Yıldırım Beyazıt Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(12 Aralık 2012)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:   1.

 

 

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

 

2. Profesör...

 

 

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

 

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CDyi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

 

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CDyi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

 

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CDyi ekleyerek İslami İlimler Fakültesi kadrolarına başvuran adaylar Personel Daire Başkanlığına, diğerleri İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

 

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

9. Başvuru adresi:

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

 

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :1 Ulus/ANKARA

 

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Profesör kadrosu Hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklamaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Doçent

1

1

Türk ve İslam felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Etik ve ahlak üzerine çalışmalar yapmış olmak.İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

 

Yardımcı Doçent

3

1

Bölgesel kalkınma alanında çalışmalar yapmış olmak.İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

Orta Asya Türk Halk Kültürleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

3

1

Tasavvuf, irfan geleneği ve hadis konularında çalışmaları olmak.İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

1

Kur'an'ın nüzul süresi ve Kur'an araştırmaları hakkında çalışmaları olmak.İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Geliştirmesi

Profesör

1

1

Çalışma ilişkileri, iş güvenliği ve sağlık alanlarında araştırmalar yapmış olmak.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Çelik-beton kompozit kirişlerde yorulma konularında ve betonarme yapıların güçlendirilmesi alanlarında çalışmış olmak.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Malzemelerin mekanik ve elektrik ( dielektrik , piezoelektrik ) özellikler, mikroyapı kontrolü, Akustik transdüser tasarımı ve üretimi konularında çalışmış olmak.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Kodlama Teorisi, Kriptoloji, Bilgi Güvenliği konularında çalışmış olmak.Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

3

1

İç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, inmeli hastalarda egzersiz uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, zihinsel engelli çocuklarda cinsel istismar konusunda çalışmaları olmak.Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

3

1

Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, kalp-damar cerrahisi ve hasta bakımı konularında çalışmaları olmak.Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Profesör

1

1

Kadın hakları ve psikiyatrik sosyal hizmet konularında çalışmaları olmak.Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Profesör

1

1

Maliye ve bütçe teorisi, bütçe teknikleri uygulamaları ve mali planlama alanlarında çalışmaları bulunmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Robotik cerrahi ve tiroid cerrahisi konularında tecrübesi olmak. Deneysel diyabet ve iskemi reperfüzyon hasarı ile ilgili çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

3

1

Oftalmolojide nanoteknoloji uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

3

1

Refraktif cerrahi konusunda çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

TAVİ ve EVAR konularında deneyimi olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

2

1

Ses hastalıkları, ses analiz sistemleri ve uyku apnesi konularında deneyimli olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Penil Revaskülarizasyon cerrahisi ve Peyronie's hastalığının cerrahi tedavisi konularında çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Üroonkoloji ve robotik üroloji konularında çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

2

1

Kırsal hekimlik konusunda çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

3

1

Romatoloji ve elektronöromiyografi konularında çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Kemik iliği transplantasyonu , kan bankacılığı ve Multipl myelom konularında çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

Gastrointestinal sistem tümörleri ve mide CA'da neoadjuvan tedavi konularında çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

1

EMG ve EEG konularında deneyimi olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

1

EMG ve EEG konularında deneyimi olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Nonvasküler girişimsel radyoloji, perkütan biyopsiler konusunda çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Klinik anatomi ile ilgili çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yardımcı Doçent

3

1

Kraniyal morfoloji konusunda çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

1

Alanında saha çalışmalarında yer almış olmak.


12 Ara 2012 - 10:21 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?