Mezun Olduktan Sonra Kimsenin Elini Uzatmadığı Bölümler!!! (KPSS CAFE Özel Haber)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü mezunlarının dramını gözler önüne sereceğiz… Bölüm mezunları perişan haldeler… Bırakın devlet atamasını, özel kurumların dahi böyle bir bölüm olduğunu bilmediklerinden, iş bulma sıkıntılarından bahsediyorlar.

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü mezunlarının dramını gözler önüne sereceğiz… Bölüm mezunları perişan haldeler… Bırakın devlet atamasını, özel kurumların dahi böyle bir bölüm olduğunu bilmediklerinden, iş bulma sıkıntılarından bahsediyorlar....

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü mezunlarının dramını gözler önüne sereceğiz… Bölüm mezunları perişan haldeler… Bırakın devlet atamasını, özel kurumların dahi böyle bir bölüm olduğunu bilmediklerinden, iş bulma sıkıntılarından bahsediyorlar. Doğal olarak onlar da okudukları bölüm ile ilgili işler yapmak istiyorlar… (KPSS CAFE)

 

4B Sözleşmeli dahi alınmayan Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü mezunları çözüm üretilmesini istiyor. Kendileri makul oranda çözümler üretmiş.  Sadece seslerini birilerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Maduriyetleri açık bir şekilde ortada… Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü ile hemen hemen aynı dersleri hatta farklı derslerde almalarına rağmen neden bu durumda olduklarını merak ediyorlar… İstekleri ise alım yapılırken Tıbbi Dökümantasyon bölümü yanında Sağlık İşletmeciliği bölümü öğrencileri de başvurabilir ibaresi görmek…  Bir çözüm getirilmezse onlarda şu soruyu sormakta çok haklı: “ Biz Neden Üniversite Okuduk?”… Kendiler staj yaparken bile nerede, nasıl staj yapacaklarını bilemiyorlar. Yönergeleri eksik, kendilerine yeterli bilgi verecek bir belge bulamıyorlar. Bir çok sağlık kurumunda yönetimi doktorların yürüttüğünü görüyoruz. Böyle bir ortamda Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünün aslında çok faydalı olabilecek bir bölüm olduğunu anlamak zor olmasa gerek… Eğer halen bu maduriyetler devam edecekse bu bölüm bir an önce kapanmalı ve daha fazla kişinin canının yanmasına engel olunmalı… Bir an önce bu bölüm özel hastanelerde çalışanı bulundurulması gereken bir branş haline getirilmeli… (KPSS CAFE)

 

Sağlık Yönetimi Bölümünün Önündeki Engeller…

(KPSS CAFE)

 

- 657 Sayılı DMK’ nın 36. maddesinde memurlar için tesis edilen sınıflar içinde III. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında meslek grupları sayılırken “Sağlık yönetimi/İdareciliği” de bu sınıfta bir meslek grubu olarak belirtilmiş olmasına rağmen, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile burada “sağlık yönetimi/ idarecisi” kadrosu oluşturulmadığı için kadrosuzluk gibi bir problemle karşı karşıya kalınmıştır.

 

 

-Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Sağlıkta Dönüşüm çalışmalarında ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı kapsamında, profesyonel anlamda sağlık kurumları yöneticiliği ve hastane işletmeciliğine öncelikli olarak vurgu yapılmalıdır.

 

 

-Sağlık yönetimi/idaresi mezunlarının dışında büyük sorun yaratan konulardan biri de bu göreve diğer bölüm mezunlarından yığılma olmasıdır. Yıllardır özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde meslektaşlarımız dışında atamalar yapıldığı için sağlık yönetimi mezunları böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmakta. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmekte. Sağlık yönetimi alanında hızla artan mezunlarımızın kamuda en verimli şekilde değerlendirilmelidir.

 

- Sağlık hizmetini; planlarken, parasını verirken, sunarken ve denetlerken iyi yönetmeli ve sağlık alanındaki sorunların çözümünde, odağımıza ‘’sağlık yönetimini’’ koymalıyız.

 

 

-Kamu hastanelerin yaşanan tıkanıklığı gidermek, verimliliğini artırmak mecburiyetini hisseden sağlık bakanlığı profesyonel sağlık yöneticileri desteklemekte üniversitede kontenjanları artırmak ve gerekli mevzuat düzenlemeleri yapmak için elinden gelini yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı gereken düzenlemeleri yapmak için kolları sıvamış durumda yeni mevzuat çalışmaları ve yasal düzenlemelerle sağlık yöneticileri hak ettikleri yerlere gelmek için hiçbir mevzuat engeline takılmayacaklardır.

 

 

-Tıp ve sağlık sektöründe Türkiye avantajlı. Kendi içimizden çok dışarıya hizmet vereceğiz. Avrupa nüfusu yaşlanıyor. Sağlık- sosyal güvenlik harcamaları artıyor. Türkiye sınır ötesi bu tip müşteri taleplerine daha ucuza cevap verebilmeli. Önümüzdeki yirmi yılda hem Avrupalı, hem Amerikalı bütün sağlık kurumları burada olacak. Birkaç sene sonra dış müşterilere hizmet vermek üzere hazır olmalıyız. Bizde 10 bin dolara sağlık bakımı, Batı’da 70 bin dolara yapılıyor. Bu fiyat farkından faydalanmalıyız. Sağlık yöneticilerine ihtiyaç var. Bizde iyi cerrah, doktor var. Ama bir özel hastaneyi etkin yönetip, onun rekabet gücünü artıracak, onu finansal anlamda düşünecek yöneticilere ihtiyaç var.

 

 

-“Cumhuriyet’ten sonra diğer tüm sektörlerde yönetim vardı ama sağlıkta yirmi yıl öncesine kadar yönetimin öneminin anlaşılamaması şaşılacak bir şeydir”

 

 

-Sağlık yönetiminin önündeki engelleri çözmek, biz sağlık yönetimi örgencilerine büyük pay düşmektedir. Unutulmamalı ki biz sağlık yönetimi öğrencileri olarak, hastane yöneticiliğinde profesyonel olarak yetişmekteyiz. Başka bölümlerden( kamu yönetimi, işletme su ürünleri, biyoloji….) hastane yöneticiliğine atanmalar oluyorsa buda gösteriyor ki sağlık alanında, sağlık yönetimi öğrencileri olarak yeterince uzmanlaşamıyoruz.

 

 

 

 

 

Sağlık Yönetimi bölümü hakkında merak edilen sorular ve cavaplar…

(KPSS CAFE)

 

-Sağlık yönetimi bölümü hakkında bilgi verebilir misin?

 

Çağdaş ve modern sağlık idareciliği/ yöneticiliği temeline dayanan profesyonel Sağlık idarecisi ihtiyacının kurumlarda karşılanamaması nedeniyle sağlık hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, icrası ve denetlenmesinde sorunlar oluşmaktadır. Kaynaklar yeterince verimli, etkili, ekonomik, erişilebilir ve kaliteli olarak kullanılamamaktadır. Bunlar yönetimin görevleridir ve yönetim görevini profesyonel yöneticilerin yerine getirmesi halinde amaçlara ulaşılabilir, sağlık hizmetlerinin iyileşmesine katkıda bulunulabilir. Çağımızda işbölümü ve uzmanlaşmanın artması sonucunda genel yönetim dışında kamu yönetimi, işletme yönetimi, turizm yönetimi, okul yönetimi, otelcilik yönetimi gibi alanlarda üniversite öğrenimi verilirken sağlık yönetimi alanında da profesyonel yönetici eğitimi özel bir önem kazanmıştır. Son yıllarda yazılı ve görsel basında yer verilen araştırma sonuçlarına göre ,sağlık kurumları yönetimi, 21. yüzyılın gözde meslekleri arasında gösterilmektedir.

 

- Sağlık kurumları işletmecili hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Sağlık kurumları işletmeciliği 2 yıllık olup, Programın Amacı: Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sağlık kurumları işletmeciliği programında matematik, bilgisayar, ekonomi, işletme, istatistik, hukuk, özgür kuramı ve tasarımı, tıbbi sosyoloji, sağlık işletmelerinde finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, sağlık politikası ve planlaması sosyal politika ve sağlık sigortacılığı, sağlık ve etik, koruyucu sağlık hizmetleri yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Bu programda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

 

-Sağlık yönetimi hangi üniversitelerde var, sıralamaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

DİCLE SAĞLIK YÖNETİMİ 91.900

ACIBADEM SAĞLIK YÖNETİMİ 40.500TAM BURSLU, AFYON KOCATEPE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ 150.000 177.00(İ.Ö), AKSARAY SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ 162.000, ANKARA SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ64.300 BAŞKENT SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 56.300 TAM BURSLU, CUMHURİYET SAĞLIK YÖNETİMİ 96.900 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ 116.000, GAZİOSMANPAŞA SAĞLIK YÖNETİMİ——HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ 56.100, İSTANBUL AREL SAĞLIK YÖNETİMİ— ,BİLİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ 67.000 TAM BURSLU, MEDİPOL SAĞLIK YÖNETİMİ 51.000 TAM BURSLU, İSTANBUL SAĞLIK YÖNETİMİ 65.000 KIRIKKALE SAĞLIK YÖNETİMİ 92.900, MARMARA SAĞLIK YÖNETİMİ 66.400, OKAN SAĞLIK YÖNETİMİ 77.200TAMBURSLU, SELÇUKSAĞLIK YÖNETİMİ 81.800 98.400(İ.Ö), SDÜ SAĞLIK YÖNETİMİ 88.100 99.800(İ.Ö), YENİYÜZYIL SAĞLIK YÖNETİMİ 79.800 TAM BURSLU, DOĞU AKDENİZ SAĞLIK YÖNETİMİ 150.00, GİRNE AMERİKAN SAĞLIK YÖNETİMİ —-, LEFKE AVRUPASAĞLIK YÖNETİMİ——, MUŞ ALPARSLAN SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ 195.000,YAKIN DOĞU SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ…., GÜMÜŞHANE SAĞLIK YÖNETİMİ 187.000 213.000(İ.Ö)

 

-Sağlık yönetimi bölümü kpss atamaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Sağlık yönetimi, en son kpss atanmaları 2010-2011 yılarında gerçekleşti. Ondan önce belli sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu sıkıntıları gidermek için sağlık bakanlığı tarafından yürütülen sağlıkta dönüşüm çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. kpss de 74 alanda tercih yapmış bulunmakta, 85 alanda tercih yapmış bulunmakta 93 alanda tercih yapmış bulunmaktadır. Ülkemizin hastane ihtiyaçlarına göre kadro belirlenmektedir. Tam olarak hastane yöneticiliğine yıldan yıla kaç kişinin atanacağı belirsizlik hakim olmaktadır.

 

-Sağlık yönetimi hangi fakültelerde bulunmaktadır?

 

İktisat ve idari bilimler fakültesi, Sağlık bilimleri fakültesi, Sağlık yönetimi yüksekokul gibi fakültelerde sağlık yönetimi öğrencilerine eğitim verilmektedir.

 

-Sağlık yönetimi bölümü hangi fakülte çatısı altında avantajlıdır?

 

Sağlık yönetimi, üniversitelerin farklı fakültelerin çatısı altında bulunmaktadır. Bu fakültelerden en avantajlı iktisadi ve idari bilimler fakültesidir. Çünkü bu fakülte çatısı altında bulunan( işletme , kamu muhasebe, iktisat, uluslar arası ilişkiler…..) bölümleri kpss yle tercih yapabilirsiniz.

 

-İktisadi ve idari bilimler fakültesinde bulunan sağlık yönetimi, hangi üniversitelerde bulunmaktadır?

 

Dicle üniversitesi, Hacettepe üniversitesi, Süleyman Demirel üniversitesi, Okan üniversitesinde sağlık yönetimi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde bulunmaktadır.

 

-Sağlık yönetimi bölümünde mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilirim?

 

Sağlık yönetimi, hastanenin farklı yöneticilik departmanlarında çalışabilirsiniz. Gelişiminize bağlı olarak hastane müdür ve müdür yardımcı, il sağlık müdürlüğüne kadar yükselebilirsiniz.

 

-Sağlık yönetiminde mezun olduktan sonra ne kadar ücret alabilirim?

 

Sağlık yönetimi gelişim isteyen meslekler arasında bulunmaktadır. Gelişimize bağlı olarak ücretinizde değişim gösterecektir.

 

-Sağlıkta dönüşüm çalışmalarında sağlık yöneticiliğine verilen destek hakkında bilgi verebilir misin?

 

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASINA AKTİF KATILIM SAĞLANACAKTIR. HEKİMLERİN İŞLETME YÖNETİCİLİĞNDE İSTİHDAM EDİLMESİ , HEM HEKİME YAPILAN YATIRIMIN AMACI DIŞINDA KULLANILMASINI BERABERİNDE GETİRMEKTE, HEM DE DENEYIMSIZ YÖNETİCİLER ORTAYA ÇIKARMAKTADIR. SAĞLIK SİSTEMİ YÖNETİCİLİĞİNİN HEKIMLIKTEN BAĞIMSIZ BİR DİSİPLİN OLARAK GÜÇLENMESİ İÇİN GEREKEN PLANLAMA, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM FAALİYETLERİNE ÖNEM VE ÖNCELİK VERİLECEKTIR.

 

-Vhki hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Vhki sadece sağlık yöneticiliği okuyan öğrenciler için geçerlidir. Buna bakılacak olursa,

başka bölümlerden okuyan öğrenciler hastane yöneticiliğinden mahrum bıraklıcaktır. Başka bölümlerden kamu hastanelerine atanmalar gerçekleşmesi bugüne kadar büyük sorunlar teşkil etmekteydi. Yapılan bu çalışmayla bu sorun çözüme kavuşturulmuş görünüyor.

 

-Sağlık yöneticiliğin de stajyerlik konusunda bahsedebilir misiniz?

 

Her üniversitenin kendisine göre stajyerlik imkanları var. Baktığımızda genelde 4.ncü senenin ikinci dönemde zorunlu stajyerlik söz konusu. Gönüllü olarak 2 nci sınıftan sonrada stajyerlik yapabilirsiniz.

 

-Bugüne kadar sağlık yöneticiliğinde yasalar nezlinde en büyük sıkıntı nedir?

 

190 sayılı genel kadro kararnamesiyle sağlık yöneticiliği için tam olarak kadro belirtilmemiştir. Yapılan çalışmayla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı kabul edildi. Tasarıya göre, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, Bakanlığın ilgili kuruluşu statüsünde birliğe dönüştürülecek. Tasarıyla genel sekreter, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, mali hizmetler başkanı, uzman ve hastane yöneticisi pozisyonları kapsamında, 2 bin 860 yeni kadro ihdas edilecek. Ama suna dikkatiniz i çekmek isterim. 2bin 860 kadro sağlık yöneticilerine verilmesi için ‘’ sağlık yöneticiliğine’’ vurgu yapılmalıdır.

 

-Sağlık yönetimi bölümü devlet nezlinde hangi yasayla tanılmaktadır?

 

657 Sayılı DMK’ nın 36. maddesinde memurlar için tesis edilen sınıflar içinde III. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında meslek grupları sayılırken “Sağlık yönetimi/İdareciliğide’’ bu meslek grubunda yer almaktadır.

 

- Sağlık yönetimi bölümün de bugüne kadar yapılan en büyük hata nedir, bu konuda bilgilrinizi alabilir miyiz?

 

Sağlık yönetimi bölümünde, bugüne kadar yapılan en büyük hata başka bölümlerden atanmalar olmasıdır. Şuna bakmak lazım. Bugüne kadar sağlık yöneticileri neredeydiler? Sağlık yönetiminde profesyonel olarak gelişim göstermemize rağmen başka bölümlerden atanmalar gerçekleşiyorsa bu da gösteriyor ki sağlık yöneticiliğinde yeterice uzmanlaşamıyoruz. Sağlık yöneticileri olarak bugüne kadar başka kurumlardan şikayet duyarken, insan oğlunun yapısı gereği özeleştiriden hep kaçınmışızdır.

 

 

 

SAYIN BAKANIMIZDAN BÖLÜM MEZUNLARININ İSTEKLERİ…

(KPSS CAFE)

 

Görev Tanımlarının biran önce yapılması ve bölümü Artık bir BRANŞ bölümü yapılmasını istiyoruz.

Planlı bir şekilde milli eğitim ve YÖK iş birliğiyle üniversite kontenjanlarını hazırlasın.

Bir süre mezun şuan donanımlı bir şekilde göreve hazır bir şekilde beklemekte.

Genel sekreter atamalarında sadece sağlık yöneticilerine 8 yılık koşullu 4  yıla mali ve idari işler başkanlığında ise 2 sene olmasını istiyoruz çünkü zaten 4 sene o eğitimi alıp yanında da 2 sene tecrübe yeterli olacağının kanaatindeyim.

 

 

PEKİ NEDİR SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ… NE DİYE TANIMLANMIŞTIR???

 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

02.03.2011

TANIM

Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

 

GÖREVLER

İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.

İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.

Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.

Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.

Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.

Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.

Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.

Muayene ve sağlık ücretini saptar,

Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;

Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,

Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,

Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,

Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,

Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,

Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları programa göre lisans veya ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

 

MESLEKTE İLERLEME

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

KPSS CAFE Haber Editörü: Sinan YILMAZ

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu haber Aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır…

26 Ara 2012 - 13:09 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler