2020 KPSS Önlisans Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak? Bugün Açıklanır mı ?

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmede tercih vermek isteyen memur adayları 2020 KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasını beklemektedir.

+1
Haber albümü için resme tıklayın

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 12 Bin sağlık personel  alımının 2020 KPSS puanları ile yapılmasının kesinleşmesinden ve  Bakan Fahrettin Koca'nın branş dağılımını açıklamasından sonra önlisans mezunları 2020 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı ? sorusunun cevabını daha çok merak etmekte ve büyük bir heyecanla puanlarını merak etmektedirler.2020 KPSS Önlisans Sonuçları Açıklandı mı ?ÖSYM bazen sürpriz yaparak sonuçları 2020 ÖSYM takviminde yayınlanan tarihten daha önce açıklayabilmektedir. Ama henüz sonuçlar açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi olarak önlisans 2020 için belirlediği sonuç tarihi ise 26 Kasım Perşembe günüdür. 

2020 KPSS lisans sınav sonuçları ise ÖSYM takviminde belirtilen tarihte sabah saatlerinde 08.15'de açıklanmıştı. Önlisans sonuçları da 25 kasım'da akşam saatlerinde açıklanmaz ise muhtemelen 26 Kasım'da saba 08.00-10.00 saatleri arasında ÖSYM tarafından açıklanacaktır.


KPSS Önlisans sonucuna Nasıl Bakılır ?ÖSYM sınav sonucuna bakmak için  Aday İşletim sistemleri ( ais.osym.gov.tr ) adresinden giriş yaparak sonuçlarım sekmesinden sonucunuza bakabilirsiniz. ais şifrenizi unuttuysanız ÖSYM tarafından daha önce açıklanan aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.

Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Merkezde (Bilkent-Ankara) adaya internet erişim şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.


Sınav Sonuçları 2 Sene Boyunca Geçerli Olacak 

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS’ye önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS önlisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Önlisans” sınav sonuçlarını etkilemez.

2018-KPSS’ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların 2020-KPSS önlisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.


2018 KPSS Analiz Raporu

2020 KPSS sonuçları açıklandığında 2018 ile karşılaştırmak isterseniz, 2018 KPSS değerlendirme raporunu sizlerle paylaşıyoruz.


2018 KPSS Ön Lisans Analizleri

2018 KPSS Ön Lisans, 4 Kasım 2018 tarihinde 95 sınav merkezinde uygulanmıştır. Sınava başvuran 801.095 adaydan 749.396’sı sınava girmiş ve 749.011 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Ayrıca sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı bulunmayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamış olup puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu sınavı geçerli olan aday sonuçları üzerinden hazırlanmıştır.

2018 KPSS Ön Lisans’a katılan ve sınavı geçerli olan adayların mezun oldukları ve mezun olabilecek durumda oldukları üniversitelere göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması ve standart sapma bilgileri EK 1’de verilmiştir.

Tablo 1’de 2018 KPSS Ön Lisans’taki testler ve alt testler için hesaplanan doğru cevap sayısı ortalaması, standart sapma, ham puan ortalaması, ortalama güçlük düzeyi ve ortalama ayırt edicilik düzeyi bilgileri verilmiştir.2018'de Genel Yetenek ve Genel Kültür Ortalamaları

2018 KPSS Ön Lisans Genel Yetenek Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 19,33 ve Genel Kültür Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 22,39 olarak elde edilmiştir. Bu sonuç, Genel Yetenek Testinin, Genel Kültür Testine göre adaylara daha zor geldiğini göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,31 olarak hesaplanırken Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,35 olarak hesaplanmıştır.

Soru güçlük düzeyi, bir soruyu doğru cevaplayan adayların tüm adaylara oranı; testin ortalama güçlük düzeyi de testte bulunan soru güçlükleri toplamının soru sayısına bölümü olarak tanımlanmaktadır (Ebel ve Fresbie, 1991; Linn ve Gronlund, 1995). Tablo 1’de görüldüğü üzere ortalama güçlük düzeyleri 0,18 ile 0,48 arasında değişmektedir. 2018 KPSS Ön Lisans’ta yer alan test ve alt testlerin içinde en yüksek ortalama güçlük düzeyi Sözel Bölüm ve Türkiye Coğrafyası alt testlerinde, en düşük ortalama güçlük düzeyi ise Sayısal Bölüm alt testindedir. Adayların Sayısal Bölümdeki doğru cevaplama oranlarının diğer alt testlere göre daha düşük olduğu görülmektedir.

Genel Yetenek Testinde 30’ar sorudan oluşan Sözel Bölüm ve Sayısal Bölüm alt testleri için hesaplanan ham puan ortalamalarının birbirinden farklı değerlere sahip olduğu görülmektedir. Adaylar Genel Yetenek Testi içinde Sayısal Bölüme göre Sözel Bölümde daha yüksek başarı göstermiştir.

Tarih Dersinde Doğru Ortalaması 7.98

Genel Kültür Testini oluşturan alt testlerin soru sayıları birbirinden farklı olmakla birlikte ortalama güçlük düzeylerine göre karşılaştırıldığında, adayların Türkiye Coğrafyası alt testinde diğer alt testlere göre daha yüksek başarı gösterdiği görülmektedir. Tarih alt testi ise 0,30 ortalama güçlük düzeyi ile Genel Kültür Testinde adayların en çok zorlandığı alt testtir.

Soru ayırt ediciliği ise bir soru ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olan adayları bu özelliğe sahip olmayan adaylardan ayırma gücü olarak tanımlanmaktadır (Baykul, 2010; Cohen ve Swerdlik, 2010; Özçelik, 1992). Testin ortalama ayırt edicilik düzeyi, testteki tüm soruların ayırt edicilik değerlerinin ortalamasıdır (Urbina, 2014).

Testteki soruların ayırt edicilik değeri 0,30 ve üzeri olması, soruların ayırt edicilik değerinin yeterli olduğunu göstermektedir (Crocker ve Algina, 2008). Alt testlerde bulunan soruların ortalama ayırt edicilik düzeyleri 0,33 ile 0,51 arasında değişmektedir. Elde edilen bu verilere bakıldığında tüm alt testlerdeki soruların ayırt edicilik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. Türkiye Coğrafyası ve Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular alt testlerinin ortalama ayırt ediciliklerinin görece diğer alt testlere göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir.

Test puanlarının güvenirliği; o testte yer alan bütün maddelerin ölçmek istediği değişkeni ölçebilmesi, soruların bir bütün hâlinde tutarlı bir ölçme yaptığının göstergesi olarak kabul edilmektedir (Cronbach, 1951; Kuder ve Richardson, 1937; Lord, 1955). Testler için 0,70 ve üzerindeki iç tutarlık korelasyon katsayısı yeterli düzey olarak kabul edilmektedir (Turgut ve Baykul, 2015; Özçelik 1992; Urbina, 2014). Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısı 0,85; Genel Kültür Testine ait puanlardan hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise 0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, her iki testten elde edilen puanların yüksek derecede güvenilir olduğunu ve her iki testin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir.

2018 KPSS Ön Lisans KPSSP93 Puan Dağılımı EN ÇOK 60-69 PUANLARI ALINDI

Sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı bulunmayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. 2018 KPSS Ön Lisans’ta sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan adayların KPSSP93 puan dağılımları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 14’te sunulmuştur. 2018 KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 üzerinden elde edilen adayların KPSSP93 puanları 54,77 ile 100 aralığında değişmektedir. KPSSP93 puan türü için 100 tam puan alan 1 aday bulunmaktadır. Şekil 14’te görüldüğü gibi adayların puanları 60-69 puan aralığında yoğunlaşmıştır.

 

24 Kas 2020 - 21:11 - KPSS Rehbergöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?