POMEM Mülakat Soruları Tahmini (50 Adet)

Polis olmak isteyen kişiler tarafından araştırılan mülakat soruları ile sizlere yardımcı olmak istiyoruz. İşte, POMEM Mülakat Soruları Tahmini...

Büyütmek için resme tıklayın

Polis olmak isteyen kişiler tarafından araştırılan mülakat soruları ile sizlere yardımcı olmak istiyoruz. İşte, POMEM Mülakat Soruları Tahmini... 

1 – Polis öfkesine nasıl hakim olmalıdır ?
Yaptığı işin devleti temsil ettiğini unutmamalı. (Kişisel)


2 – Hiyerarşi nedir ?
Ast üst ilişkisine hiyerarşi denir. Ast ve üst kıdem , rütbe , liyakate göre belirlenebilir.


3 – Emniyet genel müdürü kimdir ?
Selami Altınok 49. Başkan


4 – Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz ?
Evet , polis olabilecek şartları taşıdığıma inanıyorum.


5 – Disiplin nedir ?
Kurallara uymak , yapılan işi daha önce belirlenen nizamlara uygun yapmak . Bir topluluğun yasalarına yazılı yazısız kurallarına uymak.


6 – Temel insan hakları nelerdir ?
Yaşama hakkı , Sağlık hakkı , Düşünce özgürlüğü , Eğitim hakkı , İnanç özgürlüğü , İbadet özgürlüğü , Özel yaşamın gizliliği , Ekonomik haklar.


7 – Kuvvetler ayrılığı ne demektir ?
Yasama , Yürütme , Yargı erklerinin birbirinden ayrılmasıdır .


8 – Otorite nedir?
Herhangi bir konuda bir şeye herkekesi inandırma , emretme , itaat ettirme gücü ve kudreti .


9 – Suç nedir ?
Yanlış ya da zararlı olduğu için hukuki otoritelerce yasaklanmış eylem , işleyene suçlu denir.


10 – Siber saldırı nedir ?
Bilgisayar, telefon ve online sistemlerin açıklarını bulup veri sızdırmak, sistemi durdurmak ya da tam olarak devre dışı bırakmak . Şahıslar arasında olduğu gibi ülkeler arasında da olabilir.Saldırıyı yapanlara halk arasında hacker denir .


11 – Suriye’de ki iç karışıklık için ne düşünüyorsun ?
Suriye’nin bir an önce demokratik hayata geçirilmesi gerekir, bunun için ülkemiz başta olmak üzere bütün ülkelerin ve uluslar arası otoritelerin gerekeni yapması gerekir.


12 – Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Çözüm süreci bence mantıksız , terörist ile pazarlık yapılmaz. Devletin yaptırım gücü yıpratılmamalı.


13 – Vatan sevgisi nedir?
Gerektiğinde vatan için canını verebilmektir. Vatanın bütünlüğü için alınan sorumluluk vatan sevgisi olarak açıklanabilir.

14 – AB üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz ?
AB üyeliğine organik şartlarda üye olunabilirse karşı değilim , fakat sadece Türkiye için bir yaptırım söz konusu ise vazgeçilebilir. Keza Türkler her zaman kendi yağında kavrulmayı bilmiş kendini geliştirmiştir.


15 – Suç korkusu nedir ?
Bir suça ya da kişinin suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği bir duygusal korku veya endişe reaksiyonu.


17 – Para gerekli midir ? Parasız insan gereksiz midir ?
İnsan yaşamını derinden etkileyen olgulardan biri para olduğu için, yaşamın refahı için para gereklidir . İnsanın değeri para ile biçilemez.


18 – Ahlaksız bir görev verilse ne yaparsınız ?
Görevin gerekliliğini sorgularım , görev kutsal değerlerimin bekası için zaruri ise yerine getiririm .


19 – En sevdiğiniz branş ?
Bilgisayar ve kitap okumak


21 – Polis nedir ?
Kamu düzenini , huzur ve güvenliği sağlamakla görevli örgüttür.


22 – Adalet nedir ?
Hak ve hukuku gözetme ve yerine getirmedir. Haklıya hakkını suçluya cezasını vermektir.


23 – Dede Korkut kimdir kısaca bilgi verin ?
Dedekorkut destanlarının ilk anlatıcısıdır , hayatı konusunda net bilgi yoktur 295 yıl yaşadığı belirtilir. Oğzuların Kayı veya Bayat boyundan olduğu tahmin edilir , saltuknamede Osmanlıların Dedekorkut soyundan geldiği belirtilir. Dedekorkut destanları Oğuzların destansı hikayelerinin mecmuasıdır giriş ve 12 hikaye içerir H.O.Fleisch tarafından bulunmuştur.


24 – En sevdiğiniz ders nedir ? Neden?
Tarih , yarın için yeni kararlar alırken dün neler yaşanmış hep merak ederim.


25 – SSCB ne zaman yıkılmıştır ?
1991

26 – 2003 Eurovizyon birincisi kimdir ?
Sertap Erener Evryway that ı can


27 – Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptırdığı ilk cami hangisidir ?
Rumeli Hisarı Camiisi


29 – Tarafsızlık nedir ?
Tarafsız kalma , yansız kalma , herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme.


30 – Karakter nedir ?
Bir topluluğun , bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünü .


31- Yabancı dilin önemi nedir ?
Yabancı dil önemlidir çünkü başka ulusların kültürlerini , tutumlarını tanıma fırsatı bulunur. Bir lisan bir insan denebilecek kadar önemlidir .


33 – Trafik kuralları hakkında bilgi verin.
Dünyanın her yerinde insanların bir noktadan başka bir noktaya birbirlerine zarar vermeden gidebilmesi için konmuş kurallar bütünüdür.


34 – İklim nedir ? Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi verin.
İklim , bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık,nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Türkiye ılıman iklim kuşağının ekvatora yakın kısmındadır , akdeniz ikliminin yayılış sahasında kalır ve 4 mevsim yaşanır. Denizellik ve karasallığın etkili olduğu yerler vardır. Bazı noktalarda mikroklima görülür.


35 – İtilaf ve ittifak devletleri hakkında bilgi verin ?
Birinci dünya savaşına taraf olan devletleri belirtmek için kullanılır. (A.B.A.O – A.R.İ.F.Y.İ.J)
İttifak devletleri. (Bağlaşma)
Almanya
Bulgaristan
Avusturya Macaristan
Osmanlı
İtilaf devletleri (Uzlaşma)
ABD
Romanya
İngiltere
Fransa , Yunanistan , italya , Japonya


36 – Kitap okur musunuz ? En son okuduğunuz kitap nedir ?
Evet okurum , en son okuduğum kitap “geleceği yönetmek”


37 – Medyanın terör / terörizme desteği olabilir mi ?
Olur , medya organlarında sübnüminal mesaj verilebilir, üstü kapalı maddi destek verilebilir. Çağdaş demokrasilerde Yasama , Yürütme , Yargı’dan sonra medya gücü kuvvetler ayrılığı kapsamında tutulmaktadır.


38 –  Birinci dünya savaşının çıkma sebebi nedir ?
Genel nedenler

Sanayi inklabından sonra sömürgecilik yarışı
Ham madde ve Pazar arayışının uluslar arası düzeye çıkması
Fransız ihtiliyle yayılan milliyetçilik akımı
Silahlanma ve bloklaşma

Özel nedenler ?

Almanya İngiltere arası ekonomik rekabet
Fransanın 1871 de Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren Kömür havzasını geri almak istemesi
Rusya’nın sıcak deniz sevdası ve Panslavizim politikası
Avusturya Macaristan ile Rusyanın balkanlara hakim olma arzusu
İtalya ve Fransanın Kuzey Afrika’da sömürgecilik yarışı.
İtalya’nın Akdeniz’e egemen olma arzusu.
Japonya’nın uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirmek istemesi.

39 – Ne ekersen onu biçersin atasözünü açıklayınız ?
Kişiler çevrelerine nasıl davranırlarsa öyle cevap alırlar , iyilikse iyilik , kötülükse kötülük, yardım sa yardım.


40 – Mossad Nedir ?
İsrail istihparat ve özel operasyonlar enstütisidir. Dış istihparatla ilgilenir merkezi Tel-aviv dir.


41 – Dünyada ki en büyük lider kimdir ? Neden ?
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmasının yanında barış ve insan haklarına verdiği saygı beni çok etkilemiştir.


42 – Atılan ok geri gelmez atasözünü açıklayınız ?
Düşünülmeden yapılan hareket ve eylemlerin geri dönüşü olmaz . Ona göre temkinli olmak gerklidir.


43- Antropoloji Nedir ?
İnsan bilimi demektir, tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.


44 – PYD nedir ?
Suriye Kürt bölgesi Rojava’da bulunan Kürt partisinin ismidir.2003 yılında kurulmuştur. Pyd‘nin Kürtçe açılımı Partiya Yekîtiya Demokrat(Demokratik Birlik Partisi).


45 – YPG nedir ?
Suriye’deki en güçlü kürt partisi olanpyd’nin silahlı kanadıdır. açılımı “yekineyen parastina gel”; yani “halkın koruma birliği”dir.

46 – DAEŞ nedir ?
IŞİD (ırak şam islam devleti) inin islam ibaresi çıkarılması için değiştirilmiş halidir .


47 – Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir ?

İnsan hakları kabul edildi.
Demokratik ve laik anayasal rejimler yaygınlaştı
Eşitlik , hürriyet, adalet ve demokrasi kavramları yayılmaya başladı
Demokratik ve laik temellerde milli devletler kurulmaya başlandı.
Ekonomide ve siyasette liberalizim ön plana çıktı
Fransa’da yönetimde burjuva sınıfı etkili oldu.
Milliyetçilik akımı imparatorlukların ve kırallıkların dağılmasına sebep oldu.
Fransız ihtilalindeki fikir akımları yeni çağın kapanıp yakın çağın kabul edilmesinde ölçüt oldu.
Osmanlı devleti ve Avusturya Macaristan en fazla etkilenen iki imparatorluk oldu.
Avrupa’nın monarşik devletlerinin demokratikleşmeye başlayan Fransa’ya karşı uzun süren savaşları başlatmaları, Fransız halkını bütünleştirdi ve bunun sonucunda “Milliyetçilik” akımı ortaya çıktı.

49 – Selahattin Eyyubi kimdir.
Mısırve Suriye sultanı, Eyyubi hanedanının kurucusu olan hükümdar. Hıttin Muharebesi ile 2 Ekim 1187’de Kudüs’ü Haçlı kuvvetlerinden alarak kentte 88 yıl süren Hıristiyan egemenliğine son verdi, akabinde Hıristiyanların düzenledikleri  Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirdi.


50 – Osmanlı neden çöktü ?

Devlet idaresinin bozulması
Toprak sisteminin bozulması
Yeniçeri ocağının bozulması
Medrese ve eğitim sisteminin bozulması
Pozitif bilimin terketdilmesi
Adliye mekanizmasının çöküşü
Kapütilasyonlar
Batıyı takip edememe
Toplum yapısı ve gayrimüslimler
Jeopolitik konum sebebiyle büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri.

05 Tem 2020 - 16:05 - Yaşamgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Esin - Bende polislik mülakatına girdim iki sefer benim sorularim 1. Karasal iklim nedir 2. Ulkelerin gelismislik düzeyini belirleyen faktörler nelerdir diye sorular geldi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Temmuz 19:39
02

- @Esin 01 nolu yoruma cevabı: Kaazandınmi kardesim peki

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Temmuz 20:44


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler