Mersin Tarsus SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.

 

TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.09 .2012 tarih ve 35 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen...

 


TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.09 .2012 tarih ve 35 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan sözlü sınav ile 8 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanlı personel istihdam edilecektir.


BAŞVURU TARİHLERİ: 17.09.2012 - 24.09.2012


EN SON EVRAK TESLİM TARİHİ: 28.09.2012


BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular internet üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV Personel Alım İlanları http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online şeklinde olacaktır.


MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 01.10.2012 P.TESİ SAAT 09:00


MÜLAKAAT YERİ : Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER


A) GENEL ŞARTLAR


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3) Müracaat tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak,


 


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;


kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa


Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan


kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak


7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.


B) ÖZEL ŞARTLAR


1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.


 


2-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında


KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.(2011-2012 yılı)


 


3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.


 


4- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)


 


5- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrubeli olmak)


 


6-Tarsusta ikamet ediyor olmak.(Başvuru tarihinden itibaren ikametini Tarsusa alanların başvuruları kabul edilmeyecektir.)


 


7-İşe alımı kabul edilen adayların işe başladıkları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde 20.000,00 T.L.(yirmi bin) tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.


2-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:


İŞİN ÖZETİ: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere "Sosyal İnceleme Raporunu" hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.


ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi


ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)


ÇALIŞMA KOŞULLARI:


Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00


 


Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer.


Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.


İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)


 


3- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev veya


cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).


2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi


3-Yerleşim yeri belgesi


4-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.


5-Diploma fotokopisi.


6-Adli sicil belgesi.


7-Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi


8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe


neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi


konulardan bahsedilecektir).


9-Ehliyet Belgesi fotokopisi,


10- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge


11- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi.(2011 veya 2012)


12-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu.(Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)


 


4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI


1- Başvuruda bulunacak adayların, istenilen belgelerle birlikte 28.09.2012 Cuma günü saat 17.00a kadar Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus (Muhasebe Bürosu) adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.Evrak teslim eden adaylara Evrak teslim alındı belgesi verilecektir.Evrak teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


3- Sözlü sınav hakkı kazanan adaylar istenen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini mülakat tarihinden (01.10.2012) önce ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.


4-Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. İnceleme sonucunda nitelikleri uygun olan ve KPSSP3 puanına göre en yüksek puana sahip ilk 24 aday sözlü sınav yapılmak üzere mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak adayların isimleri http://www.tarsus.gov.tr sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacak olup 01.10.2012 tarihinde Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonunda Saat 09:00 da sözlü sınav yapılacaktır.


5- Sınav Komisyonu tarafından başarılı gösterilen 8 aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) yetkililerinin değerlendirilmesi adına SYGM ne iletilecektir.SYGM yetkililerinin işe alım talebini değerlendirmesi ile beraber, durumu kabul edilen adaylarla sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanacak adayların isimleri http://www.tarsus.gov.tr sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır.


6- Vakfımız mülakat sonucunda istediği sayıda personel alıp almamakta serbesttir.


7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ


Müracaat yeri: Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


Reşadiye Mah. Fatih Özel İdare İşhanı Kat: 2 Tarsus/MERSİN


Tarsus SYD Vakfı : (324) 613 98 20- 614 70 40


e-posta: [email protected]


İLANEN DUYURULUR.

14 Eyl 2012 - 21:43 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?