Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB uzman yardımcısı alım ilanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecedeki kadrolara atanmak üzere boş bulunan 5 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecedeki kadrolara atanmak üzere boş bulunan 5 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecedeki kadrolara atanmak üzere boş bulunan 5 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecedeki kadrolara atanmak üzere boş bulunan 5 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümü ile Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren arşivcilik, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon ve bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

4. ÖSYM tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın “KPSSP 6” puan türünden en az 70 puan almış olmak,

5. İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak;

a. İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından en az 70 puan almış olmak veya,

b. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL CBT 155, TOEFL IBT 65, TOEFL PBT 470, TOEIC 775, FCE C, CAE C, CPE C düzeyinde puan almış olmak veya,

c. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından en az 6 puan almış olmak.

6. Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veyahut askerlik hizmetinden muaf olmak,

2 - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1. İş talep formu,

2. İki adet vesikalık fotoğraf,

3. Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi verilebilir),

4. Yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin aslı veya Noter tasdikli sureti (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi verilebilir),

5. Yüksek öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin fotokopisi,

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3 - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavına katılacak adayların, aşağıdaki başvuru adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve buna istenilen diğer belgeleri ekleyip, 29.09.2011-14.10.2011 tarihleri arasında saat 17:30’a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları için bölüm itibariyle ayrı sıralama yapılarak KPSS puan sırasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilk 12 aday sınava çağrılacaktır (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır). Arşivcilik, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri mezunları ise tek grup olarak değerlendirilip KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilk 8 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır). Giriş sınavı sonucunda, başarı sırasına göre bilgisayar bölümü mezunlarından 3 asil 1 yedek adayın, Arşivcilik, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri mezunlarından da 2 asil adayın sınavda başarılı olduğu kabul edilecektir.

5 - GİRİŞ SINAVININ KONULARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları için sınav, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bilgisayar programlama, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve İngilizce alanlarından yapılacak olup İngilizce soruları güncel herhangi bir konu ile ilgili olarak adayın İngilizce yapacağı kısa konuşmalar şeklinde cevaplanacaktır. Arşivcilik, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri mezunları için ise sınav, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik ve dokümantasyon, veri tabanı yönetimi ve İngilizce alanlarından yapılacak olup İngilizce soruları güncel herhangi konu ile ilgili olarak adayın İngilizce yapacağı kısa konuşmalar şeklinde cevaplanacaktır.

Giriş sınavında yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak not verilecektir.

Giriş sınavında değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonucunu gösterecektir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sınavda başarılı olan adayların sayısı yukarıda üniversite bölümleri itibariyle ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılıp yalnızca üniversite bölümleri itibariyle belirtilmiş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilerek sınav kazananlar listesi ilan edilecektir.

6 - SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

Sınav Tarihi: 1 KASIM 2011– Salı – Saat: 09.30

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4 Çankaya/ANKARA

7 - SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Başvuru süresinin sona ermesinden sonra adayların şahsen başvurusu üzerine sınav kimlik belgeleri sınav başvuru merkezince kendilerine teslim edilecek, sınav kimlik belgelerini almayan adaylara ise sınav kimlik belgeleri sınav günü elden teslim edilecektir.

8 - GİRİŞ SINAVI SONUCUNA GÖRE ATAMA

Giriş sınavını kazananlar Avrupa Birliği uzman yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları için Sınav Kazananlar Listesinde yer alan asil adaylardan atama olmadığı takdirde atama yapılmayan kadroya anılan listedeki bir adet yedek adayın ataması yapılır. Yedek adayın hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

25 Eyl 2011 - 19:58 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?