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu" raporu almış olmak.

7324 NİTELİK KODU NEDİR?

7324 Nitelik kodu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan kadrolara ve pozisyonlara başvuru yapmak isteyen adayları ilgilendirir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar ilinde yer alan pozisyonlara yerleştirilecek adaylar Bolvadin ilçesinde bulunan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada; haşhaş kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerde vardiya sistemi uygulanmaktadır.kpsscafe.com.tr

7327 NİTELİK KODU NEDİR?

7327 Nitelik Kodu T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açılan kadrolara ve pozisyonlara başvurmak isteyen memur adaylarını ilgilendirir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde 9 bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7333 NİTELİK KODU NEDİR?

7333 Nitelik Kodu Odyolog kadrosuna başvurmak isteyen adayları ilgilendiren bir nitelik kodudur.

Odyolog unvanlı kadroya, ilgili lisans programı mezunları ile Devlet Personel Başkanlığınca yüksek lisans bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

7337 NİTELİK KODU NEDİR?

7337 Nitelik Kodu Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosuna başvurmak isteyen adayları ilgilendiren bir nitelik kodudur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosunu tercih edecek adayların genel şartların yanında aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:

a) Tercih işlemlerinin son günü itibariyle, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak) belgelemek veya son başvuru tarihi itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizcilikle ilgili birimlerinde toplamda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak.kpsscafe.com.tr b) Renk körlüğü ile %40’ı aşan oranda engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

7340 NİTELİK KODU NEDİR?

7340 Nitelik Kodu Galatasaray Üniversitesi tarafından açılan kadrolara başvurmak isteyen adayları ilgilendirir.

Galatasaray Üniversitesinin Antrenör unvanlı kadrosu için tercihte bulunacak adayların belirtilen lisans programından mezun olmalarının yanı sıra futbol, voleybol veya basketbol alanlarının herhangi birinden 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

7347 NİTELİK KODU NEDİR?

7347 Nitelik Kodu kaloriferci adıyla açılan kadroya başvurmak isteyen adayları ilgilendirir.

Kaloriferci kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan MEB’den onaylı sertifikalardan ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir

7353 NİTELİK KODU NEDİR?

7353 nitelik kodu aşçı kadrolarına başvurmak isteyen adayları ilgilendirir.

Aşçı kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan MEB’den onaylı aşçılık sertifikasına ya da 3308 Sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/ kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

7358 NİTELİK KODU NEDİR?

7358 Nitelik Kodu zabıta memuru kadrolarına başvurmak isteyen adayları ilgilendirir.

Zabıta Memuru kadrolarını tercih edecek adayların Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesine göre 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

a) 30 yaşını doldurmamış olmak,kpsscafe.com.tr b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında ( +,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Bu koşullara göre 3 Aralık 1989 ve öncesinde doğan adaylar 30 yaşını tamamlamış olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Adayların boy-kilo şartını taşıyıp taşımadıkları atama öncesinde ilgili belediyeler tarafından kontrol edilecek olup bu şartı taşımadığı halde tercihte bulunan adayların atamaları yapılmayacaktır.

7361 NİTELİK KODU NEDİR?

7361 nitelik kodu avukat kadrolarına başvurmak isteyen adayları ilgilendirir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları 7 yapılmayacaktır.Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.kpsscafe.com.tr

7366 NİTELİK KODU NEDİR?

7366 nitelik kodu Ticaret Bakanlığı tarafından açılan memur kadrolarına başvurmak isteyen adayları ilgilendirir.kpsscafe.com.tr

Ticaret Bakanlığının Kimyager unvanlı kadrolarını tercih edecek adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin herhangi birinden son beş yıl içerisinde en az YDS D seviyesinde yeterliğe sahip olmaları gerekmektedir.

28 Ara 2020 - 20:50 - KPSS Rehbergöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )