Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli olarak hemşire alımında bulunacak.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli olarak hemşire alımında bulunacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans" 2014 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü

esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

DİŞ HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

Hemşire

20

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

1- Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesi'nde belirtilen şartlara haiz bulunmaları.

2- Adaylar, Lisans düzeyinde 2014 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

4- Müracaatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine kadar; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://erdogan.edu.tr/idari/personel/web adresinden temin edilecek örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Sonuçlar ilgili KPSS puan sıralaması dikkate alınarak; başvuru bitim tarihini takip eden 10 iş günü içinde http ://erdo gan. edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

6- 4/B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren l(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru Formuna eklenmek üzere;

1- Diploma veya mezuniyet belgesi ömeği(diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idarece görülecek ve fotokopisi alınacaktır).

2- 2014 KPSS Sonuç Belgesi.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- 1 adet vesikalık fotoğraf(başvuru formuna eklenecektir).

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDEN REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve Su Ürünleri Fakültesinin Eğitim-

Öğretim ve Araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda (1 adet) Uzak Yol Kaptanı, (1 adet) Makine Zabiti, (1 adet) Usta Gemici ve (1 adet) Gemici pozisyonlarında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

Başvuracak adayların:

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,

3- Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.erdogan.edu.tr/idari/personel web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

2- İlan ekinde görülen başvuru formu,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 1 adet vesikalık fotoğraf ( Başvuru formuna ),

5- Başvurulan pozisyon için bu ilanda belirtilen belgeler ( asılları mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

1. UZAK YOL KAPTANI:

a. Eğitim Durumu:

1 .Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

b. Sahip Olunması Gereken Belgeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Uzak Yol Kaptan Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, Genel Telsiz Operatör Yeterliliği Belgesi (GOC, GMDSS Genaral Radio Oparator)

3. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri: Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterliliği Belgesi

4. Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi

5. Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi/ECDIS Belgesi

6. Köprü Üstü Kaynak Yönetimi/BRM Belgesi

7. Radar Gözlem ve Pilotlama Eğitimi Belgesi

8. Can Kurtarma Araçlarım Kullanama Yeterliliği Eğitim Belgesi

9. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitim Belgesi

10. Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

11. Tıbbi Bakım Eğitimi Belgesi

12. Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi

13. İlk Yardım Eğitimi Belgesi

14. Otomatik Radar Pilotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi Belgesi.

15. İleri Yangınla Mücadele Belgesi

16. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

17. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş "Denizci Eğitimci Belgesi".

18. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

19. 2014-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Müracaat eden adayların birden fazla olması durumunda sıralama, 2014-KPSS B grubu/KPSSP3 puanları dikkate alınarak yapılacaktır.)

c. Tecrübe: Belgelendirmek kavdıvla;

1. En az bir (1) yılı uluslararası sefer yapan gemilerde kaptanlık olmak üzere en az beş (5) yıllık deniz tecrübesine sahibi olmak bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

2. En az bir yıl römorkör kaptanlığı yapmış olmak Başkanlığından alınacak hizmet veya personel belgesi ile belgelendirilecektir.)

3. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

2. MAKİNE ZABİTİ:

a. Eğitim Durumu:

1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

b. Sahip Olunması Gereken Beteeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Makine Zabiti Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW:

3. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi

4. Temel İlk YardımEğitimi Belgesi

5. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

6. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

7. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi

8. Makine Vardiyası Tutma Belgesi

9. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

c. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;

1. En az iki (2) yıllık deniz tecrübesine sahip o\mak.(Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

3. USTA GEMİCİ:

a. Eğitim Durumu:

1. En az ilkokul mezunu olmak.

b. Sahip Olunması Gereken Belgeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Usta Gemici Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri:

3. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi

4. Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi

5. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

6. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

7. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi

8. Seyir Vardiyası Tutma Belgesi

9. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

c. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;

1. En az iki (2) yıllık deniz tecrübesine sahibi olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.

3. Balıkçı gemilerinde çalışmış olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

4. GEMİCİ:

a. Eğitim durumu:

1. En az ilkokul mezunu olmak.

b. Sahip olunması gereken belgeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Gemici Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW

belgeleri:

a. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi

b. Temel ilk Yardın Eğitimi Belgesi

c. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

d. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

e. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi

f. Seyir Vardiyası Tutma Belgesi

g. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

c. Tecrübe: Belgelendirmek kavdıvla:

1. En az bir (1) yıllık deniz tecrübesine sahibi o\mak.(Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.

3. Balıkçı gemilerinde çalışmış olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

25 Kas 2015 - 09:09 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?