Gaziosmanpaşa Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(7 Ocak 2013)

Anabilim Dalları Puan Türü (ALES) Kontenjan Başvuru Koşulları Tarih (Yüksek Lisans) Sözel 3 Bu kontenjan Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı içindir.

 
Anabilim Dalları

Puan Türü (ALES)

Kontenjan

Başvuru KoşullarıTarih (Yüksek Lisans)

Sözel

3

Bu kontenjan Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı içindir. Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat...

 
Anabilim Dalları

Puan Türü (ALES)

Kontenjan

Başvuru KoşullarıTarih (Yüksek Lisans)

Sözel

3

Bu kontenjan Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı içindir. Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği, Doğu Dilleri (Farsça ve Arapça) Bölümü veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.İşletme (Yüksek Lisans)

Eşit Ağırlık

12

Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu olmak.Türk Dili veEdebiyatı (Yüksek Lisans)

Sözel

4

Fen-Edebiyat/ Edebiyat, Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmakDoktora Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları

Alanlar

Puan Türü (ALES)

Kontenjan

Başvuru KoşullarıTarih (Doktora)

Sözel

5

Toplam kontenjanın 3’ü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalına ayrılmış olup sadece bu alanda Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. 1 kontenjan Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için olup sadece Yakınçağ veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Alanlarında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. 1 kontenjan da Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalına tahsis edilmiş olup sadeceTürkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyaset Bilimleri veya Uluslararası İlişkiler Bilim Dallarında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. Ortaçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi Bilim Dallarındabaşvuranların Yüksek Lisans not ortalamasının en az 100 üzerinden 75 olması, Türkiye Cumhuriyeti alanındabaşvuranların ise Yüksek Lisans not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 olması gerekir. Bütün alanlarda ALES’in sözel bölümünden 55 ve üzeri bir not alınmış olması şarttır
Anabilim Dalları

Puan Türü (ALES)

Kontenjan

Başvuru Koşullarıİşletme (Doktora)

Eşit Ağırlık

6

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini, Fakültelerin İşletme Bölümünde Yapmış Olmak. 

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi http://ogr.gop.edu.tr/ensbasvuru/login.aspx adresinden eksiksiz doldurularak çıktısı başvuru esnasında Enstitüye teslim edilecektir.

 

2- Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti, (İşletme Doktora programı için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti)

 

3- Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans programlarında aldıkları derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren onaylı belge (Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurumu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.)

 

4-ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı ya da şifresi belirtilmiş internet çıktısının onaylı sureti, (3 yıl içinde alınmış olan ALES sınav puanı geçerlidir.)

 

5- 2 adet vesikalık fotoğraf, (Mevzuata uygun çekilmiş)

 

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

7- Doktoraya başvuran adaylar için Yabancı Dil Başarı belgesi (55 puan) gereklidir.

 

Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları

 

1- ALES sınavından ilgili puan türünde (sözel/eşit ağırlık) en az 55 standart puan aldığını gösterir belge,

 

2- Yüksek Lisans Programı başvuruları değerlendirilirken ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır. Yabancı dil belgesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yabancı Dil Belgesi olmayanların katkısı sıfır olarak değerlendirilecektir.

 

Doktora Programına Başvuru Koşulları

 

1- ÜDS/KPDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer Puan almış olmak.

 

2- ALES sınavından ilgili puan türünde (sözel/eşit ağırlık) en az 55 standart puan, Lisans diploması ile başvuracak adaylardan ise en az 70 ALES ve 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olduğunu gösterir belge,

 

3- Doktora programı başvuruları değerlendirilirken, ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve Yüksek Lisans diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başvuru Tarihleri

07-18 Ocak 2013Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

23-24 Ocak 2013Programlara Kesin Kayıtların Yapılması

25-29 Ocak 2013Programlarda Boş Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kayıtların Yapılması

30-31 Ocak 2013Ders Kayıtları

11-13 Şubat 2013Başvuru Adresi:

Gaziosmanpaşa Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Binası Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi –TOKATAyrıntılı Bilgi İçin

Tel: 0 356 252 16 16/3422-3424 – WEB: www.gop.edu.tr


NOT: Müracaatlar şahsen olup, mektup veya e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirmede asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJAN VE ŞARTLARI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

BAŞVURU KOŞULLARIBahçe Bitkileri

Meyve Yetiştirme ve Islahı

7

4

Yüksek Lisans : Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu Olmak ve Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakSebze Yetiştirme ve Islahı

7

-

Yüksek Lisans : Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu OlmakBağ yetiştirme ve Islahı

10

-

Ziraat Fakültesi Mezunu OlmakBitki Koruma

Herboloji

-

1

Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakBiyoloji

Botanik

3

1

Yüksek Lisans : Fen, Fen-Edebiyat Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak Doktora: (Bitki Biyokimya veya Fizyolojisinde Çalışılacaktır)Algaeoloji

1

-

Fen, Fen-Edebiyat Biyoloji Bölümü Mezunu OlmakMikrobiyoloji

2

-

Fen, Fen-Edebiyat Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak (Mikrobiyoloji Alanında Çalışılacaktır)Zooloji

2

1

Yüksek Lisans : Fen, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu OlmakMoleküler Biyoloji

1

1

Yüksek Lisans : Fen, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak (Yağ Asitleri Konusunda Çalışılacaktır) Doktora: Tıp Fakültesi Mezunu OlmakFizik

Atom ve Molekül Fiziği

1

-

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik veya Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunu OlmakKatıhal Fiziği

3

1

Yüksek Lisans : Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü veya Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Katkılı Yarıiletkenler Alanında Yüksek Lisans Yapmış OlmakYüksek Enerji ve Plazma Fiziği

1

-

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mezunu OlmakKimya

Analitik Kimya

8

-

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu OlmakAnorganik Kimya

2

1

Yüksek Lisans : Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu OlmakOrganik Kimya

5

2

Yüksek Lisans : Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Organik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakFizikokimya

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu OlmakBiyokimya

2

-

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu OlmakMatematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

4

-

Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Mezunu OlmakMatematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

3

2

Doktora: Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakGeometri

3

-

Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik veya Matematik Mühendisliği Bölümü Mezunu OlmakSoyut Cebir ve Sayılar Teorisi

-

1

Esnek Cebirsel Yapılar Konusunda Yüksek Lisans Yapmış OlmakTarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

4

2

Yüksek Lisans : Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak Doktora: Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakTahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

3

-

Ziraat Fakültesi Mezunu OlmakÇayır Mera ve Yem Bitkileri

5

1

Yüksek Lisans : Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak Doktora: Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakTarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

5

3

Yüksek Lisans : Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakToprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi

6

2

Yüksek Lisans : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakBitki Besleme

6

2Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik

4

-

Mühendislik, Teknoloji veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik Bölümlerinden Mezun OlmakElektrik-Elektronik

6

-

Mühendislik, Teknoloji veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik,Elektronik Bölümlerinden Mezun OlmakElektronik, Bilgisayar ve Kontrolü

6

-

Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim veya Endüstriyel Sanatlar Fakültelerinin Bilgisayar, Elektrik-Bilgisayar veya Kontrol Bölümlerinden Mezun OlmakBiyosistem Mühendisliği

Arazi ve Su Kaynakları

3

-

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu OlmakTarımsal Yapılar

2

-

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü veya İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu OlmakTarımda Makine Sistemleri

2

1

Yüksek Lisans : Tarım Makinaları Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Tarım Makineleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakTarımda Enerji Sistemleri

3

1

Yüksek Lisans : Tarım Makinaları Bölümü, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Mezunu Olmak Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Tarım Makinaları Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış OlmakBiyomühendislik

 

8

5

Biyomühendislik, Kimya, Gıda ve Çevre Mühendisliği, Eczacılık Biyokimya, Kimya, Biyoloji, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak Rekombinant Protein Üretimi, Gıda Mikrobiyolojisi, Mikrobiyoloji veya Mikrobiyal Biyoteknoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış OlmakZootekni

Biyometri ve Genetik

2

-

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Mezunu OlmakYemler ve Hayvan Besleme

2

-

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Mezunu Olmak


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi http://fbe.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır.

2- Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,

3- Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans programlarında aldıkları derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren onaylı belge (Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurumu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.)

4- ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

5-Doktoraya Başvuran adaylar için Yabancı Dil başarı belgesi (55 Puan)

Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları

1- ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 Standart puan aldığını gösterir belge,

2- Yüksek Lisans Programı başvuruları değerlendirilirken ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır. Yabancı dil belgesi olmayanların katkısı sıfır olarak değerlendirilecektir.

Doktora Programına Başvuru Koşulları

1-ÜDS/KPDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul Tarafından Geçerliliği Kabul Edilen bir Yabancı Dil Sınavından Eşdeğer Puan Almış Olmak

2- ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 standart puan, Lisans diploması ile başvuracak adaylardan ise en az 70 ALES ve 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olduğunu gösterir belge,

3- Doktora programı başvuruları değerlendirilirken, ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve Yüksek Lisans diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır.

 

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri

07-18 Ocak 2013Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

23-24 Ocak 2013Programlara Kesin Kayıtların Yapılması

25-28-29 Ocak 2013Programlarda Boş Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kayıtların Yapılması

30-31 Ocak 2013Ders Kayıtları

11-13 Şubat 2013Başvuru Adresi:

Gaziosmanpaşa Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKATAyrıntılı Bilgi İçin

Tel: 0 356 252 16 16/3182-3183-3184 – WEB: www.gop.edu.tr 

 

 


NOT: Müracaatlar şahsen olup, mektup veya elektronik başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirmede asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları
ANABİLİM DALLARI

BİLİM DALLARI

KONTENJAN

ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

PUAN TÜRLERİ (ALES)EĞİTİM BİLİMLERİ (15)

Eğitimde Program Geliştirme

1

Eğitim Fakültelerinin Sınıf öğretmenliği programından mezun olmak

EŞİT AĞIRLIK1

Eğitim Fakültelerinin İngilizce öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL1

Eğitim Fakültelerinin Türkçe öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL1

Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği programından mezun olmak

SAYISAL1

Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL3

Eğitim Fakültelerinin Resim – İş Öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL1

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL1

Eğitim Fakültelerinin Fransızca Öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL1

Eğitim Fakültelerinin veya Mesleki Eğitim Fakültelerinin Turizm Eğitimi programından mezun olmak.

SÖZEL4

Polis Akademisi, Harp Okulu veya Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlikle ilgili bir bölümünden mezun olmak

SÖZELİLKÖĞRETİM ( 30)

Sosyal Bilgiler Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı mezunu olmak

SÖZELSınıf Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programı mezunu olmak.

EŞİT AĞIRLIKFen Bilgisi Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi, Fizik veya Biyoloji Öğretmenliği programlarından birinden mezun olmak.

SAYISAL


GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları
ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

PUAN TÜRLERİ (ALES)Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

40

1. Yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurt dışında en az dört yıllık; a. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu ve diğer Eğitim Fakültelerinden mezun olmak ya da b. Yukarıda sayılanların dışındaki bir fakülteden mezun olduğu halde Öğretmenlik Formasyonu almış olmak. 2. ALES sınavından sözel ağırlıklı puan türünde en az 55 puan almış olmak. 3. Kontenjanın % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il, ilçe, okul veya kurum müdürleri ile eğitim deneticilerine (16 öğrenci); % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il, ilçe, okul veya kurum müdür yardımcıları, atölye ve bölüm şefleri ile şube müdürlerine ve denetmen yardımcılarına (16 öğrenci), kalan % 20’si de diğer başvuranlara ayrılmıştır (8 öğrenci). Ayrılan kontenjanların boş kalması durumunda, diğer başvuranlara puan sırasına göre kayıt hakkı tanınacaktır. Öğrenci kabulü, başvuru koşulları ve diğer hususlarla ilgili yukarıda anılmayan konular, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre yapılır.

SÖZEL


AÇIKLAMALAR:

(1) Bu program ücretlidir. Öğrenim ücreti toplam 3.000 (üç bin) TL’dir. Bu ücret iki dönemde eşit taksitler halinde tahsil edilir.

(2) Program 3 (üç) dönemden oluşur ve yüz yüze öğretim yapılır.

(3) İlk iki dönem dersler alınır, üçüncü dönem ise öğrenci bir danışman eşliğinde proje hazırlar.

(4) Dersler, Cuma ve Cumartesi günleri yapılacaktır ve derslere% 70 devam zorunluluğu vardır.

07 Oca 2013 - 12:47 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?