TÜİK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve...

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2012 ve 2013 KPSSP3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacak olup, her bir pozisyon için sınava katılmaya hak kazanacaklar; yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak 5 (beş) katı aday arasından seçilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabilecektir.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 4 katı olan; Ağ ve Güvenlik Uzmanı 7 yıllık, Sistem Uzmanı 7 yıllık ve Yazılım Mimarı için 10 yıllık mesleki deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.2

B - ÖZEL ŞARTLAR:

Ağ ve Güvenlik Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar )

1. Güncel bir ISP seviyesinde network tasarım, kurulum, optimizasyon ve hata yönetimi yapmış olmak,

2. Orta ve büyük ölçekli bir Bilgi İşlem Merkezlerinde ağ ve güvenlik yönetimi

konusunda en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

3. Data center tasarım, kurulum ve işletiminde çalışmış olmak,

4. Performans yönetimi yapmış olmak,

5. Farklı üreticilerin ekipmanlarını kurup yönetmiş olmak,

6. Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. Multi-site Linux/Unix işletim sistemleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak, veri iletişim teknolojileri (F/O, SDH, ATM, PCM, VDSL, Metro Ethernet) ile altyapı planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübe sahibi olmak, LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1.x Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

9. Penetrasyon testleri yapabilmek ve açıkları kapatabilmek

10. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı önleme sistemleri (IPS), Antivirüs yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

11. Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama sistemleri, Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) konularında tecrübe sahibi olmak,

12. Sistem Konfigürasyon ve log yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

13. Bulut Bilişim / Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

1. CCIE sertifikasına sahip olmak,

2. Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak,

3. ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

4. ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak ve en az bir projeyi başarıyla tamamlamış olmak,

5. CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

6. CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,

7. Uluslararası üreticilerde çalışmış olmak,

8. Yurt dışı projelerinde görev almış olmak,

3

Sistem Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katına kadar)

1. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

2. CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

3. Orta ve büyük ölçekli bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ ve Sistem yönetimi konusunda en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

4. Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. Multi-site Linux/Unix işletim sistemleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

6. Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak, Veri iletişim teknolojileri (F/O, SDH, ATM, PCM, VDSL, Metro Ethernet) ile altyapı planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübe sahibi olmak, LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1.x Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

7. Penetrasyon testleri yapabilmek ve açıkları kapatabilmek

8. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı önleme sistemleri (IPS), Antivirüs yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

9. Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama sistemleri, Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) konularında tecrübe sahibi olmak,

10. Sistem Konfigürasyon ve log yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

11. Bulut Bilişim / Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

1. Nesneye yönelik programlama konusunda tecrübeli olmak,

2. CCIE sertifikasına sahip olmak,

3. Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak,

4. ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

5. ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak ve en az bir projeyi başarıyla tamamlamış olmak,

6. CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

7. CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak.

8. ETL, Büyük veri ve NoSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.

9. COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 konularında bilgi sahibi olmak,

4

Yazılım Mimarı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katına kadar)

1. CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

2. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

3. OCP Java EE 5 ve üstü Web Component Developer ve/veya Sun CertifiedWeb Component Develeoper for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,

4. Yazılım projelerinde mezuniyet sonrası en az 10 yıl görev almış olmak,

5. Süreç yönetimi yazılımları, BPEL/BPMN standartları ve kural motoru kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

6. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, yazılım tasarım, Test otomasyonu, test yönetimi ve düzenli derleme araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,

7. Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak

8. Veritabanı yönetim sistemleri ve konusunda tecrübe sahibi olmak ve Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) bilgisine sahip olmak,

9. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

10. Web servisleri teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

1. EDI vb. B2B entegrasyon konularında tecrübe sahibi olmak,

2. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

3. Uluslararası bir kuruluştan “Enterprise Applications Integration – Professional”

sertifikasına sahip olmak,

4. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. ETL, Büyük veri ve NoSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.

6. CMMI 5 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ - TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1) Başvuru formu, (Kurumumuz internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) temin edilecektir.)

2) Özgeçmiş,

3) Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti,

4) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

5) En az iki (2) programlama dili bildiğini gösteren belgeler.

6) Çalışma süresini gösteren belgeler,

a) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü.

b) Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak belge.

7) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösterir diğer belgeler (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

5

8) Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması zorunludur.

9) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler, Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Web adresinde (www.tuik.gov.tr) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgeler ile beraber başvuruların en geç 08/11/2013 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Caddesi No:114 adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvururlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak, pozisyonlara göre alınacak kişi, Unvan ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden 5 katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi KPSS P3 PUANI x 0,7 + Yabancı Dil Puanı x 0,3

IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz Web adresinde (www.tuik.gov.tr) 15/11/2013 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV

Sınav Şekli ve Başarı

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.6

Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav

9-10/12/2013 günü saat: 10:00'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Necatibey Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

VI. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için brüt tutar (Temmuz-Aralık 2013 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 3.572,69 TL) sözleşme ücret tavanının, özel şartlar başlığı altında ki pozisyonlar için belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak, Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VII. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA

Web : www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Genel şartlar için)

0 (312) 410 03 17

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı (Özel şartlar için) 0 (312) 410 04 74

21 Eki 2013 - 12:11 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?