SGK 20 Personel Alınacağını Duyurdu! Başvuru Şartları ve Tarihleri Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yayınladığı duyuruda 20 Sosyal Güvenlik Uzmanı Yardımcısı alınacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihleri haber detayımızda.

Büyütmek için resme tıklayın

SGK Başkanlığı 20 Sosyal Güvenlik Uzmanı Yardımcılığı ile ilgili yayınladığı duyuruda yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak adayların başvuru şartlarını bildirdi. İlan ile ilgili detaylı bilgiler şu şekildedir;

Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri
sınıfında giriş sınavı ile 20 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır.
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı için; 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavı ( KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile
KPSS taban puanı tablo-1’de belirtilmiştir.
1-) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
a) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
e) Tablo -1 de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış
olmak.
f) Geçerliliği devam eden YDS’den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk
kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
g) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
2-) SINAV BAŞVURUSU VE SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN
DUYURULMASI
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
a) Başvurular; E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden
08 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitiminde (
Saat:17.30’da) sona erecektir.
b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal
Güvenlik Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru
şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu
tamamlayacaktır.
c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem
tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
d) Adaylar; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını
elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.
e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle
yazacaklardır.
f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
h) Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS
başarı puan sıralamasına göre yapılır.
3-) YAZILI SINAV VE YAZILI SINAV KONULARI
Yazılı sınav, Ankara ilinde 12 Temmuz 2020 tarihinde Saat: 10.00’da test usulde
yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet
(www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
Adayın sınavda, kimliğini açıkça ispat edebileceği nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport gibi belgelerin birini yanında bulundurması zorunludur.
Yazılı sınav sonuçları www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
a) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak
belirlenen alan bilgisi, genel yetenek, genel kültür ve Başkanlığın görev alanına
giren temel konulardan oluşur.
b) Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı sınav sorularının konu grupları
bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2 ve Tablo 3’ de
belirtilmiştir.
c) Yazılı sınav notu Giriş Sınav Komisyonu tarafından yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her
birinden altmış puandan az olmamak üzere ortalama en az yetmiş puan almak
gerekir.
d) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, Tablo -
1 de belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan
adaylardan KPSS puanı yüksek olan aday sözlü sınava çağrılır.
e) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit
edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınav kâğıtları geçersiz sayılır.
4-) SÖZLÜ SINAV VE SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce
sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle Kurumn internet adresinde
(www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir.
Sözlü sınavda adaylar;
a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına
ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.
Sorular, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan
üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir.
Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan
başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asil
aday ile puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana göre sıralanır, asil ve yedek
listeler Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak şartıyla 10 adet yedek
aday belirlenir. Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Giriş sınavında başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en
geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvuru belgeleri iade edilir.
5-) SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on
beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı veya elektronik olarak bildirilir.
Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.
6-) DİĞER HUSUSLAR
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında
bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu
yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında
yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz
bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

Aşağıda ise tabloya yer verilmiştir.

30 May 2020 - 19:50 - Kamu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.




Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?