Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15...

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5- İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMAEczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Analitik kimya alanında uzman olmak ve proteinlerin NMR yardımıyla biyofiziksel analizi konusunda çalışmış olmak.Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe

Yardımcı Doçent

1

1

20. yüzyıl Fransız Felsefesinde varlık ve insan ilişkisi konusunda çalışmış olmak.Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Profesör

1

1

Türk ortodoksları konusunda çalışmış olmak.Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

Türkiye’de muhacir ve mülteciler konusunda çalışmaları olmak.Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı modelleşme sürecinin yönetim, siyaset ve diplomasi konuları üzerine disiplinlerarası çalışmaları olmak.Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

Şehir tarihi konusunda çalışmaları olmak.Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

Yeniçağ Balkan tarihi konusunda çalışmış olmak.Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

17. ve 18. Yüzyıl Divan Edebiyatı, Ahilik ve Bektaşi Edebiyatı alanında çalışmış olmak.Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yardımcı doçent

1

1

Ankara ili ağızları üzerine çalışmaları olmak.Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

İyonomerlerin ESR yöntemi ile incelenmesi konusunda çalışmış olmak.Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Doçent

1

1

Talyum tabanlı süper iletkenler konusunda çalışmaları olmak.Fen Fakültesi

Fizik

Matematiksel Fizik

Doçent

1

1

Kompleks ve kuantum mekaniği alanında çalışmaları olmak.Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Profesör

1

1

Yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile katı malzemelerin temel fiziksel özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik Teorisi

Profesör

1

1

Sanal deney tasarımı konusu üzerine çalışması olmak.Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Fotosentez Kimyası üzerine çalışmaları olmak.Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Yaklaşım teorisinde çalışmaları olmak.Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Yardımcı Doçent

1

1

Burger denkleminin kontrol problemleri konusunda çalışmaları olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Artırılmış gerçeklik konusunda çalışmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Profesör

1

1

 Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim yönetimi, teftişi, planlama ve ekonomisi alanında ilköğretim okullarının başarı durumlarına göre yöneticilerin duygusal zekaları ve öğretmenlerin öz yeterlilikleri arasındaki ilişki üzerine doktora çalışması yapmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

Uluslararası sınavlar ve HLM analizi üzerine çalışmaları olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yardımcı Doçent

1

1

Performansa dayalı durum belirleme konusunda çalışması olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yardımcı Doçent

1

1

Ölçmede değişmezlik konusunda çalışmaları olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Piyano pedogojisi alanında doktora yapmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen eğitimi konusunda çalışmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Araştırma soruşturma tabanlı öğrenme yaklaşımı üzerine çalışmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Kimya eğitiminde doktora yapmış olmak ve düşünce deneyleri ile kimya öğretimi konusunda çalışmış olmak ve İngilizce ders anlatabiliyor olmak.(ÜDS/YDS 90 ve üzeri olmak)Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Erken çocuklukta kaynaştırmada öğrenci tutum ve davranışları ve kaynaştırma öğrencileri için yapılan öğretimsel uyarlamalar konusunda çalışmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Oyun davranışları konusunda kültürlerarası çalışmaları olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Okul öncesi eğitimde program geliştirme ve etkin öğrenme ve fen, matematik eğitimi ve teknolojinin kullanımı konularında çalışmaları bulunmak.Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

1

Biyoetik eğitimi konusunda çalışmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini sosyal bilgiler eğitimi alanında yapmış olmak ve sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin öğrenci alanları üzerine çalışma yapmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Çevre eğitimi alanında çalışmaları olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

En az 1 yıl yurtdışında harita ve küre becerileri konusunda çalışmaları olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve Özbek Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını modern Arap edebiyatında yapmış olmakGazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Avrupa ortak başvuru metni konusunda müfredat geliştirme alanında çalışmış olmak.Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

İngilizce yazma eğitimi ve kültür ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

1

Eşin mirasçılığı ve boşanma hukukunda yayın yapmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Profesör

1

1

Sosyal Hukuk alanında çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Rejim değişimi modelleri üzerine çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Sağlık ekonomisi ve ekonometrisi alanında çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Nicel karar yöntemleri konusunda çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Para teorisi ve politikası, uygulamalı ekonometri, matematiksel iktisat ve makro ekonometri alanlarında çalışmaları olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası iktisat, uluslararası ekonomik entegrasyon ve gümrük birliği teorisi alanında çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Döviz kuru değişkenliği, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, eğitimin getirisi ve gümrük birliği konularında çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Para, bankacılık, enflasyon, faiz, finansal küreselleşme, finansal gelişme ve sınır ticareti konularında çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Gayrimenkul değerlendirmesi konusunda çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını birincil ve ikincil verilerin kullanımı yoluyla Antalya ili turizm talep tahmini üzerine yapmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

1

Korporatizm ve Türkiye’de Tek Parti yönetimi konusunda çalışmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 

Profesör

1

1

Sağlık sigortacılığı konusunda çalışmış olmak.İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doçent

1

1

Kültür, sanat, edebiyat ve şiir dergileri üzerine çalışmaları bulunmak.İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

Medya etkileri ve haber sosyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

Basın Dili ve Edebiyat alanında çalışması olmak ve bu alanlarda ders vermiş olmak.İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

1

1

Türkiye’nin tanıtımı, ulusal kimlik ve kamu diplomasisi alanında çalışmaları olmak.Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doçent

1

1

Tasarım yönetimi ve ekonomisi alanında çalışmaları olmak.Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Yerel kalkınmada yenilik ve firma ağları üzerine çalışmaları olmak.Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

1

1

Şehir ve bölge ekolojisi konusunda çalışması olmak.Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Sanal ağlarda kaynak paylaşımı ve ölçüm teknikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Esnek üretim sistemleri ve otomatik depolama ve boşaltma sistemleri üzerine çalışmaları olmak.Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Çok amaçlı bulanık matematiksel programlama konusunda çalışmaları olmak.Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Termoelastik cisimlerde dalga yayılması ve kayma bandı oluşumu konusunda çalışması olmak.Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Biyolojik yöntem ve geotekstil kullanarak zeminlerin mühendislik özelliklerini iyileştirme konusunda çalışmaları olmak.Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Betonarme boşluklu dolgu duvarları ve betonarme elemanların güçlendirmesi konularında çalışmış olmak.Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Akışkan yataklı sistemler konusunda çalışmış olmak.Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Hidrojen depolama ve PEM yakıt pili modelleme konusunda çalışmaları olmak.Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

 

Doçent

1

1

Bitki sistematiği alanında doçentliğini almış olup, Salvia ve numerik taksonomik konularında çalışmaları olmak.Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

 

Yardımcı Doçent

1

1

Cebir ve Sayılar teorisi alanında doktora yapmış olup matris teori ve sayı dizileri konularında çalışmaları olmak.Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

 

Yardımcı Doçent

1

1

Yakınçağ alanında doktora yapmış olup,19.yüzyılda Doğu Anadolu’da nüfus, aile ve toplum yapısı üzerinde çalışmaları olmak.Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Ortopedik rehabilitasyon alanında çalışmış olmak.Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Yetişkin psikiyatri hastalarının yardım arama davranışları üzerine çalışmış olmak.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

Yardımcı Doçent

3

1

İşitme engellilerde denge dağılımının incelenmesi konusunda çalışmış olmak.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

Yardımcı Doçent

3

1

KOSGEB ve DPT proje deneyimi olmak.Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Geleneksel Türk süslemeleri ve mobilya tarihi konusunda çalışmaları olmak.Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Biyomedikal sinyallerin işlenmesi konusunda çalışmaları olmak.Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Dönel geometrik unsurlarla parça modelleme ve BSD kodu türetme konusunda çalışmış olmak.Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Alışılmamış imalat teknolojileri alanında yüksek güçlü fiber Q anahtarlı Nd:YAG ve ultra hızlı lazerle makro/mikro üretim konularında çalışmış olmak.Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Mühendislik fakültesinden mezun olmak ve kurutma sistemleri konusunda çalışmış olmak.Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Toz enjeksiyon kalıplama alanında çalışmaları olmak.Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Montaj sırası planlama konusunda çalışmış olmak.Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Metalik köpükler ve zırh malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Trigeminovasküler sistemin deneysel subaraknoid kanama sonrası vazospazma etkisi üzerine çalışması olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Deneysel serebral iskemi ve spinal kord travması konusunda çalışması olmakTıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Pediatrik beyin cerrahisi konusunda yurtdışı deneyimi olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Kornea endotel transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

İntravitreal immunomodulatörler alanında çalışması olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Jinokolojide moleküler tanı ve tedavi yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

 Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

 Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Mikro cerrahi eğitim sertifikası olmak ve orta kulak implantları konusunda çalışmalar yapmış olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Posterior fossa ve akustik tümör cerrahisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk nefroloji anında 1 yıl yurtdışı deneyimi olmak ve Çocuk nefrolojisi ve çocuk böbrek transplantasyonu alanında deneyimli olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk acil deneyimi olmak ve çocuk acil zehirlenmeler konusunda yayınları olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olmak ve Pankreas adacık hücre nakli çalışmalarında tecrübe sahibi olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olmak ve Yan dal uzmanlık sonrası en az 3 yıl Yükseköğretim kurumlarında çalışmış olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Acil

Doçent

1

1

Acil ultrasonografi konusunda deneyimli olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak ve tıbbi biyokimya alanında uzman olmak Oksidatif stres ve iskemi/reperfüzyon hasarı modelleri üzerine çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak ve tıbbi biyokimya alanında uzman olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve akım sitometrisi sertifikası olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak ve tıbbi biyokimya alanında Uzman olmak Kafeik asit Fenetil esterin antineoplastik etkileri konusunda çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve Nanobiyoteknoloji, ilaç salım sistemleri ve ileri spektroskopik yöntemlerin biyolojik uygulamalarda kullanılmaları üzerine çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Rejeneratif tıp, ilaç salım sistemleri, sinir bilimleri ve nanobiyoteknoloji alanında yayınları olmak.Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

Doçent

1

1

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda en az 10 yıl deneyimi olmak.Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

Doçent

1

1

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda en az 10


11 Ara 2013 - 11:27 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2021 Asgari ücret Ne Kadar Olmalı ?